intTypePromotion=1

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson seven (Bài 7) His - Her - Its

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
248
lượt xem
95
download

Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson seven (Bài 7) His - Her - Its

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Lesson seven (Bài 7) His - Her - Its (Của bạn trai ấy - của bạn gái ấy - Của nó) - Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên tiếng anh khối tiểu học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng Anh lớp 1, 2 - Lesson seven (Bài 7) His - Her - Its

  1. Lesson seven (Bài 7) His - Her - Its (Của bạn trai ấy - của bạn gái ấy - Của nó) New words (Từ mới) Square /skwe/ Vuông, có hình vuông Triangular /trai'ổgjl/ Có hình tam giác Round /rand/ Có hình tròn Spherical /'sferikl/ Có hình cầu Rhomboid /'romb id/ Có hình thoi Rectangular /rek'tổgjl/ Có hình chữ nhật Cylindrical /si'lindrikl/ Có hình ống, có hình trụ tròn Cubic /kjubik/ Có hình hộp Conical /'konikl/ Có hình nón Semi-circular /semi's3kjl/ Có hình bán nguyệt His /hiz/ Của bạn trai ấy, của anh ấy, của ông ấy... Her /h3/ Của bạn gái ấy, của cô ấy, của bà ấy... Its /its/ Của nó, của (con) vật ấy ...
  2. Bước 1: Xem tranh - Đọc chữ - Nghe đọc lại Vẽ một hình vuông Vẽ một hình tròn Square Round Vẽ một hình tam giác Vẽ một hình chữ nhật Triangular Rectangular Vẽ một hình thoi Vẽ một hình bán nguyệt Rhomboi Semi-circular Vẽ một hình cầu Vẽ một hình hộp Spherical Cubic Vẽ một hình trụ Vẽ một hình nón
  3. Cylindrical Conical Bước 2: Điền chữ cho tranh ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... ....................................... .......................................
  4. ....................................... ....................................... Bước 3: Điền vào chỗ trống trong các câu sau: (Dùng những từ: Square, triangular, round, spherical, rhomboid, rectangular, cylindrical, cubic, conical, semi-circular. Mỗi từ chỉ dùng 1 lần). Its cage is .............................. His bag is .............................. Her mouth is ......................... His room is ........................... Her hat is ............................... Its door is .............................. His ball is .............................. Her box is .............................. Its face is ............................... His plate is ............................ Bước 4: Đọc những câu sau đây rồi dịch sang tiếng Việt: His house is cubic, her table is rectangular and its yard is square. His box is cylindrical, her doll is spherical and its face is semi-circular. His mirror is round and her box is triangular. His hat is conical and her hairpin is rhomboid. Her cup is spherical. Her cup is not cylindrical. His book is rectangular. His book is not square. Its face is semi-circular. Its face is not rhomboid.
  5. Bước 5: Dịch sang tiếng Anh. Cái tủ lạnh của anh ấy hình hộp còn cái ấm của chị ấy hình cầu. Cửa đi của nó hình chữ nhật. Cửa đi của nó không phải là hình vuông. Cái ca của anh ấy hình ống còn cái cốc của chị ấy hình nón. Cửa sổ của nó hình thoi. Cửa sổ của nó không phải là hình bán nguyệt. Cái bàn của anh ấy hình tam giác còn cái ghế đẩu của chị ấy hình tròn. Bước 6: Chỉ những vật xung quanh và dùng cấu trúc câu: "His... is ... and her... is ..." ; "His...is ... and his...is not..."; "Her... is ... and her ... is not ..."; "Its..." và những từ tả hình dạng trong bài để miêu tả hình dáng của chúng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2