Tiếng việt lớp 1 - Bài 18: x, ch

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
146
lượt xem
11
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 18: x, ch

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc viết được x , xe , ch , chó - Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò, xe lu II.Đồ dùng dạy học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: - Đọc bài 17 (Sgk) - Viết : thủ đô B.Bài mới: 1,Giới thiệu bài: 2,Dạy chữ ghi âm: a- Nhận diện chữ x: (3 phút) (2 phút) (5 phút) Cách thức tiến hành...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 18: x, ch

  1. Bài 18: x, ch I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết được x , xe , ch , chó - Đọc câu ứng dụng “Xe ô tô chở cá về thị xã”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: xe bò, xe lu II.Đồ dùng dạy học: - GV: Sử dụng tranh vẽ (Sgk) - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: HS: Đọc bài (3H) - Đọc bài 17 (Sgk) HS: Viết bảng con - Viết : thủ đô (5 phút) H+GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu trực tiếp 1,Giới thiệu bài: (2 phút) *Chữ x: 2,Dạy chữ ghi âm: GV: Chữ x gồm 2 nét cong trái và phải… a- Nhận diện chữ x: (3 phút) HS: So sánh x và c
  2. b- Phát âm và đánh vần: GV: Phát âm mẫu (12 phút) HS: Phát âm x -> ghép tiếng xe -> đánh vần - x ch > phân tích xe -> đọc trơn xe xe chó *Chữ cHS: xe chó ( Quy trình thứ tự) (Nghỉ giải lao) (5 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) c- Luyện viết bảng con: (7 phút) HS: Viết bảng con x, xe, ch, chó GV: Quan sát, uốn nắn. d- Đọc tiếng ứng dụnGV: (7 GV: Đưa các từ ứng dụng, HD cách đọc phút) HS: Đánh vần -> đọc trơn -> phân tích hô hồ hổ GV: Nhận xét, sửa sai cho học sinh bơ bờ bở HS: Đọc bài trên bảng 3,Luyện tập HS: Quan sát tranh (Sgk) thảo luận nội dung a- Luyện đọc bảng – SGK tranh (16 phút) GV: Nêu nhận xét chung -> học sinh đọc câu ứng dụng HS: Đọc bài Sgk -> luyện đọc cá nhân Nghỉ giải lao (5 phút) GV: Hướng dẫn học sinh viết bài trong vở b- Luyện viết vở tập viết: tập viết
  3. (8 phút) HS: Viết bài vào VTV GV: Quan sát, uốn nắn. c- Luyện nói theo chủ đề: xe bò, HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát hình ảnh xe lu, xe ô tô (8 phút) trong tranh GV: Đặt câu hỏi gợi mở C.Củng cố – dặn dò: (3 phút) HS: Luyện nói theo chủ đề ( GV nói HS nhắc lại) GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> học sinh đọc lại bài GV: Chốt ND bài -> dặn HS về nhà đọc lại bài KIểM TRA CHấT LƯợNG ĐọC, VIếT ( Đề bài do nhà trường kiểm tra) Ngày giảng:3.10.06 KIểM TRA CHấT LƯợNG MÔN TOáN
  4. Bài 19: s – r I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc và viết được s, rm sẻ, rễ. - Đọc được câu ứng dụng “Bé tô cho rõ chữ và số”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề rổ rá. II.Đồ dùng dạy – học: - GV: Sử dụng tranh vẽ Sgk. - HS: Bộ ghép chữ. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) HS: Đọc bài (Sgk) (3H) - Đọc bài 18 (Sgk) - Viết bảng con - Viết thợ xẻ, chì đỏ H+GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu âm mới s- r qua trực quan 1,Giới thiệu bài: (2 phút) *s 2,Dạy chữ ghi âm: GV: Chữ s gồm nét xiên phải – nét thắt – a-Nhận diện chữ s (3 phút) nét cong hở trái
  5. HS: So sánh s với x giống khác nhau b-Phát âm và đánh vần GV: Phát âm mẫu s tiếnGV: (11 phút) HS: Phát âm s -> ghép âm s -> ghép tiếng sẻ s r đánh vần – phân tích tiếng sẻ sẻ rễ GV: Cho học sinh quan sát tranh (chim sẻ) - sẻ rễ > rút ra tiếng sẻ Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc trơn c-Viết bảng con: s- sẻ, r- rễ: *r (7 phút) GV: Chữ r gồm nét xiên phải – nét thắt - nét móc ngược (quy trình cũng tương tự) d.Đọc từ ứng dụnGV: (7 phút) GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ quy trình) su su rổ rá HS: Viết bảng con chữ số cá rô HS: Đọc từ ứng dụng -> gạch chân tiếng chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ 3.Luyện tập a-Luyện đọc bảng, Sgk: (18 phút) HS: Đọc bài trên bảng -> quan sát tranh 3 (Sgk)
  6. - Đọc câu ứng dụnGV: “Bé tô cho GV: Nhận xét nội dung tranh -> rút ra câu rõ chữ và số” ứng dụng Nghỉ giải lao: (5 phút) HS: Đọc câu ứng dụng -> đọc bài trong Sgk b-Luyện viết vở tập viết: (7 phút) HS: Đọc theo nhóm - đọc cá nhân - đọc cả c-Luyện nói theo chủ đề: rổ rá: lớp (7 phút) HS: Viết bài trong vở tập biết GV: Quan sát, uốn nắn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh vẽ 4,Củng cố – dặn dò: (2 phút) GV: Đặt câu hỏi gợi mở HS: Luyện nói theo chủ đề: - GV nói - HS nhắc lại H+GV: Nhận xét, bổ sung GV: Tiểu kết HS: Nêu tên bài -> Học sinh đọc bài trên bảng tìm tiếng chứa vần mới GV: Chốt nội dung bài -> dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản