Tiếng việt lớp 1 - Bài 65: iêm – iêm

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
82
lượt xem
3
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 65: iêm – iêm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc viết đúnGV: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. - Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 65: iêm – iêm

  1. Bài 65: iêm – iêm I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc viết đúnGV: iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. - Phát triển theo chủ đề: “Điểm mười” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4P) 2HS: Đọc bài SGK - Đọc: bài 64 (SGK) HS: Cả lớp viết bảng con - Viết: chim câu, trùm khăn GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần iêm – yêm
  2. 1,Giới thiệu bài: (2P) *Vần iêm: 2,Dạy vần: GV: Vần iêm gồm iê – m a) Nhận diện vần iêm – yêm (3P) HS: So sánh iêm – êm giống khác nhau b) Phát âm và đánh vần (9P) HS: Đánh vần iêm , ghép iêm, đánh vần iêm yêm phân tích cấu tạo, đọc trơn xiêm yếm HS: Ghép xiêm dừa xiêm cái yếm - Đánh vần - Phân tích cấu tạo, đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ dừa xiêm Nghỉ giải lao HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo c) Viết bảng con ( 7 P) *Vần yêm: qui trình tương tự iêm, dừa xiêm, yêm, cái yếm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) d) Đọc từ ứng dụng (7P) HS: Viết bảng con thanh kiếm âu yếm HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân quí hiếm yếm dãi tiếng chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập
  3. a) Luyện đọc bảng – Sgk (16P) HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát “Ban ngày, Sẻ mải đi kiếm ăn cho cả nhà tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh Tối đến, Sẻ mới có thời gian âu yếm đàn con”. GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng HS: Đọc câu ứng dụng b) Luyện viết vở tập viết (8P) HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân iêm, yêm, dừa xiêm, cái yếm GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh Điểm mười (6P) GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Nói mẫu- HS khá nói theo 3,Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Luyện nói trước lớp ( cá nhân) GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học HS: Ôn lại bài ở nhà - Chuẩn bị bài sau
  4. Bài 66: uôm – ươm I.Mục đích yêu cầu: - Giúp học sinh đọc viết được: uôm, ươm, cánh buồm, đàn bướm - Đọc đúng câu: “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm bay lượn từng đàn”. - Phát triển lời nói tự nhiên theo chủ đề: “ Ong, bướm, chim, cá cảnh ”. II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng bộ ghép chữ TV, SGK HS: Bộ ghép chữ tiếng việt. III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: (4 phút) 2HS: Đọc bài - Đọc: bài 65 SGK HS: Viết bảng con - Viết: dừa xiêm, cái yếm GV: Nhận xét, đánh giá B.Bài mới: GV: Giới thiệu vần uôm – ươm 1.Giới thiệu bài: (2P) *Vần uôm: 2.Dạy vần: GV: Vần uôm gồm uô- m
  5. a)Nhận diện vần uôm – ươm (3P) HS: So sánh uôm – iêm - Giống nhau: Kết thúc bằng m b)Phát âm và đánh vần (12P) - Khác nhau: Bắt đầu bằng uô và iê uôm ươm HS: Phát âm uôm buồm bướm - Phân tích cấu tạo uôm cánh buồm đàn bướm - Ghép uôm, buồm - Đánh vần – phân tich - đọc trơn GV: Cho học sinh quan sát tranh Nghỉ giải lao GV: Giải thích tranh vẽ c)Viết bảng con (7P) HS: Ghép từ cánh buồm- đọc trơn – phân uôm cánh buồm tích ươm đàn bướm * Vần ươm: HD tương tự d)Đọc từ ứng dụng (7P) ao chuôm vườn ươm GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) nhuộm vải cháy đượm HS: Viết bảng con Tiết 2 GV: Quan sát, uốn nắn 3.Luyện tập: HS: Đọc từ -> tìm gạch chân tiếng chứa vần mới học a) Luyện đọc bảng – SGK (19P)
  6. “ Những bông hoa cải nở rộ nhuộm GV: Giải nghĩa từ ứng dụng vàng cả cánh đồng. Trên trời, bướm HS: Luyện đọc( cả lớp, cá nhân,..) bay lượn từng đàn”. HS: Luyện đọc bài trên bảng ( đọc nhóm, cá Nghỉ giải lao (5P) nhân, lớp) b)Luyện viết vở tập viết (7P) HS: Quan sát tranh 3 (SGK) nhận xét nội dung uôm cánh buồm tranh ươm đàn bướm GV: Ghi câu ứng dụng HS: Đọc câu ứng dụng c)Luyện nói theo chủ đề (7P) HS: Đọc bài trong SGK(đọc nhóm, cá nhân, “ Ong, bướm, chim, cá cảnh ”. lớp) GV: Hướng dẫn học sinh cách viết và trình bày bài HS: Viết bài vào vở GV: Quan sát, uốn nắn 4.Củng cố – dặn dò: (2P) HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh SGK nhận xét nội dung tranh GV: Đặt câu hỏi gợi ý HS: Luyện nói theo chủ đề
  7. GV: Nói mẫu HS: Nói lại câu GV vừa nói HS: Khá giỏi nói - HS khác nhắc lại GV: Gọi học sinh nhắc tên nội dung bài HS: Đọc bài trên bảng GV: Dặn học sinh về nhà đọc bài
Đồng bộ tài khoản