Tiếng việt lớp 1 - Bài 77: ăc – âc

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
115
lượt xem
2
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 77: ăc – âc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: ăc, âc, mắc áo, quả gấc - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. - Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: - Đọc: bài 76 (SGK) 4P Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: con...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 77: ăc – âc

  1. Bài 77: ăc – âc I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ăc, âc, mắc áo, quả gấc - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Những đàn chim ngói Mặc áo màu nâu Đeo cườm ở cổ Chân đất hồng hồng Như nung qua lửa”. - Phát triển theo chủ đề: “ Ruộng bậc thang” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: bài 76 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá
  2. - Viết: con sóc, bác sĩ HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ăc – âc 1.Giới thiệu bài: *Vần ăc: 2.Dạy vần: GV: Vần ăc gồm ă – c a) Nhận diện vần ăc– âc HS: Đánh vần ăc , ghép ăc, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn ăc âc HS: Ghép mắc, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn mắc gấc GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải mắc áo quả gấc nghĩa từ: Mắc áo HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần âc: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ăc, âc, mắc áo, quả gấc HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân màu sắc giấc ngủ tiếng chứa vần mới ăn mặc nhấc chân GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát
  3. a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong “ Những đàn chim ngói tranh Mặc áo màu nâu GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Đeo cườm ở cổ HS: Đọc câu ứng dụng Chân đất hồng hồng HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Như nung qua lửa”. b) Luyện viết vở tập viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày ăc, âc, mắc áo, quả gấc HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh Ruộng bậc thang GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 78: uc – ưc I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: uc, ưc, cần trục, lực sĩ - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Con gì màu đỏ Lông mượt như tơ Sáng sớm tinh mơ Gọi người thức dậy”. - Phát triển theo chủ đề: “ Ai thức dậy sớm nhất” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: bài 77 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: ăc, âc, mắc áo HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uc – ưc
  5. 1.Giới thiệu bài: *Vần uc: 2.Dạy vần: GV: Vần uc gồm u – c a) Nhận diện vần uc– ưc HS: Đánh vần uc , ghép uc, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn uc ưc HS: Ghép trục, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn trục lực GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải cần trục lực sĩ nghĩa từ: cần trục HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần ưc: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con uc, ưc, cần trục, lực sĩ HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới máy xúc lọ mực GV: Giải nghĩa từ cúc vạn thọ nóng nực Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh
  6. “Con gì màu đỏ GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Lông mượt như tơ HS: Đọc câu ứng dụng Sáng sớm tinh mơ HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Gọi người thức dậy”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở uc, ưc, cần trục, lực sĩ HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi Ai thức dậy sớm nhất HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản