Tiếng việt lớp 1 - Bài 79: ôc – uôc

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
114
lượt xem
6
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 79: ôc – uôc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. - Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng, uống thuốc” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung A.KTBC: - Đọc: bài 78 (SGK) - Viết: uc, ưc, cần trục, lực sĩ 4P Cách thức tiến hành 2HS: Đọc bài trong Sgk GV: Nhận xét,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 79: ôc – uôc

  1. Bài 79: ôc – uôc I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Mái nhà của ốc Tròn vo bên mình Mái nhà của em Nghiêng giàn gấc đỏ”. - Phát triển theo chủ đề: “ Tiêm chủng, uống thuốc” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: bài 78 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: uc, ưc, cần trục, lực sĩ HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ôc – uôc 1.Giới thiệu bài: *Vần ôc: 2.Dạy vần: GV: Vần ôc gồm ô – c a) Nhận diện vần ôc– uôc HS: Đánh vần ôc , ghép ôc, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn ôc uôc HS: Ghép mộc, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn mộc đuốc GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải thợ mộc ngọn đuốc nghĩa từ: thợ mộc HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần uôc: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân con ốc đôi guốc tiếng chứa vần mới gốc cây thuộc bài GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  3. “Mái nhà của ốc tranh Tròn vo bên mình GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Mái nhà của em HS: Đọc câu ứng dụng Nghiêng giàn gấc đỏ”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi Tiêm chủng, uống thuốc HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 80: iêc – ươc I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “Quê hương là con diều biếc Chiều chiều con thả trên đồng Quê hương là con đò nhỏ Êm đềm khua nước ven sông”. - Phát triển theo chủ đề: “ Xiếc, múa rối, ca nhạc” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: bài 79 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: ôc, uôc, thợ mộc, ngọn đuốc HS: Cả lớp viết bảng con B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần iêc – ươc
  5. 1.Giới thiệu bài: *Vần iêc: 2.Dạy vần: GV: Vần iêc gồm iê – c a) Nhận diện vần iêc– ươc HS: Đánh vần iêc , ghép iêc, đánh vần b) Phát âm và đánh vần phân tích đọc trơn iêc ươc HS: Ghép xiếc, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn xiếc rước GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải xem xiếc rước đèn nghĩa từ: xem xiếc HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần ươc: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân cá diếc cái lược tiếng chứa vần mới công việc thước kẻ GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh
  6. “Quê hương là con diều biếc GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Chiều chiều con thả trên đồng HS: Đọc câu ứng dụng Quê hương là con đò nhỏ HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Êm đềm khua nước ven sông”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở iêc, ươc, xem xiếc, rước đèn HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi Xiếc, múa rối, ca nhạc HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản