Tiếng việt lớp 1 - Bài 87: ep – êp

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
164
lượt xem
23
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 87: ep – êp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: ep. êp, cá chép, đèn xếp - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. - Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 87: ep – êp

  1. Bài 87: ep – êp I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ep. êp, cá chép, đèn xếp - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. - Phát triển theo chủ đề: “ Xếp hàng vào lớp” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 86 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: hộp sữa, lớp học HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ep – êp 1.Giới thiệu bài: *Vần ep: 2.Dạy vần: GV: Vần ep gồm e – p a) Nhận diện vần ep – êp HS: Đánh vần ep , ghép ep, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn ep êp HS: Ghép chép, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn chép xếp GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải cá chép đèn xếp nghĩa từ: cá chép HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần êp: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) ep, êp, cá chép, đèn xếp HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân lễ phép gạo nếp tiếng chứa vần mới xinh đẹp bếp lửa GV: Giải nghĩa từ Tiết 2: 3,Luyện tập 32P HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  3. “ Việt Nam đất nước ta ơi tranh Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Cánh cò bay lả rập rờn HS: Đọc câu ứng dụng Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở ep, êp, cá chép, đèn xếp HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi Xếp hàng vào lớp HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 88: ip – up I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: ip, up, bắt nhịp, búp sen - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo Trời trong đầy tiếng rì rào Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. - Phát triển theo chủ đề: “ Giúp đỡ cha mẹ” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 87 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: ep, êp, chép, xếp HS: Cả lớp viết bảng con
  5. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần ip - up 1.Giới thiệu bài: *Vần ip: 2.Dạy vần: GV: Vần ip gồm i – p a) Nhận diện vần ip - up HS: Đánh vần ip , ghép ip, đánh vần phân b) Phát âm và đánh vần tích đọc trơn ip up HS: Ghép nhịp, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn nhịp búp GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải bắt nhịp búp sen nghĩa từ: bắt nhịp HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo *Vần up: qui trình tương tự Nghỉ giải lao GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) c) Viết bảng con HS: Viết bảng con ip, up, bắt nhịp, búp sen HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân d) Đọc từ ứng dụng tiếng chứa vần mới nhân dịp chụp đèn GV: Giải nghĩa từ đuổi kịp giúp đỡ Tiết 2: HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát 3,Luyện tập 32P tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong
  6. a) Luyện đọc bảng – Sgk tranh “ Tiếng dừa làm dịu nắng trưa GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Gọi đàn gió đến cùng dừa múa reo HS: Đọc câu ứng dụng Trời trong đầy tiếng rì rào HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân Đàn cò đánh nhịp bay vào bay ra”. GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày HS: Viết bài vào vở b) Luyện viết vở tập viết HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh ip, up, bắt nhịp, búp sen GV: Đặt câu hỏi c) Luyện nói chủ đề: HS: Luyện nói theo chủ đề Giúp đỡ cha mẹ GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về 4,Củng cố – dặn dò: 3P nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản