Tiếng việt lớp 1 - Bài 99: uơ – uya

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
496
lượt xem
8
download

Tiếng việt lớp 1 - Bài 99: uơ – uya

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nơi ấy ngôi sao khuya Soi vào trong giấc ngủ Ngọn đèn khuya bóng mẹ Sáng một vầng trên sân”. - Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiếng việt lớp 1 - Bài 99: uơ – uya

  1. Bài 99: uơ – uya I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Nơi ấy ngôi sao khuya Soi vào trong giấc ngủ Ngọn đèn khuya bóng mẹ Sáng một vầng trên sân”. - Phát triển theo chủ đề: “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 98 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: uê, uy, huệ, hiệu HS: Cả lớp viết bảng con
  2. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uơ – uya 1.Giới thiệu bài: *Vần uơ: 2.Dạy vần: GV: Vần uơ gồm u – ơ a) Nhận diện vần uơ – uya HS: So sánh uơ với uy b) Phát âm và đánh vần HS: Đánh vần uơ , ghép uơ, đánh vần uơ uya phân tích đọc trơn huơ khuya HS: Ghép huơ, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn huơ vòi đêm khuya GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: huơ vòi HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần uya: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng thuở xưa giấy pơ-luya HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân huơ tay phéc-mơ-tuya tiếng chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập 32P
  3. a) Luyện đọc bảng – Sgk HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát “ Nơi ấy ngôi sao khuya tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh Soi vào trong giấc ngủ GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Ngọn đèn khuya bóng mẹ HS: Đọc câu ứng dụng Sáng một vầng trên sân”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày b) Luyện viết vở tập viết HS: Viết bài vào vở uơ, uya, huơ vòi, đêm khuya HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh c) Luyện nói chủ đề: GV: Đặt câu hỏi “ Sáng sớm, chiều tối, đêm khuya” HS: Luyện nói theo chủ đề GV: Tiểu kết 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
  4. Bài 100: uân – uyên I.Mục đích yêu cầu: - Học sinh đọc, viết đúnGV: uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền - Đọc đúng từ và câu ứng dụnGV: “ Chim én bận đi đâu Hôm nay về mở hội Lượn bay như dẫn lối Rủ mùa xuân cùng về”. - Phát triển theo chủ đề: “ Em thích đọc truyện” II.Đồ dùng dạy – học: GV: Sử dụng tranh SGK, bộ ghép chữ. HS: SGK, bộ ghép chữ III.Các hoạt động dạy – học: Nội dung Cách thức tiến hành A.KTBC: 4P 2HS: Đọc bài trong Sgk - Đọc: Bài 99 (SGK) GV: Nhận xét, đánh giá - Viết: uơ, uya, huơ vòi, đêm HS: Cả lớp viết bảng con
  5. B.Bài mới: 31P GV: Giới thiệu vần uân – uyên 1.Giới thiệu bài: *Vần uân: 2.Dạy vần: GV: Ghép vần uân a) Nhận diện vần uân – uyên HS: Phân tích, So sánh b) Phát âm và đánh vần HS: Đánh vần uân , ghép uân, đánh vần uân uyên phân tích đọc trơn xuân chuyền HS: Ghép xuân, đánh vần, phân tích cấu tạo, đọc trơn mùa xuân bóng chuyền GV: Cho học sinh quan sát tranh, giải nghĩa từ: mùa xuân HS: Đọc trơn, phân tích cấu tạo Nghỉ giải lao *Vần uyên: qui trình tương tự c) Viết bảng con GV: Viết mẫu lên bảng (nêu rõ qui trình) uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền HS: Viết bảng con d) Đọc từ ứng dụng huân chương chim khuyên HS: Đọc từ ứng dụng -> tìm và gạch chân tuần lễ kể chuyện tiếng chứa vần mới Tiết 2: GV: Giải nghĩa từ 3,Luyện tập 32P
  6. a) Luyện đọc bảng – Sgk HS: Luyện đọc bài trên bảng -> quan sát “ Chim én bận đi đâu tranh 3 (SGK) nhận xét hình ảnh trong tranh Hôm nay về mở hội GV: Ghi câu ứng dụng lên bảng Lượn bay như dẫn lối HS: Đọc câu ứng dụng Rủ mùa xuân cùng về”. HS: Đọc bài (SGK) đọc nhóm, cá nhân b) Luyện viết vở tập viết GV: Hướng dẫn học sinh cách trình bày uân, uyên, mùa xuân, bóng chuyền HS: Viết bài vào vở c) Luyện nói chủ đề: HS: Đọc tên chủ đề -> quan sát tranh Em thích đọc truyện GV: Đặt câu hỏi HS: Luyện nói theo chủ đề 4,Củng cố – dặn dò: 3P GV: Tiểu kết GV: Chốt nội dung bài, dặn học sinh về nhà đọc bài H; Ôn lại bài, xem trước bài sau.
Đồng bộ tài khoản