intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

13
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tại Việt Nam, hệ thống điện mặt trời đang ngày càng phát triển nhanh chóng cả về quy mô, mô hình và số lượng. Do đó tìm hiểu kĩ những tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong hệ thống điện mặt trời để có thể xây dựng và hoạt động là điều cần thiết. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, báo cáo chủ yếu tập trung vào những tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng và ban hành tại Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn và quy chuẩn áp dụng cho hệ thống điện mặt trời tại Việt Nam

  1. CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION SEVEN TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI TẠI VIỆT NAM Vũ Xuân Tùng (1), Nguyễn Tiến Khôi (1), TS. Lê Việt Tiến (1) Sinh viên Bộ môn Hệ thống điện - Viện Điện - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Email(1): tung.vx181301@sis.hust.edu.vn, khoi.nt181184@sis.hust.edu.vn TÓM TẮT Tại Việt Nam, hệ thống điện mặt trời đang ngày càng phát triển nhanh chóng cả về quy mô, mô hình và số lượng. Do đó tìm hiểu kĩ những tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong hệ thống điện mặt trời để có thể xây dựng và hoạt động là điều cần thiết. Trong khuôn khổ nghiên cứu này, báo cáo chủ yếu tập trung vào những tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng và ban hành tại Việt Nam. Từ khóa: Tiêu chuẩn, quy chuẩn, điện mặt trời 1. GIỚI THIỆU Việt Nam là nước nằm trong dải phân bố Số giờ nắng trung bình năm tại Việt Nam ảnh hưởng mặt trời trong năm tương đối khoảng 2000 – 5000h với tổng bức xạ mặt mạnh trên bản đồ bức xạ mặt trời của thế trời trung bình 150Kcal/cm2. Năm 2014, giới. Theo bản đồ bức xạ mặt trời (Hình một dự án do chính phủ Tây Ban Nha tài 1.1) ta thấy rằng Việt Nam được xếp vào trợ đã công bố bản đồ đánh giá tiềm năng nhóm các quốc gia có tiềm năng khai thác năng lượng mặt trời trên lãnh thổ Việt Nam. hệ thống điện mặt trời. Theo đó kết quả nghiên cứu của dự án này: Miền Bắc có 1681 giờ nắng /năm với cường độ bức xạ trung bình 3.4 kWh/m2/ngày, miền Trung có 1980 giờ nắng/năm với cường độ bức xạ trung bình 3.8kWh/m2/ ngày. Miền Nam có 2588 giờ nắng trong năm với cường độ bức xạ trung bình 4.8 kWh/m2/ngày. Hình 1.1. Bản đồ cường độ bức xạ mặt trời trên thế giới. 132 | DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 2020 - NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
  2. CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION SEVEN Năm 2019 đối với Việt Nam cũng được xem Bảng 2.1: Tiêu chuẩn IEC áp dụng cho hệ thống là một năm bùng nổ với các dự án điện mặt điện mặt trời áp mái. trời. Dựa theo biểu đồ tăng trưởng điện STT TIÊU CHUẨN VÀ QUY CHUẨN ÁP DỤNG mặt trời của một số nước trên thế giới (hình Các thành phần cân bằng của 1.2) ta thấy công suất điện mặt trời của Việt 1. IEC 62-IEC 62093 hệ thống quang điện Nam tăng lên một cách đáng kể và thực tế 2. IEC 61727-2004 PV- đặc tính kết nối tiện ích đã có hơn 80 nhà máy được xây dựng và Chứng chỉ an toàn modun đưa vào đóng điện hòa vào lưới điện quốc 3. IEC 61730-1,2 quang điện: yêu cầu xây dựng & thử nghiệm gia với tổng công suất điện mặt trời đạt Biến tần quang điện, tên & hơn 2,8 GW và hơn 8,9 GW được phê duyệt. 4. IEC 62894 data sheet Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai An toàn bộ chuyển đổi đoạn 2011 – 2020, có xét đến năm 2030, 5. IEC 62109-1,2 nguồn: Yêu cầu chung & biến tần tính toán tổng công suất phát triển điện Biến tần quang điện kết nối mặt trời đến năm 2025 khoảng 14,45GW, 6. IEC 62116 tiện ích & quy trình kĩ thuật các biện pháp chống đảo đến năm 2030 khoảng 20,05GW. Góp phần Đáu nối cho dòng DC trong đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện năng , phục 7. IEC 62852 hệ thống: thử nghiệm an toàn vụ cung cấp điện an toàn, ổn định điện trong cả nước. Theo báo cáo mới nhất của Kết nối lưới: tài liệu thử 8. IEC 62446-1-Part 1 nghiệm, vận hành và kiểm tra Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN), trong quý I năm 2020, sản lượng điện mặt trời đạt 9. IEC 60364-4 -42 Lắp đặt điện hạ thế. Part 4-42: bảo vệ chống tác dụng nhiệt 2,31 tỷ kWh, tăng gấp 28 lần so với cung kì năm 2019. Các dự án điện mặt trời quy 10. IEC 60364-4-43 Lắp đặt điện hạ thế. Part 4-43: Bảo vệ quá tải mô lớn đã vận hành thương mại trước thời Lắp đặt điện hạ thế, part 6: điểm 30/06/2019 đến nay đã hoạt động ổn 11. IEC 60364-6 xác minh định. Nguồn điện từ năng lượng tái tạo, đặc Tác động tới thiết bị đo điện 12. IEC 60051.1 to 8 biệt là năng lượng mặt trời được đưa vào sử tương tự dụng trở thành sự bổ sung quan trọng cho Quy cách kí hiệu cho công tơ 13. IEC 60387 hệ thống điện trong bối cảnh nguồn điện điện xoay chiêu dự phòng không còn giúp phụ tải đỉnh. 14. IEC 60145 Var-hour meter 15. IEC TS61724-1,2,3 Hiệu suất hệ thống điện Chống sét lan truyền mà 16. IEC 60099-4 không có khe hở AC DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 2020 - NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO | 133
  3. CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION SEVEN Hiện nay, tại Việt Nam, các dự án điện mặt trời đưa vào sử dụng và kết nối lưới nhiều với sản lượng lớn. Do đó, trong khuôn khổ tìm hiểu của báo cáo, chung tôi mong muốn tập hợp và tìm hiểu kỹ các qui định, quy chuẩn và tiêu chuẩn được áp dụng tại Hình 1.2. Công suất điện mặt trời tăng thêm Việt Nam đối với các dự án điện mặt trời của các nước trong năm 2019 2. PHƯƠNG PHÁP 3. ĐÁNH GIÁ 2.1 Tiêu chuẩn IEC 3.1 Tiêu chuẩn áp dụng với hệ thống điện Một số tiêu chuẩn IEC áp dụng cho hệ mặt trời áp mái. thống điện mặt trời áp mái được tra cứu tại Đây là nguồn năng lượng phân tán: Các www.iec.ch được chúng tôi liệt kê thông tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng trong lưới điện qua Bảng 2.1 hạ áp. 2.2 Tiêu chuẩn Việt Nam 3.2 Tiêu chuẩn áp dụng đối với trang trại Sau đây là các tiêu chuẩn Việt Nam đối với mặt trời hệ thống điện mặt trời áp mái được thông Đây là nguồn năng lượng tập trung: Các báo tại thông tư 39/2015/TT-BCT được liệt tiêu chuẩn áp dụng khắt khe và nghiêm kê thông qua bảng 2.2: ngặt hơn so với hệ thống điện áp mái do các Bảng 2.2: Tiêu chuẩn Việt Nam cho hệ tiêu chuẩn này phải áp dụng các tiêu chuẩn thống điện mặt trời áp mái. trong các lưới điện cao, trung và hạ áp. Đại lượng Văn bản quy định Công suất 3.3 Đánh giá và phân tích Điều 41 Thông tư 39/2015/TT-BCT & vị trí đấu nối Theo thông tư số 39/2015/TT-BCT: Quy Tần số Điều 41 Thông tư 39/2015/TT-BCT định về hệ thống điện phân phối cho lưới Điện áp Điều 41 Thông tư 39/2015/TT-BCT điện hạ áp – Mục 2: Yêu cầu đối với hệ Cân bằng pha Điều 6 Thông tư 39/2015/TT-BCT thống điện mặt trời đấu nối vào lưới điện Xâm nhập Khoản 4, điều 41 Thông tư 39/2015/TT-BCT dòng DC hạ áp quy định: Sóng hài Điều 7 Thông tư 39/2015/TT-BCT điện áp Các yêu cầu hệ thống cần phải đáp ứng khi Nhấp nháy Điều 8 Thông tư 39/2015/TT-BCT điện áp đấu nối vào lưới điện hạ áp: Nối đất Khoản 1, điều 10 Thông tư 39/2015/TT-BCT Bảo vệ Khoản 5, điều 41 Thông tư 39/2015/TT-BCT 134 | DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 2020 - NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO
  4. CÁC ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - SESSION SEVEN Bảng 3: Nội dung tiêu chuẩn áp dụng cho hệ với thực tiễn như có những tiêu chuẩn về thống điện mặt trời áp mái phòng cháy cho những công trình nằm tại Việt Nam. ngoài phụ lục IV nghị định 79/2014/NĐ- STT Đại lượng Yêu cầu CP, hay những tiêu chuẩn về môi trường , 1. Công suất Tổng công suất đặt phải nhỏ hơn đảm bảo an toàn chất lượng để phát triển 30% tổng công suất suất trạm biến nguồn năng lượng mặt trời bền vững tránh áp phân phối Hệ thống có công suất nhỏ hơn việc phát triển ồ ạt mất kiểm soát. 3KVA được đấu nối lưới hạ áp 1 hoặc 3 pha Hệ thống có công suất từ 3-100KVA thỏa mãn (1) được đấu nối lưới hạ áp 3 pha TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Thông tư 39/2015/TT-BCT Quy định hệ thống điện 2. Tần số Phải có khả năng duy trì phát phân phối điện vận hành liên tục trong dải từ 49-51Hz [2] www.iec.ch Khi tần số nằm ngoài dải (1) thì [3] Renewables 2020, Global Status Report phải có khả năng duy trì phát điện tối thiểu 0,2 s 3. Xâm nhập Sự xâm nhập dòng 1 chiều không dòng DC được vượt quá 0,5% dòng định TÁC GIẢ Ý TƯỞNG mức tại điểm đấu nối Vũ Xuân Tùng, MSSV 20181301, sinh viên 4. Thiết bị Hệ thống có công suất từ 10KVA khách hang muốn đấu nối phải kỹ thuật điện, Khóa 63 Viện Điện, Trường bảo vệ thống nhất yêu cầu về bảo vệ với Đại học Bách khoa Hà Nội. hệ thống phân phối Hướng nghiên cứu hiện tại: Năng lượng 5. Điện áp, Được quy định tại điều 5, 6, 7, 8, 10 tai thông tư này Tái Tạo. cân bằng pha, sóng hài và Nguyễn Tiến Khôi MSSV 20181184, sinh nhấp nháy liện tục viên kỹ thuật điện, Khóa 63 Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn là bộ khung Hướng nghiên cứu hiện tại: Năng lượng quan trọng đảm bảo phát triển bền vững Tái Tạo. năng lượng. GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN Lê Việt Tiến tốt nghiệp Đại Học (2003) tại 4. KẾT LUẬN Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, Tiến sĩ Đã có những tiêu chuẩn cụ thể cho điện (2010) tại Trường Đại học Chulalongkorn. mặt trời áp maí tuy nhiên cần phải hoàn Hiện là giảng viên tại Viện Điện, Trường thiện hơn nữa các tiêu chuẩn để phù hợp Đại học Bách khoa Hà Nội. DIỄN ĐÀN SINH VIÊN 2020 - NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO | 135
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2