intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Tiểu luận: Cấu trúc thị trường tiền tệ

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
141
lượt xem
5
download

Tiểu luận: Cấu trúc thị trường tiền tệ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung đề tài Cấu trúc thị trường tiền tệ nhằm khái quát về thị trường tài chính, cấu trúc thị trường tài chính, tái cấu trúc tttc ở Việt Nam. Bài thuyết trình được trình bày chi tiết và khoa học giúp các bạn hiểu sâu về thị trường tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Cấu trúc thị trường tiền tệ

 1. LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH, TIỀN TỆ ĐỀ T ÀI CẤU TR Ú C THỊ TR ƯỜNG TIỀN TỆ Tp.HCM, ngày 20, tháng 2, năm 2012
 2. MỤC LỤC I. KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH II. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH III. TÁI CẤU TRÚC TTTC Ở VIỆT NAM
 3. Chị Tiết Anh Kiệm Siêng Năng
 4. Chị Tiết Kiệm cho anh Siêng Năng vay tiền THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH
 5. ۩ Thị trường tài chính (Financial market): Nơi diễn ra các hoạt động mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng các khoản vốn ngắn hạn hoặc dài hạn thông qua các công cụ tài chính nhất định. ۩ Cơ sở hình thành : + Sự đòi hỏi phải có biện pháp giải quyết mâu thuẫn giữa cung và cầu về vốn trong nền kinh tế. + Sự phát triển của nền kinh tế hàng hóa và tiền tệ mà đỉnh cao của nó là kinh tế thị trường.
 6. Tài Chính Gián Tiếp Các trung gian tài chính Người cho vay: Người đi vay:  Hộ gia đình  Hộ gia đình  Công ty  Công ty  Chính phủ  Chính phủ Các thị trường  Người nước ngoài tài chính  Người nước ngoài Tài Chính Trực Tiếp
 7. II. CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Phương Thời Sự luân thức gian sử chuyển huy dụng các động nguồn nguồn nguồn tài tài tài chính chính chính
 8. Thời gian sử dụng nguồn tài chính THỊ THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ TRƯỜNG VỐN
 9. • Thị trường tiền tệ: Thị trường giao dịch, mua bán các chứng từ có giá ngắn hạn. • Thị trường vốn: Diễn ra việc mua bán các công cụ nợ dài hạn như cổ phiếu, trái phiếu. Thị trường vốn được phân thành ba bộ phận là thị trường cổ phiếu, các khoản cho vay thế chấp và trái phiếu.
 10. Thị trường tiền tệ Thị trường vốn Thời hạn đáo hạn thông Thời hạn đáo hạn thông thường là nhỏ hơn hoặc thường là trên 1 năm bằng 1 năm Cung cấp vốn nhanh chóng Tạo điều kiện để các chủ thể để các Doanh nghiệp điều tiết kiệm và đầu tư chỉnh khả năng thanh khoản với tính thanh khoản rất cao Gồm có thị trường tiền tệ và Gồm có thị trường chứng thị trường hối đoái khoán và thị trường tín dụng trung và dài hạn
 11. Phương thức huy động nguồn tài chính THỊ THỊ TRƯỜNG NỢ (DEBT MARKET TOOLS) TRƯỜNG TÀI THỊ TRƯỜNG VỐN CHÍNH CỔ PHẦN (CAPITAL ARKETNSTRUMENTS)
 12. • Thị trường nợ: Thị trường phát hành, mua bán các chứng khoán (công cụ) nợ: Công cụ nợ ngắn hạn. Công cụ nợ trung hạn. Công cụ nợ dài hạn. • Thị trường vốn cổ phần: Thu hút vốn từ các công ty phát hành cổ phiếu
 13. Thị trường nợ Thị trường vốn cổ phần Vốn được chuyển giao trực tiếp Thực hiện các giao dịch thông qua từ chủ thể cung vốn sang chủ các trung gian tài chính thể cầu vốn Không có bất kì định chế tài Giảm thiểu chi phí tìm kiếm đối chính trung gian nào tác và chi phí thông tin cho người tham gia thị trường Được tiến hành thông qua các Phân tán được sự rủi ro nhà môi giới hưởng hoa hồng
 14. Sự luân chuyển các nguồn tài chính THỊ THỊ TRƯỜNG SƠ CẤP (PRIMARY MARKET) TRƯỜNG TÀI THỊ TRƯỜNG THỨ CẤP CHÍNH (SECONDARY MARKET)
 15. • Thị trường sơ cấp: Diễn ra việc mua bán chứng khoán đang phát hành hay chứng khoán mới thông qua trung gian là các Ngân hàng. • Thị trường thứ cấp: Mua bán lại những chứng khoán đã phát hành lần đầu ở thị trường sơ cấp.
 16. Thị trường sơ cấp Thị trường thứ cấp Chứng khoán đem lại vốn cho người Chứng khoán không mang lại vốn phát hành cho người phát hành Mức độ giao dịch nhỏ, hoạt động Mức độ hoạt động lớn, hoạt động không thương xuyên và tấp nập thường xuyên và rất sôi nổi Huy động vốn để đầu tư cơ bản, phục Tạo tính thanh khoản cho các công cụ vụ yêu cầu của ngân sách tài chính để hấp dẫn các nhà đầu tư Được phát hành bởi Nhà nước, Không có nhà phát hành, chỉ có sự Doanh nghiệp chuyển nhượng quyền sở hữu chứng khoán Được gọi là thị trường cấp 1, là tiền Được gọi là thị trường cấp 2, là động đề để phát triển thị trường tài chính lực để phát triển thị trường tài chính
 17. Thời gian sử dụng nguồn tài chính THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH THỊ CHÍNH THỨC (FORMAL FINANCIAL MARKETS) TRƯỜNG TÀI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH KHÔNG CHÍNH THỨC CHÍNH (FINANCIAL MARKETS ARE NOT OFFICIAL)
 18. • Thị trường tài chính chính thức: là bộ phận của thị trường tài chính, mà tại đó mọi hoạt động huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính được thực hiện theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định rõ ràng trong các văn bản pháp luật. Các chủ thể tham gia được pháp luật thừa nhận và bảo vệ. • Thị trường tài chính không chính thức: là thị trường tài chính, mà ở đó mọi hoạt động huy động, cung ứng, giao dịch các nguồn tài chính và người cần nguồn tài chính không theo những nguyên tắc, thể chế do nhà nước quy định.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản