intTypePromotion=1

Tiểu luận: Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo

Chia sẻ: Nguyen Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
217
lượt xem
71
download

Tiểu luận: Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo

 1. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội Luận văn Hợp đồng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 2. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội LỜIMỞĐẦU Trong quá trình hội nhập kinh tế q uốc tế và m ở rộ ng quan hệ buôn bán với tất cả các nước.Sự trao đổi hàng hoá ,dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau ngày nay có mộ t vị trí quan trọng bậc nhất trong hoạt độ ng kinh tếđối ngo ại. Đối với Việt Nam, số lượng và cơ cấu trao đổi hàng ho á với nước ngo ài ngày càng gia tăng. Sự phát triển thương mại trên thếgiới đi liền với tranh chấp thương mại. Mà hình thức pháp lý cơ bản của trao đổi hàng hoá q uốc tế là hợp đồng ngoại thương hay còn gọi là hợp đồng xuất nhập khẩu. Bởi thế, khi ký kết và thực hiện hợp đồng với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ta phải luôn lưu ý những vấn đề cơ bản nhất của hợp đồ ng ngoại thương. Một doanh nghiệp khi tham gia vào thị trường thế giới rộng lớn có thể gặp thiệt hai do nguyên nhân khách quan, chủ quan, thiếu kinh nghiệm kiến thức, chưa chú trọng đú ng mức đến tầm quan trọng trong khi thực thi tìm hiểu, so ạn thảo, ký kết và thực hiện hợp đồng ngoại thương. Chính vì vậy sự q uan tâm cẩn thận trongđàm phán ,ký kết hợp đồ ng sẽ giúp cho các doanh nghiệp tránh được những tranh chấp ,thiệt hại không đáng có. Ngày nay, hợp đồ ng mua bán ngoại thương thực sự là vấn đ ề quan trọng và có tính thời sự cao ,giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp khi b ước vào lĩnh vực kinh doanh ,hội nhập với các nước .Trong đó hợp đồ ng ngoại thương là khâu chủ yếu đòi hỏi chúng ta phải tìm tòi tiếp cận ,giải quyết nhiều vấn đề. Là m ột sinh viên trường Quản lý kinh doanh, một nhà doanh nghiệp trong tương lai em luôn muố n tìm hiểu, quan tâm đ ến việc thực hiện, soạn thoả hợp đồng ngoai thương. Do vậy, em đ ã lựa chọ n đề tài tiểu luận “Hợp đồ ng ngoại thương, nội dung và cách thức soạn thảo’’. Do thời gian và trình độ còn hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót kính mong thầy cô góp ý và bổ sung để bài viết của em được tốt hơn .Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của các thầy côđ ã giúp em ho àn thành bài tiểu luận này. Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 3. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội I KHÁINIỆM, ĐẶCĐIỂMCỦAHỢPĐỒNGMUABÁNNGOẠITHƯƠNG . 1. Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương Q uan hệ trao đổ i hàng hoá quốc tế ngày càng đ ược phát triển cả về chiều sâu và chiều rộ ng ,hợp đồng mua bán hàng hóa nó i chung và hoạt độ ng mua bán quốc tế nói riêng là một lĩnh vực vô cùng phức tạp đòi hỏi phải có cơ sở p háp lý nhất định ,thể hiện dưới một hình thức đó là hợp đồng xuất khẩu hay cò n gọi là hợp đồng ngoại thương –là sự thoả thuận giữa thương nhân có trụ sở kinh doanh ở cấc nước khác nhau theo đó mộ t bên gọ i là bên xuất khẩu (bên bán ) có nghĩa vụ giao hàng chuyển quyền sở hữu hàng ho á cho một bên khác gọi là bên nhập khẩu (bên mua) Bên mua có nghĩa vụ trả tiền cho người b án và nhận hàng theo hàng có thoả thuận . Có rất nhiều các quan điểm khác nhau về khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương .Tuy vậy, trong mọi hợp đồng mua b án bao giờ cũng cóít nhất hai bên chủ thể là bên b án và bên mua .Các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồ ng đều chủ yếu liên quan đến việc mua hàng và trả tiền hàng .Đểx ác định mộ t hợp đồng mua bán quốc tế các luật gia thường dựa trên các tiêu chí sau: - Sự giao hàng được thực hiện trên lãnh thổ của một quốc gia khác với quốc gia màởđó các hành vi cấu thành sự chào hàng và sựưng thuận đãđược ho àn thành . - Có sự vận chuyển hàng hoá làđối tượng của hợp đồng từ lãnh thổ của quốc gia này sang lãnh thổ của quốcc gia khác . - Tất cả các hành vi cấu thành sự chào hàng vàưng thuận không được thực hiện trên lãnh thổ cùng một quốc gia . - Hợp đồng mua bán có tính quốc tế nếu trụ sở kinh doanh của các bên mua và bên bán đ ược đ ăng ký tại hai quố c gia khác nhau . - Hợp đồng mua bán có tính chất quốc tế nếu trụsởđược giao tại một nước khác với nước mà hàng hoáđóđược tồn trữ hoặc sản xuất ra khi hợp đồ ng đ ược kí kết . Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 4. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội 2. Đặc điểm của hợp đồng ngoại thương . 2.1. Về chủthể . Chủ thể tham gia hợp đ ồng là những thương nhân mang quố c tịch khác nhau ,qui chế thương nhân được xác định theo luật của nước thương nhân đó mang quốc tịch thương nhân ,là tổ chức thì quốc tịch của thương nhân được xác định là q uốc tịch của nước nơi . - Đ ặt trung tâm quản lý (Pháp ,Đức). - Đ ặt trung tâm hoạt động của tổ chức (Aicập ,Xêri) 2.2. Vềđố i tượng của hợp đồng . Là hàng ho á tồn tại thực tế ,có thể di d ời được ,x ác định phải được phếp giao dịch lưu thô ng trên thị trường . 2.3. Vềđồ ng tiền thanh toán Đồng tiền thanh toán trong hợp đồng ngo ại thương ;là ngo ại tệđối với ít nhất là m ột bên tham gia hợp đồng .Các bên có thể thoả thuận đồng tiền thanh toán làđồ ng tiền của b ên b án hoặc bên mua của nước thứ ba bất kỳ . 2.4. Về pháp luật ứng dụng . N guồn luật áp dụng điều chỉnh các quan hệ hợp dồng mua b án ngoại thương phức tạp hơn rất nhiều so với các hợp đồng mua bán trong nước bao gồ m điều ước quố c tế ,luật quố c gia và tập quán thương mại quốc tế . 3. Vai trò của hợp đồ ng ngo ại thương trong hoạt động kinh doanh xuấ t nhập khẩu . Thực tiễn đ ã chứng minh trong thời đại ngày nay khi trình độ quốc tế hoáđời sống kinh tế ngaỳ càng cao thì nhu cầu hội nhập quố c tế là nhu cầu không thể thiếu được và ngày càng phải được mở rộng .Do đặc điểm vềtự nhiên mỗi quố c gia đều có lợi thế riêng về sản xuất vàđây là tiền đề d ẫn tới sự phân công lao độ ng quốc tế ,và nhu cầu trao đổ i hàng ho á giữa các quốc gia nhằm thoả m ãn nhu cầu tiêu dùng ,để thực hiện theo kịp sự phát triển Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 5. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội của thế giới các quốc gia đều cóý thức về giá trị to lớn việc hội nhập toàn cầu đặc biệt là các quan hệ trao đ ổi hàng hoá quốc tếđang ngày càng được phát triển sâu rộ ng hơn . Đ ể quan hệ trao đổi mua bán hàng hoá diễn ra b ình thường ổ n định và bảo vệđược quyền lợi của các bên đòi hỏi phải có mộ t cơ sở p háp lý nhất định trong đó các bên xác lập các quyền và nghĩa v ụ với nhau đ ồng thời cũng là cơ sởđể các nước hữu quan thực hiện nhiệm vụ ,quyền quản lý nhà nước đối với hoạt động XNK hàng ho á .H ợp đồng ngo ại thương có vai trò vô cùng to lớn đố i với hoạt động trao đổ i hàng ho á .Cụ thể là như sau: - H ợp đồng ngoại thương là căn cứđể bảo vệ các nguồ n và lợi ích hợp pháp của các bên khi có tranh chấp xảy ra . - Hợp đồng ngoại thương là cơ sơ p háp lý ,trung tâm của hoạt đông kinh doanh xuất nhập khẩu đông thời là cơ sởđể các bên ký kết các hợp đồ ng khác .H ợp đồ ng vận chuyển ,hợp đồng Bảo hiểm ,hợp đồng bảo lãnh … - Hợp đồng ngoai thương là cơ sở quan trọng của cơ q uan nhà nước: Cơ quan thuế ,Hải quan …thực hiện các chức năng quản lý nhà nước trong các lĩnh vực liên quan - Hợp đồng ngoại thương là cơ sở pháp lý quy định quyền và nhiệm vụ của các bên trong trao đôỉ hàng hóa II . NỘIDUNGCƠBẢNCỦAHỢPĐỒNGNGOẠITHƯƠNG . Theo quy đ ịnh của pháp luật Việt Nam những nội dung chủ yếu của hợp đồng ngoại thương quy định tại điều 50,khoản 3 điều 81 luật thương mại bao gồm rất nhiều những điều kho ản khác nhau tổng đó có những đ iều khoản khác nhau mà nếu thiếu mộ t trong sốđó thì hợp đồng sẽ khô ng có gía trị pháp lý ,những nội dung chủ yếu đó là : 1. Tên hàng Tên hàng làđối tượng của hợp đồ ng phải chính xác ,rõ ràng không nhầm lẫn tránh những bất đ ồng về mặt ngôn ngữ ,tập quán của các bên có Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 6. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội nhiều cách để ghi hàng ho á.Có thể ghi tên thương mại của hàng kèm ten thô ng thường và tên khoa học ,ghi tên hàng kèm đ ịa danh sản xuất ra hàng ho á ,ghi tên hàng kèm theo nhãn hiệu ,ghi tên hàng kèm theo quy tắc công dụng của hàng hoá ,công dụng chủ yếu cả hàng ho á. 2. Số lượng hàng hoá . Đ iều kho ản này nói lên lượng của hàng hoá giao d ịch .Các doanh nghiệp cần chúý chính xác vàđơn vị tính số lượng được ghi trong hợp đồng (được ghi theo quy định vàđơn vị quốc tế ) có nhiều đ iểm khác với đơn vị tính toán trong nước .Chính vì vậy sự chính xác trong xác dịnh và ghi đ ơn vị là quan trọng. 3. Chất lượng hàng hoá . Trước khi thoả thuận ký kết các doanh nghiệp cần lưu ý xem những gì ghi ởđiểm này đãđúng với thoả thuận đàm phán hay không và phương pháp xác định phẩm chất có hợp lý hay không .Thông thường xác định hàng hoá theo các phương pháp sau: - Dựa vào hàng mẫu . - D ựa vào tiêu chuẩn chất lượng của hàng hoá . - D ựa vào nhãn hiệu của hàng hoá . - D ựa vào hàm lượng của các chất cơ trong hàng ho á mua b án . - D ựa vào tài liệu kỹ thuật của hàng ho á . - D ựa vào xem hàng trước khi mua . - D ựa vào hiện trạng của hàng hoá . - D ựa vào các chỉ tiêu quen thuộ c . - D ựa vào m ô tả hàng hoá . 4.Giá cả hàng hoá bao gồ m các điểm lưu ý sau. X ác định đơn vị tính giá: Cơ sở tính giá (Căn cứ vào điều kiện giao hàng ,quyđ ịnh phù hợp với thuật ngữ CIP, FOP, CFA) Đồng tiền định giá .Thường đ ược áp dụng các loại giá sau: giá di Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 7. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội độ ng, giá cốđịnh, giá trượt. Quy định mức giá .Dựa vào hai loại sau: G iáđược công bố .Được coi là giá quốc tế gồ m gía hướng dẫn, giáđấu thầu, giá xuất nhập khẩu trung bình. Giá tính to án dựa trên hợp đồ ng đãký . Q uy đ ịnh giảm giááp d ụng giảm giá trong những trường hợp trả sớm,mua số lượng lớn hoặc bên nhập là khách hàng thường xuyên ,hoặc do tính thời vụ ,do hoàn lại khách hàng . 5. Điều khoản về phương thức thanh toán . Thanh to án là vấn đề rất quan trọng ,nó liên quan trực tiếp đến quyền lợi cũng như m ục đích của các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng .Đ iều này có các quy đ ịnh như sau : - Đ ồng tiền thanh toán được thoả thuận có thể khác với đồ ng tiền định giá . Thời hạn thanh toán :Có thể trả ngay ,trả trước trả sau hay là sự kết hợp giữa các hình thức trong một quan hệ hợp đồng . - Phương thức thanh toán .Gồ m cácphương thức chủ yếu sau : + Thanh toán bằng tiền mặt + Thô ng qua tín dụng ,chuyển khoản . + Q ua trao đổi bằng hàng hoá . 6. Điều khoản giao hàng Thời hạn giao hàng là lú c di chuyển những rủi ro tổn thất hàng hoá từ người bán sang người mua, có các lo ại sau: - Thời hạn giao hàng không đ ịnh kỳ. - Thời hạn giao hàng ngay. Đ ịa điểm giao hàng: Khi xuất nhập khẩu cần quy định địa điểm giao hàng theo các cách sau: - Q uy đ ịnh cụ thểga ,cảng giao hàng . Quy định cảng ga giao hàng là mộ t số cảng được chọn .Trước khi giao hàng người bán đ ược chọn ở cảng nào thì phải thông báo cho người mua biết. Quy định ga ,cảng chủ yếu ở một nơi nào đó .Phương pháp giao hàng :Quy định về giao nhận sơ bộ hay giao Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 8. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội nhận cuối cùng ,giao nhận số lượng hay giao nhận chất lượng quy định giao hàng mộ t lần hay nhiều lần ,hàng cóđược phép chuyển tải trong quá trình chuyên chở hàng không - Q uy định về thông báo giao hàng. Mộ t số quy định khác đố i với việc giao hàng như hàng có khối lượng lớn ,trường hợp hàng cần thay đổi phương tiện vận chuyển ,hàng hoáđến trước giấy tờ . 7. Các điều khoản khác 7.1 Bao b ì k ý hiệu mẫu mã: Điều kho ản này khi xác định cần lưu ýđ ến đặc tính của lo ại hàng hoá giúp cho việc giao nhận hàng được dễdàng . Xác định bao bì phải đảm bảo nguyên tắc tiết kiệm nguyên liệu đó ng bao bì có lợi cho chủ hàng khi tính thuế q uan .Tóm lại bao b ì phải đạt tiêu chuẩn xuất khẩu ,phù hợp với phương tiện nhập khẩu . 7.2 Giám định hàng hoá : (Sốlượng ,khố i lượng ,quy cách, phẩm chất, tổn thất). - Phải chọn một tổ chức giám định trung lập và có uy tín . - Thời gian vàđịa đ iểm giám định (Nơi giao hàng hay nơi nhận hàng). - Gía trị pháp lý của biên b ản giám định (Có giá trị cuối cùng hay không). 7 .3. Các trườ ng hợp miễn trách . - Trường hợp bất khảkháng . - Lỗi của bên kia hoặc bên thứba . - Các trường hợp miễn trách do hai bên thoảthuận . 7.4. Chế tà i . - Phạt vi phạm hợp đồng (G iao hàng chậm ,thanh to án chậm ,thông báo tin tàu ,tin hàng chậm ….) - Bồ i thường thiệt hại (Giao hàng khô ng đúng quy cách ,phẩm chất thiếu khối lượng ,số lượng ,không giao hàng không nhận hàng …) 7.5. Giải quyết tranh chấp . K hiếu nại :Đối tượng ,trình tự ,thủ tục thời gian khiếu nại … Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 9. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội G iải quyết b ằng trọng tài (Chọn tổ chức trọ ng tài thích hợp chọn luật áp dụng …) 7.6 Bảo hành ,bảo dưỡng ,giám sát kiểm tra việc giao hàng ,cử chuyên gia lắp ráp ,vận hành ,hướng dẫn sử dụng … 7.7 Điều kiện có hiệu lực và thời hạ n hiệu lực của hợp đ ồng 7.8 Ngoài các điều kiện chung nêu trên. Đối với hợp đồng mua bán thiết bị toàn bộ ,sở hữu cô ng nghiệp dây chuyền sản xuất ,hợp đ ồng d ịch vụ cần có thêm : - Luật chứng kinh tế kỹthuật . Các bản chào giá có kèm theo catalogue III. CÁCHTH ỨCSOẠNTHẢOHỢPĐỒNG . 1.Yêu cầu soạn thảo . Đ ể xây dựng được bản hợp đồng hoàn chỉnh vấn đề nêu ra trong cách thức soạn thảo đòi hỏi phải đ ảm b ảo được những yêu cầu sau: Cách thức so ạn thảo phải ngắn gọn ,rõ ràng nhưng chứa đựng đầy đủ các thông tin cần thiết về những nội dung mà hai bên cần thoả thuận trong bản hợp đồ ng .Điều này sẽđem lại cho cả hai bên về mục đích cuối cùng trong bản hợp đồng.Đồ ng thời ngôn ngữ trong hợp đồ ng phải đúng chính xác ,chặt chẽ trong từ ngữ không gây ra những nhầm lẫn đáng tiếc đặc biệt khi thoả thuận về chất lượng công việc ,quy cách hàng hoá phải hết sức thận trọng ,lựa chọn thuật ngữ dễ hiểu .Bản thân loại văn bản hợp đồng thương mại này phải có tính chất pháp lý nghiêm tú c để có thể thể giải quyết được đú ng đắn việc thực hiện hợp đồng có hiệu quả cao ,giữđược mố i tương giao bền chặt lâu dài . 2.Nội dung soạn thảo . Trong nội dung so ạn thảo phải đảm bảo được bố cục chung của một bản hợp đồng đó là p hải có phần đầu ,phần chính và p hần cuố i . Phần đầu :Là lời tựa của hợp đồ ng trong đó b ao gồ m tên hợp đồng ,tên địa chỉ của hai b ên đương sự ký kết hợp đồng .Ngoài ra trong phần này Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 10. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội thường ghi rõ nguyện vọng ký kết hợp đồng của hai bên và bảo đảm chấp hành hợp đ ồng. Phần chính : Là phần chủ thể của hợp đồng .Trong phần này liệt kê cụ thể các điều kiện hoặc điều khoản giao dịch như tên hàng ,quy cách ,phẩm chất .số lượng ,đơn gía thời gian vàđ ịa điểm giao hàng ….Những đ iều khoản này thể hiện quyền lợi và nghĩa vụ hai bên đương sự .Sau đó phân tích rõ chi tiết từng điều khoản của hợp đồng như các điều khoản đãđược nêu ra ở phần trên Phần cuối : Thường ghi rõ số bản hợp đồng ,thứ tiếng sử dụng và hiệu lực của nó ,thời gian vàđịa đ iểm ký kết hợp đồng ,thời gian phát sinh hiệu lực . 3. Phương pháp soạ n thảo: Sử d ụng mẫu cósẵn ,căn cứ vào nội dung thoả thuận hợp đồng giữa các bên ,khách hàng doanh nghiệp ,m ẫu hàng kinh doanh ,căn cứ vào thoả thuận pháp lýđể từđó ta có thểđiều chỉnh hợp đồng 4. Những lưu ý khi soạn thảo: Đ ểđảm bảo cho một hợp đồng được chấp nhận là ho àn chỉnh yêu cầu người lập phải luôn chúý tránh sử d ụng từ ngữ làm sai lệch nội dung thoả thuận của các bên ,khô ng được phép biện luận dài dòng hoặc làm loãng đ i vấn đề cốt yếu cần quan tâm trong các đ iều khoản của hợp đồng .Về hình thức cũng như nội dung phải chứa đựng thô ng tin cần thiết nhưnng không được ngắn gọn mà thiếu ý thiếu nội dung ,bỏ vấn đề cốt yếu của hợp đồng như vậy sẽ bị coi là khiếm khuyết lớn ,không thể chấp nhận được . V ăn phạm trong hợp đồ ng ngoại thương phải nghiêm túc ,d ứt khoát đi tới nộ i dung thoả thuận .Xuất phát từ yêu cầu bắt buộc trong b ản thân nội dung của hợp đồng phải chặt chẽ cụ thể như mọ i văn bản pháp quy khác không chấp nhận và dung nạp chữ thừa vôích làm mất đi tính nghiêm túc sự tho ả thuận và có thể sai ý ,làm lạc mục tiêu. Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 11. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội Trong khi soạn thảo văn bản pháp quy hoặc hợp đồng hầu như không sử dụng loại chữ “v.v” hoặc dấu ‘’…’’và d ấu ( ! ) làm cho người đọc khó hiểu suy nghĩ trừu tượng rằng còn rất nhiều nội dung tương tự . Đ iều lưu ý cuối cùng trong khi soạn thảo hợp đồng không được sử dụng tiếng địa phươnng ,tiếng lóng – tránh tuỳ tiện ghép chữ ,ghép tiếng tuỳ tiện thay đổi từ ngữ pháp lý một biểu hiện của sự tuỳ tiện trá với tính chất pháp lý . Chính vì vậy phải sử d ụng từ thông dụng ,phổ biến . IV. NHỮNGKIẾNNGHỊCỦAEMTRONGKHITIẾNHÀNHTHỰCHIỆNXONGĐỀTÀI TIỂULUẬN: "Hợp đồng ngoạ i thương. Nội dung và cách thức soạn thảo". N hững năm gần đ ây việc trao đổi hàng hoá ,dịch vụ giữa thương nhân của các quốc gia với nhau có vị trí quan trọng bậc nhất và giúp ích rất nhiều cho các doanh nghiệp nước ta trong quá trình hội nhập .V ì vậy công tác ký kết và thực hiện hợp đồng ngoại thương đãđược nhà nước chú trọng hơn trước ,nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả ,tạo ra sự chắc chắn về mặt pháp lý ,hạn chế rủi ro về mặt tài chính và những tránh tác độ ng xấu cho hoạt đ ộng sản xuất mà nhà nước quy định em thiết nghĩđây cũng là mặt tích cực cần được phát huy hơn nữa cụ thể như trong mộ t bản hợp đồng ngo ại thương, ở phần nội dung nhằm kiểm soát được các hoạt độ ng đa dạng kinh doanh ,cải thiện đời số ng ,b ảo đảm lợi ích chính đáng của nhân dân nhà nước đ ãđưa ra các điều khoản chủ yếu b ắt buộ c và các thoả thuận này đ ựơc pháp luật quy đ ịnh ,b ảo vệ rõ ràng trong văn bản .Tuy nhiên những kết quả này vẫn chưa phải là tố t nhất và có những hạn chế làm ảnh hưởng khôngnhỏ mâu thuẫn phát sinh cho cả hai bên khi ký kết hợp đồng và yêu cầu đặt ra trong hợp đồng là quy định mục đ ích và nộ i dung của hợp Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 12. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội đồ ng giữa các b ên thoả thuận không được trái với quy đ ịnh của luật pháp ở cả nước người bán và người mua mà quy định luật của các nước không hoàn toàn giố ng nhau.vì vậy trong các điều khoản phải nhất thiết phải chấp hành đú ng chính sách ,nguyên tắc ,phương pháp thích hợp mà các bên thoả thuận… Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 13. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội KẾTLUẬN Đ ể nâng cao sự hiểu biết về các nghiệp vụ kinh doanh thương mại quốc tếđặc biệt là việc ký kết các hợp đồng xuất nhập khẩu cóý nghĩa vô cùng quan trọng đ ối với hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp trong cơ chế thị trường hiện nay . Trong những năm qua việc ký kết và thực hiện hợp đồ ng mua bán ngoại thương đãđược chú trọ ng nhiều hơn trước ,có nhiều biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu ,tạo ra sự chắc chắn về m ặt pháp lý ,hạn chế những rủi ro về tài chính và những tác độ ng xấu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp .Tuy nhiên nhìn một cách tổng thể thì kết quả công tác của doanh nghiệp việt nam vẫn còn yếu kếm và bất cập . Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 14. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội TÀI LIỆU THAM KHẢO. 1. Soạn thảo hợp đồng kinh tế . 2. Kỹ thuật so ạn thảo hợp đồ ng kinh tế ,hợpđồng thương mại . 3. Hướng dẫn các văn bản pháp quy ,hành chính tư pháp hợp đồng . 4. Phương pháp soạn thảo hợp đồng kinh tế ,thương mại . 5. Các văn bản pháp luật về hợp đồng kinh tế và mẫu hợp đồng . 6. Sách giáo khoa ngoại thương (Trường QLKD) Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 15. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội MỤCLỤC LỜIMỞĐẦU .................................................................................................................... 1 I. Khá i niệm, đặc điểm của hợp đồ ng mua bán ngoại thương ................... 2 1. Khái niệm hợp đồng mua bán ngoại thương ............................................... 2 2. Đặc điểm của hợp đ ồng ngoại thương ........................................................ 2 2 .1. V ề chủ thể....................................................................................... 3 2 .2.V ềđố i tượng của hợp đồng .............................................................. 3 2.3.Vềđồng tiền thanh toán ............................................................................. 3 2 .4.V ề pháp luật ứng dụng .................................................................... 3 3. Vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu ............................................................................................................... 3 II. Nội dung cơ bản của hợp đồ ng ngo ại thương ........................................ 4 1. Tên hàng .................................................................................................... 4 2. Số lượng hàng hoá ................................................................ ...................... 5 3. Chất lượng hàng hoá.................................................................................. 5 4. Giá cả hàng ho á bao gồm các điểm lưu ý sau ............................................. 6 5. Điều kho ản về p hương thức thanh toán ................................ ...................... 6 6. Điều kho ản giao hàng ................................................................................. 6 7. Các đ iều khoản khác................................................................................... 7 III. C ách thức soạn thảo hợp đồng .............................................................. 8 1. Yêu cầu soạn thảo ................................................................ ...................... 8 2. Nội dung so ạn thảo ..................................................................................... 8 3. Phương pháp soạn thảo............................................................................... 9 4. Những lưu ý khi so ạn thảo................................ .......................................... 9 IV. Những kiến nghị ................................................................................... 10 KẾTLUẬN ..................................................................................................................... 11 TÀILIỆUTHAMKHẢO ................................................................................................ 12 Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
 16. Tiểu luận ngoại thương Trường ĐHQLKD H à Nội Phạm Hiền Trang - Lớp: 951 MSV: 04A20102N
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2