intTypePromotion=1
ADSENSE

Tiểu luận Sinh học đại cương đề tài: Quá trình quang hợp

Chia sẻ: Trần Tạo | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:27

340
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận Sinh học đại cương đề tài Quá trình quang hợp gồm các nội dung chính sau: Phương trình tổng quát, chu trình chuyển hoá trong tự nhiên, sự hấp thu năng lượng ánh sáng của lá cây, Các pha và giai đoạn của quá trình quang hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận Sinh học đại cương đề tài: Quá trình quang hợp

  1. DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM 14
  2. BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM Tiểu luận SINH HỌC ĐẠI CƯƠNG  Đề tài: QUÁ TRÌNH QUANG HỢP      (PHOTOSYNTHESIS) GVHD: TRẦN THỊ ANH THOA    NHÓM 14
  3. KHÁI NIỆM QUANG HỢP Ý NGHĨA LỊCH SỬ PHÁT  HIỆN
  4. KHÁI NIỆM PHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT Chu trình chuyển hoá trong tự nhiên SỰ HẤP THU NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG CỦA LÁ CÂY CÁC PHA VÀ giai đoạn của quá trình quang hợp
  5. KHÁI NIỆM Quang hợp là quá trình tổng hợp các chất hữu cơ từ các  chất vô cơ đơn giản là CO2 và H2O dưới tác dụng của  năng lượng ánh sáng Mặt Trời và sự tham gia của sắc  tố diệp lục. 
  6. Đối tượng
  7. Phương trình tổng quát  Phản ứng tổng quát chung của quang hợp được  viết: CO2 + H2O                 [CH2O] + O2 Ánh sáng mt, 6CO2  +  6H2O                  C6H12O6  +  6O2 diệp lục
  8. SỰ HẤP THU NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG CỦA LÁ CÂY
  9. SỰ HẤP THU NĂNG LƯỢNG ÁNH SÁNG CỦA LÁ CÂY Chlorophyll  không hấp thụ tất cả  các  bước  sóng,  trong  đó  có  bước  sóng xanh lục nên phản chiếu làm  mắt nhìn thấy màu xanh lục. Chlorophyll    phải  hấp  thụ  các  bước sóng khác để thu năng lượng Phần  lớn  các  loại  Chlorophyll    hấp  thụ  các  màu  của  ánh  sáng  trắng trừ lục  để dùng cho quang  hợp
  10. Chu trình chuyển hoá trong tự nhiên
  11. Các giai đoạn của quá trình quang hợp
  12. Các giai đoạn của quá trình quang hợp Các giai đoạn này diễn ra qua ba quá trình: Quang lý, quang hóa  và tổng hợp  chất  hữu cơ.
  13. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Nguồn  cung  cấp  một  nguồn  chất  hữu  cơ  vô  cùng  đa  dạng  và  phong phú thỏa mãn nhu cầu về dinh dưỡng của mọi sinh vật  trên trái đất. 
  14. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Hoạt động quang hợp đảm bảo sự cân bằng tỷ lệ O2/CO2  trong khí quyển thuận lợi cho các hoạt động sống của mọi  sinh vật. o2
  15. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Biến đổi năng lượng Mặt Trời đã chuyển thành năng lượng hóa  học dự trữ cần thiết cho tất cả các sinh vật trên Trái Đất.
  16. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Với sản xuất nông nghiệp thì quang hợp quyết định 90 –  95% năng suất cây trồng.  Do vậy, muốn cây trồng đạt năng suất cao thì  phải  điều  chỉnh  hoạt  động  quang  hợp  của  chúng  bằng  các  biện  pháp  kỹ  thuật  canh  tác  hợp lý.
  17. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Hoạt  động  quang  hợp  của  thực  vật  đã  cung  cấp  cho  con  người một nguồn nguyên liệu phong phú và đa dạng cho công  nghiệp Sự phát triển của các ngành công nghiệp  này hoàn toàn phụ thuộc vào sản phẩm của  thực vật, tức là sản phẩm quang hợp.
  18. Ý NGHĨA CỦA QUÁ TRÌNH QUANG HỢP Nguồn gốc của tất cả nền  văn minh hiện nay của loài  người đều sản sinh từ công  thức đơn giản của quang  hợp.
  19.  LỊCH SỬ PHÁT HIỆN QUANG HỢP Đến đầu nữa thế kỉ 17, Jan Baptista van  Helmont (1580­1644), một bác sĩ người Hà  Lan, đã thực hiện thí nghiệm quan trọng  bác bỏ quan điểm trước đó. Cây không chỉ lấy  chất dinh dưỡng từ  đất mà còn nhiều  nhân tố khác. 5 năm 2,5 kg, 91kg đất 76,5 kg, 56 kg đất mất
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2