intTypePromotion=1

Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

Chia sẻ: Hgnvh Hgnvh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
232
lượt xem
39
download

Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại nhằm trình bày các nội dung chính khái niệm ngân hàng thương mại. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại và liên hệ Việt Nam. Tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận: Thị trường và các định chế tài chính ngân hàng thương mại

 1. THỊ TRƯỜNG VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
 2. THÀNH VIÊN NHÓM 4 Nguyễn Thu Hương Nguyễn Thị Hường Nguyễn Quang Huy Vũ Văn Kiên Nguyễn Thị Liên Trần Thị Luyến Bùi Ngọc Lữ Phạm Thị Nga Vũ Hà Ngân Phan Ánh Ngọc
 3. Nội dung 1. Khái niệm ngân hàng thương mại 2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại 3. Liên hệ Việt Nam
 4. 1. Các khái niệm căn bản Tổ chức tài chính Nhận tiền gửi, trong đó có tiền gửi không kỳ hạn (có thể phát hành séc) Cho vay: Cá nhân, doanh nghiệp Khái niệm NHTM theo Luật các tổ chức tín dụng
 5. 1. Các khái niệm căn bản Tổ chức tài chính là tổ chức có chức năng cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng hoặc các thành viên. Các tổ chức tài chính chấp nhận tiền gửi và cho vay, bao gồm các ngân hàng, quỹ tín dụng, quỹ thế chấp, các công ty quản lý các tài sản ủy thác hay vốn đầu tư (trust company), quỹ nhà ở (building society). Các công ty bảo hiểm và các quỹ hưu trí Các công ty môi giới chứng khoán, quỹ đầu tư ủy thác.
 6. 1. Các khái niệm căn bản Nhận tiền gửi: Là hoạt động nhận tiền của tổ chức, cá nhân dưới hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu và các hình thức nhận tiền gửi khác theo nguyên tắc có hoàn trả đầy đủ tiền gốc, lãi cho người gửi tiền theo thỏa thuận. Cho vay cá nhân, doanh nghiệp: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.
 7. 1. Các khái niệm căn bản Ngân hàng thương mại Là một định chế tài chính mà hoạt động thường xuyên và chủ yếu là nhận tiền gửi và sử dụng số tiền đó để cho vay, thực hiện nghiệp vụ chiết khấu và làm phương tiện thanh toán.”
 8. 2. Các hoạt động cơ bản của ngân hàng thương mại Các hoạt động chính Các hoạt động ngoại bảng
 9. Các hoạt động chính Huy động vốn – Tiền gửi và nguồn khác Sử dụng – Hoạt động tín dụng, đầu tư Cung cấp các dịch vụ ngân hàng khác: Thanh toán, quản lý tài sản…
 10. Huy động vốn- Tiền gửi và nguồn khác Các nguồn vốn của ngân hàng Tiền gửi hoạt động Các nguồn khác
 11. Các nguồn vốn của ngân hàng Tiền gửi hoạt động  Tài khoản séc (checking) Séc là một tờ mệnh lệnh vô điều kiện của người chủ tài khoản, ra lệnh cho ngân hàng trích từ tài khoản của mình để trả cho người có tên trong séc, hoặc trả theo lệnh của người ấy hoặc trả cho người cầm séc một số tiền nhất định, bằng tiền mặt hay bằng chuyển khoản.  Tài khoản séc có trả lãi
 12. Các nguồn vốn của ngân hàng Séc chuyển khoản là loại séc do người chi trả ký phát hàng để trao trực tiếp cho người cung cấp khi nhận hàng hóa, dịch vụ cung ứng. Séc bảo chi là một loại séc thanh toán được Ngân hàng đảm bảo khả năng chi trả bằng cách trích số tiền trên séc từ tài khoản tiền gửi của người trả tiền sang tài khoản riêng nhằm đảm bảo khả năng thanh toán cho tờ séc đó, hoặc bảo chi séc không cần lưu kí
 13. Các nguồn vốn của ngân hàng  Tiền gửi tiết kiệm: Là loại tiền gửi để dành của các tầng lớp dân cư, được gửi vào ngân hàng để được hưởng lãi, hình thức phổ biến của loại tiền gửi này là tiết kiệm có sổ.
 14. Ở Việt Nam, hình thức gửi tiền tiết kiệm phổ biến là: Tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn: Là loại mà khách hàng có thể gửi nhiều lần và rút ra bất cứ lúc nào. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn: Là loại tiền gửi được rút ra sau một thời gian nhất định. Tuy nhiên, nếu khách hàng có nhu cầu rút trước hạn cũng có thể được đáp ứng nhưng phải chịu lãi suất thấp. Tiền gửi tiết kiệm có mục đích: Thường là hình thức tiết kiệm trung và dài hạn, người tham gia ngoài việc được trả lãi còn được ngân hàng cấp tín dụng nhằm mục đích bổ sung thêm vốn để mua sắm các phương tiện phục vụ nhu cầu tiêu dùng.
 15. Vốn liên ngân hàng Nguồn ngắn hạn từ các ngân hàng khác Đáp ứng như cầu số dư bắt buộc tại quỹ Lãi suất thị trường liên ngân hàng
 16. Vốn liên ngân hàng Vay qua thị trường liên ngân hàng nhằm mục đích đảm bảo nhu cầu vốn khả dụng trong thời gian ngắn, ngân hàng có thể khai thác các khoản vốn nhàn rỗi từ các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng khác. Hoạt động vay mượn này nhằm mục đích điều hòa nhu cầu vốn khả dụng và đảm bảo nguồn vốn lưu chuyển thông suốt liên tục trong hệ thống ngân hàng..
 17. Vốn liên ngân hàng Lãi suất liên ngân hàng hay lãi suất qua đêm chính được hình thành trên quan hệ vay mượn lẫn nhau giữa các ngân hàng thông qua thị trường liên ngân hàng. Một số ngân hàng có phần nhỏ thiếu vốn nhưng không tiếp cận được vốn từ các ngân hàng lớn đang dư thừa nên buộc phải tăng lãi suất ngoài thị trường để tăng vốn huy động cho mình.
 18. Vay từ ngân hàng trung ương  Vay từ cửa sổ chiết khấu  Lãi suất chiết khấu  Đáp ứng nhu cầu ngắn hạn tạm thời  Chịu sự quản lý của NHTW
 19. Vay từ ngân hàng trung ương Ngân hàng trung ương liên quan đến ba chức năng cơ bản, đó là phát hành tiền tệ, ngân hàng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng của chính phủ. Chức năng ngân hàng của các tổ chức tín dụng là một chức năng quan trọng trong việc cấp vốn cho các ngân hàng thương mại. Ngân hàng trung ương thực hiện công việc tái chiết khấu các hối phiếu đối với các tổ chức tín dụng, cấp vốn thông qua cho vay đối với các tổ chức này (đồng thời qua đây kiểm soát lãi suất). Thông thường, lãi suất chiết khấu cho NHTM là tương đối thấp.
 20. Hợp đồng REPO Một ngân hàng bán chứng khoán cho một ngân hàng khác với thỏa thuận mua lại tại thời điểm xác định và giá xác định trước Ngân hàng có thể bán chứng khoán chính phủ cho các công ty với thỏa thuận mua lại sau đó Nguồn vốn ngắn hạn tạm thời Được bảo đảm bảo bằng tín phiếu kho bạc Hình thức trả lãi trên số dư tiền gửi thanh toán khách hàng lớn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2