TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis

Chia sẻ: Jolie Jolie | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:29

0
1.455
lượt xem
551
download

TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Protease là loại enzyme được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như : công nghiệp thực phẩm, y học, hóa phân tích, chế biến thịt…Người ta có thể thu nhận protease từ nhiều nguồn khác nhau : động vật, thực vật, vi sinh vật. Vi sinh vật chính là đối tượng có thể sản xuất enzyme nói chung và protease nói riêng với số lượng nhiều và giá thành rẻ. Những kết quả đạt được trong lĩnh vực nghiên cứu về protease vi sinh vật đã góp phần mở rộng quy mô sản xuất và ứng dụng của......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIểu luận: Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis

 1. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Tiểu luận Thu nhận và khảo sát một số đặc tính của enzyme protease từ vi khuẩn Bacillus subtilis Luận văn tốt nghiệp
 2. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo MụC LụC 1. KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ CANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU …………………………………………………………….. 1 2. KHảO SÁT HOạT Độ PROTEASE ……………………2 3. KHảO SÁT HÀM LƯợNG PROTEIN THEO PHƯƠNG PHÁP LOWRY ……………………………………………………….3 3.5 Khảo sát hàm lượng protein của CPE protease được tủa bằng muối amoni sulfat ……………………………………………………………….4 Luận văn tốt nghiệp
 3. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 1. KHẢO SÁT HIỆU SUẤT THU NHẬN CHẾ PHẨM ENZYME PROTEASE TỪ CANH TRƯỜNG VI KHUẨN BACILLUS SUBTILIS VỚI CÁC LOẠI TÁC NHÂN TỦA KHÁC NHAU . Bảng 1.1: Lượng chế phẩm enzyme protease thu được và hiệu suất thu nhận với các loại tác nhân tủa khác nhau. Tác nhân tủa Khối Khối lượng tủa (g) Khối Hiệu suất enzyme lượng lượng tủa thu nhận canh 1 2 3 trung (%) trường bình (g) (g) Cồn 50 2,59 2,74 2,68 2,67 5,34 Acetone 50 1,84 1,87 1,83 1,85 3,70 Amoni sulfat 50 1,16 0,96 1,09 1,07 2,14 Nhận xét : Lượng chế phẩm enzyme thu được và hiệu suất thu nhận enzyme cao nhất là trong trường hợp tác nhân tủa là cồn. 2. KHảO SÁT HOạT Độ PROTEASE . 2.1 Đường chuẩn Tyrosin : Bảng 2.1: Đường chuẩn Tyrosin . Lượng Tyrosin(µmol) 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 OD (750 nm) 0 0,181 0,355 0,529 0,704 0,878 Luận văn tốt nghiệp
 4. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 1 0,9 0,8 0,7 MAÄ ÑOÄ 0,6 T QUANG OD 0,5 (750 nm) 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 NOÀ G ÑOÄ N TYROSIN (µmol) Hình 2.1 : Đường chuẩn Tyrosin. 2.2 Khảo sát hoạt độ protease trong canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis: Cân 20 g canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis, tiến hành như mục II.3.1, phần dịch thu được 200 ml, pha loãng 2 lần, đem 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo phương pháp Anson cải tiến như mục II.3.2 Bảng 2.2: Hoạt độ protease của canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis. µmol Hoạt độ Hoạt độ Lần ODM ODĐC OD = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CT) trungbình (UI/g CT) 1 0,998 0,915 0,083 0,091 1,46 2 1,012 0,915 0,097 0,107 1,71 1,63 3 1,013 0,915 0,098 0,108 1,73 Nhận xét : Hoạt độ protease của canh trường vi khuẩn là 1,63 UI/g CT (giá trị trung bình) . Luận văn tốt nghiệp
 5. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 2.3 Khảo sát hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng cồn 96 0: Cân 1g chế phẩm enzym protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo phương pháp Anson cải tiến như mục II.3.2 Bảng 2.3: Hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng cồn 96 0. µmol Hoạt độ Hoạt độ Lần ODM ODĐC OD = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình (UI/g CPE) 1 0,425 0,300 0,125 0,139 22,24 2 0,427 0,310 0,117 0,130 20,80 22,61 3 0,429 0,290 0,139 0,155 24,80 Nhận xét : Hoạt độ của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn 96 0 là 22,61 UI/g CPE (giá trị trung bình) . 2.4 Khảo sát hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng aceton : Cân 1g chế phẩm enzym protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo phương pháp Anson cải tiến như mục II.3.2 Bảng 2.4: Hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng acetone. µmol Hoạt độ Hoạt độ Lần ODM ODĐC OD = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình (UI/g CPE) 1 0,493 0,410 0,083 0,091 14,56 2 0,492 0,402 0,090 0,099 15,84 14,29 3 0,495 0,424 0,071 0,078 12,48 Nhận xét : Hoạt độ của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng aceton là 14,29 UI/g CPE (giá trị trung bình) . 2.5 Khảo sát hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng amoni sulfat: Luận văn tốt nghiệp
 6. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Cân 1g chế phẩm enzym protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo phương pháp Anson cải tiến như mục II.3.2 Bảng 2.5: Hoạt độ protease của chế phẩm enzyme được tủa bằng Amoni sulfat. µmol Hoạt độ Hoạt độ Lần ODM ODĐC OD = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình (UI/g CPE) 1 0,517 0,458 0,059 0,064 10,24 2 0,489 0,462 0,027 0,027 4,32 6,93 3 0,524 0,487 0,037 0,039 6,24 Nhận xét : Hoạt độ của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng muối amoni sulfat là 6,93 UI/g CPE (giá trị trung bình) . 2.6 Sự so sánh hoạt độ các CPE protease tủa bởi các tác nhân khác nhau: Bảng 2.6: So sánh hoạt độ của các CPE protease với tác nhân tủa khác nhau. Tác nhân tủa Hoạt độ (UI/g CPE) Hoạt độ trung bình (UI/g CPE) 22,24 Cồn 960 20,80 22,61 24,80 14,56 Acetone 15,84 14,29 12,48 10,24 Amoni sulfat 4,32 6,93 6,24 Nhận xét : Trong các loại chế phẩm protease, chế phẩm có hoạt độ cao nhất là chế phẩm enzyme được tủa bằng cồn (22,61 UI/g CPE). 3. KHảO SÁT HÀM LƯợNG PROTEIN THEO PHƯƠNG PHÁP LOWRY . 3.1 Đường chuẩn Albumin : Bảng 3.1: Đường chuẩn Albumin Luận văn tốt nghiệp
 7. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Nồng độ protein (µg/ml) 0 50 100 150 200 250 OD (750 nm) 0 0,208 0,404 0,598 0,795 0,988 1,2 1 0,8 MAÄ ÑOÄ T QUANG OD 0,6 (750 nm) 0,4 0,2 0 0 50 100 150 200 250 300 NOÀG ÑOÄ N ALBUMIN (µg/ml) Hình 3.1: Đường chuẩn Albumin 3.2 Khảo sát hàm lượng protein trong canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis : Cân 20 g canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis, tiến hành như mục II.3.1, phần dịch thu được 200 ml, pha loãng 50 lần, đem1ml tiến hành thí nghiệm theo phương pháp Lowry như mục II.3.3 Luận văn tốt nghiệp
 8. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 3.2: Hàm lượng protein của canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis : Nồng độ Hàm lượng Hàm lượng Lần ODM ODĐC OD protein protein protein = ODM - ODĐC tương ứng (mg/g CT) trung bình (µg/ml) (mg/g CT) 1 0,774 0,035 0,739 187,872 93,94 2 0,783 0,035 0,748 190,179 95,09 94,92 3 0,788 0,035 0,753 191,462 95,73 Nhận xét : Hàm lượng protein của canh trường vi khuẩn Bacillus subtilis là 94,92 mg/g CT (giá trị trung bình) . 3.3 Khảo sát hàm lượng protein của CPE protease được tủa bằng cồn 960 : Cân 1g chế phẩm enzyme protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 20 lần, lấy 1ml xác định hàm lượng protein theo phương pháp Lowry như mục II.3.3 Bảng 3.3: Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme được tủa bằng cồn 96 0. Nồng độ Hàm lượng Hàm lượng Lần ODM ODĐC OD protein protein protein =ODM-ODĐC tương ứng (mg/g CPE) trung bình (µg/ml) (mg/g CPE) 1 0,631 0,035 0,666 169,154 338,31 2 0,639 0,035 0,604 153,256 306,51 318,60 3 0,645 0,035 0,610 155,487 310,97 Nhận xét : Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn 96 0 là 318,60 mg/g CPE (giá trị trung bình) . 3.4 Khảo sát hàm lượng protein của CPE protease được tủa bằng aceton: Cân 1g chế phẩm enzyme protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 20 lần, lấy 1ml xác định hàm lượng protein theo phương pháp Lowry như mục II.3.3 Luận văn tốt nghiệp
 9. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 3.4: Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme được tủa bằng cồn Acetone. Nồng độ Hàm lượng Hàm lượng Lần ODM ODĐC OD protein protein protein = ODM - ODĐC tương ứng (mg/g CPE) trung bình (µg/ml) (mg/g CPE) 1 0,598 0,035 0,563 142,744 285,49 2 0,594 0,035 0,559 141,718 283,44 284,63 3 0,597 0,035 0,562 142,478 284,97 Nhận xét : Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng aceton là 284,63 mg/g CPE (giá trị trung bình) . 3.5 Khảo sát hàm lượng protein của CPE protease được tủa bằng muối amoni sulfat : Cân 1g chế phẩm enzyme protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 20 lần, lấy 1ml xác định hàm lượng protein theo phương pháp Lowry như mục II.3.3 Luận văn tốt nghiệp
 10. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 3.5: Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme được tủa bằng amoni sulfat. Nồng độ Hàm lượng Hàm lượng Lần ODM ODĐC OD protein protein protein trung = ODM - ODĐC tương ứng (mg/g CPE) bình (µg/ml) (mg/g CPE) 1 0,456 0,035 0,421 106,333 212,67 2 0,414 0,035 0,379 95,564 191,13 203,44 3 0,444 0,035 0,409 103,256 206,51 Nhận xét : Hàm lượng protein của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng aceton là 203,44 mg/g CPE (giá trị trung bình) . 3.6 Sự so sánh hàm lượng protein của chế phẩm protease tủa bởi các tác nhân khác nhau : Bảng 3.6: So sánh hàm lượng protein của các loại chế phẩm enzyme protease với tác nhân tủa khác nhau. Tác nhân tủa Hàm lượng protein Hàm lượng protein trung bình (mg/g CPE) (mg/g CPE) 338,31 306,51 318,60 Cồn 960 310,97 285,49 Aceton 283,44 284,63 284,97 212,67 Amoni sulfat 191,13 203,44 206,51 Nhận xét : Hàm lượng protein cao nhất ở chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn 960 là 307,85 mg/g CPE (giá trị trung bình ) 4. HOạT Độ RIÊNG CủA PROTEASE . Bảng 4.1: Hoạt độ riêng của canh trường vi khuẩn. Luận văn tốt nghiệp
 11. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Hoạt độ protease Hàm lượng protein Hoạt độ riêng (UI/g CT) (mg protein/g CT) (UI/mg Pr) 1,63 94,92 0,017 Bảng 4.2: So sánh hoạt độ riêng của từng loại chế phẩm enzyme protease với tác nhân tủa khác nhau. Tác nhân tủa Hoạt độ protease Hàm lượng protein Hoạt độ riêng (UI/g CPE) (mg Pr/g CPE) (UI/mg Pr) Cồn 96 0 22,61 318,60 0,072 Acetone 14,29 284,63 0,050 Amoni sulfat 6,93 203,44 0,034 Nhận xét : Hoạt độ riêng của chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn là cao nhất 0,072 UI/mg CPE (giá trị trung bình) 5. KHảO SÁT Sự PHụ THUộC HOạT Độ CủA CÁC CHế PHẩM ENZYME PROTEASE VÀO NHIệT Độ. 5.1 Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ của CPE protease (tủa bằng cồn) theo nhiệt độ: Cân 1g chế phẩm enzym hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, ở mỗi nhiệt độ khảo sát từ 300 C đến 80 0 C, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo Anson cải tiến như mục II.3.2 Luận văn tốt nghiệp
 12. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 5.1: Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ protease của CPE (tủa bằng cồn) theo nhiệt độ. Nhiệt Lần ODM ODĐC OD µmol Hoạt độ Hoạt độ độ = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình (oC) (UI/g CPE) 1 0,425 0,300 0,125 0,139 22,24 30 2 0,427 0,310 0,117 0,130 20,80 22,61 3 0,429 0,290 0,139 0,155 24,80 1 0,484 0,320 0,164 0,184 29,44 40 2 0,487 0.324 0,163 0,183 29,28 28,59 3 0,480 0.329 0,151 0,169 27,04 1 0,563 0,332 0,231 0,260 41,60 50 2 0,565 0,329 0,236 0,266 42,56 41,71 3 0,564 0,337 0,227 0,256 40,96 1 0,707 0,365 0,342 0,387 61,92 55 2 0,730 0,359 0,371 0,420 67,20 63,40 3 0,705 0,367 0,338 0,382 61,12 1 0,705 0,367 0,338 0,382 61,12 60 2 0,698 0,365 0,333 0,377 60,32 61,55 3 0,708 0,359 0,349 0,395 63,20 1 0,532 0,441 0,091 0,100 16,00 70 2 0,526 0,445 0,081 0,089 14,24 13,55 3 0,498 0,438 0,060 0,065 10,40 1 0,480 0,463 0,017 0,016 2,56 80 2 0,482 0,460 0,022 0,022 3,52 2,99 3 0,484 0,465 0,019 0,018 2,88 Nhận xét : Ở 550C, chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn 96 0 có hoạt độ cao nhất là 63,40 UI/g CPE (giá trị trung bình). Luận văn tốt nghiệp
 13. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 70 60 50 HOAÏ ÑOÄ T 40 (UI/g CPE) 30 20 10 0 0 20 40 60 80 100 NHIEÄ ÑOÄ T (ÑOÄC) Hình 5.1: Sự phụ thuộc của hoạt độ chế phẩm protease (tủa bằng cồn) theo nhiệt độ. 5.2 Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ enzyme vào nhiệt độ đối với CPE (tủa bằng aceton) : Cân 1g chế phẩm enzym protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, ở mỗi nhiệt độ khảo sát từ 300 C đến 800 C, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo Anson cải tiến như mục II.3.2 Bảng 5.2: Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ enzyme vào nhiệt độ đối với CPE (tủa bằng aceton) : Luận văn tốt nghiệp
 14. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Nhiệt Lần ODM ODĐC OD µmol Hoạt độ Hoạt độ độ = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình o ( C) (UI/g CPE) 1 0,493 0,410 0,083 0,091 14,56 30 2 0,492 0,402 0,090 0,099 15,84 14,29 3 0,495 0,424 0,071 0,078 12,48 1 0,518 0,402 0,116 0,129 20,64 40 2 0,519 0,398 0,121 0,135 21,60 21,60 3 0,531 0,404 0,127 0,141 22,56 1 0,630 0,397 0,233 0,262 41,92 50 2 0,573 0,393 0,180 0,202 32,32 36,11 3 0,585 0,395 0,190 0,213 34,08 1 0,635 0,415 0,220 0,248 39,68 55 2 0,676 0,410 0,266 0,300 48,00 42,88 3 0,640 0,413 0,227 0,256 40,96 1 0,611 0,406 0,205 0,230 36,80 60 2 0,587 0,404 0,183 0,205 32,80 30,03 3 0,521 0,406 0,115 0,128 20,48 1 0,476 0,464 0,012 0,010 1,60 70 2 0,479 0,464 0,015 0,014 2,24 1,87 3 0,473 0,460 0,013 0,011 1,76 1 0,467 0,460 0,007 0,004 0,64 2 0,473 0,464 0,009 0,007 1,12 0,69 80 3 0,465 0,460 0,005 0,002 0,32 Nhận xét : Ở 55 0C, chế phẩm enzyme protease được tủa bằng aceton có hoạt độ cao nhất là 42,88 UI/g CPE (giá trị trung bình). Luận văn tốt nghiệp
 15. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 50 40 30 HOAÏ ÑOÄ T 20 (UI/g CPE) 10 0 0 20 40 60 80 100 -10 NHIEÄ ÑOÄ T (ÑOÄ C) Hình 5.2: Sự phụ thuộc của hoạt độ chế phẩm protease (tủa bằng aceton) theo nhiệt độ. 5.3 Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ enzyme vào nhiệt độ đối với CPE (tủa bằng amoni sulfat) : Cân 1g chế phẩm enzym protease hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, ở mỗi nhiệt độ khảo sát từ 300 C đến 800 C, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo Anson cải tiến như mục II.3.2 Luận văn tốt nghiệp
 16. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 5.3: Khảo sát sự phụ thuộc hoạt độ của CPE protease (tủa bằng amoni sulfat) theo nhiệt độ. Nhiệt Lần ODM ODĐC OD µmol Hoạt độ Hoạt độ độ = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) trung bình (oC) (UI/g CPE) 1 0,417 0,358 0,059 0,064 10,24 30 2 0,389 0,362 0,027 0,027 4,32 6,93 3 0,424 0,387 0,037 0,039 6,24 1 0,544 0,457 0,087 0,096 15,36 40 2 0,554 0,459 0,095 0,105 16,80 16,00 3 0,541 0,451 0,090 0,099 15,84 1 0,660 0,487 0,173 0,194 31,04 50 2 0,657 0,490 0,167 0,187 29,92 30,88 3 0,662 0,485 0,177 0,198 31,68 1 0,753 0,545 0,208 0,234 37,44 55 2 0,749 0,549 0,200 0,225 36,00 37,33 3 0,755 0,541 0,214 0,241 38,56 1 0,704 0,528 0,176 0,197 31,52 60 2 0,701 0,531 0,170 0,191 30,56 31,57 3 0,707 0,525 0,182 0,204 32,64 1 0,608 0,557 0,051 0,055 8,80 70 2 0,610 0,555 0,055 0,059 9,44 9,71 3 0,614 0,551 0,063 0,068 10,88 1 0,513 0,508 0,005 0,002 0,32 80 2 0,518 0,503 0,015 0,014 2,24 0,96 3 0,512 0,507 0,005 0,002 0,32 Nhận xét : Ở 550C, chế phẩm enzyme protease được tủa bằng muối amoni sulfat có hoạt độ cao nhất là 37,33 UI/g CPE (giá trị trung bình) Luận văn tốt nghiệp
 17. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 40 35 30 25 HOAÏ ÑOÄ T 20 (UI/g CPE) 15 10 5 0 0 20 40 60 80 100 NHIEÄ ÑOÄ T (ÑOÄ C) Hình 5.3: Sự phụ thuộc của hoạt độ chế phẩm protease (tủa bằng amoni sulfat) theo nhiệt độ. 6. KHảO SÁT Sự BIếN ĐổI HOạT Độ CủA CHế PHẩM PROTEASE Từ BACILLUS SUBTILIS THEO pH. Cân 1g chế phẩm enzym hòa tan trong 100ml nước cất, sau đó pha loãng 2 lần, ở nhiệt độ 550C, mỗi pH khảo sát từ 3 đến 10, lấy 0,5ml tiến hành xác định hoạt độ theo Anson cải tiến như mục II.3.2 Luận văn tốt nghiệp
 18. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 6.1: Sự biến đổi hoạt độ của CPE protease theo pH. pH Lần ODM ODĐC OD µmol Hoạt độ Hoạt độ trung = ODM - ODĐC Tyrosin (UI/g CPE) bình(UI/g CPE) 1 0,448 0,436 0,012 0,010 1,60 3 2 0,451 0,433 0,018 0,017 2,72 1,76 3 0,446 0,438 0,008 0,006 0,96 1 0,514 0,459 0,055 0,059 9,44 4 2 0,519 0,455 0,064 0,070 11,20 9,81 3 0,512 0,461 0,051 0,055 8,80 1 0,798 0,542 0,256 0,289 46,24 5 2 0,801 0,539 0,262 0,296 47,36 46,24 3 0,795 0,545 0,250 0,282 45,12 1 0,972 0,538 0,434 0,492 78,72 6 2 0,968 0,542 0,426 0,483 77,28 78,45 3 0,974 0,536 0,438 0,496 79,36 1 0,921 0,547 0,374 0,423 67,68 6,5 2 0,924 0,544 0,380 0,430 68,80 67,84 3 0,919 0,549 0,370 0,419 67,04 1 0,813 0,530 0,283 0,319 51,04 7 2 0,815 0,528 0,287 0,324 51,84 51,41 3 0,814 0,530 0,284 0,321 51,36 1 0,691 0,575 0,116 0,129 20,64 8 2 0,694 0,572 0,122 0,136 21,76 20,64 3 0,688 0,578 0,110 0,122 19,52 1 0,584 0,557 0,027 0,027 4,32 9 2 0,580 0,561 0,019 0,018 2,88 3,89 3 0,586 0,558 0,028 0,028 4,48 1 0,454 0,449 0,005 0,002 0,03 10 2 0,457 0,451 0,006 0,003 0,48 0,18 3 0,456 0,451 0,005 0,002 0,03 Nhận xét : ở pH = 6,0; chế phẩm enzyme protease được tủa bằng cồn 960 có hoạt độ cao nhất là 78,45 UI/g CPE (giá trị trung bình ) Luận văn tốt nghiệp
 19. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo 90 80 70 60 HOAÏ ÑOÄ T 50 (UI/g CPE) 40 30 20 10 0 0 2 4 6 8 10 12 pH Hình 6.1: Sự phụ thuộc hoạt độ của chế phẩm protease (tủa bằng cồn) theo pH. 7. KHảO SÁT QUÁ TRÌNH THủY PHÂN PROTID CủA CHế PHẩM PROTEASE . 7.1 Khảo sát quá trình thủy phân albumin : Với điều kiện nhiệt độ 550C ; pH = 6,0 Luận văn tốt nghiệp
 20. GVHD : PGS-TS Đồng Thị Thanh Thu SVTH : Phan Trương Hương Thảo Bảng 7.1: Sự biến đổi lượng NF theo thời gian thủy phân albumin bởi CPE protease . Cơ chất Thời V NaOH 0,1N (ml) x=1 Lượng N-formol tương Trung gian ứng (g/100 ml dịch thủy bình thủy phân ) lượng N- phân formol (giờ) tương ứng (g) 0 5,625 5,650 5,650 0,158 0,158 0,158 0,158 1 5,875 5,900 5,875 0,165 0,165 0,165 0,165 2 6,200 6,175 6,175 0,174 0,173 0,173 0,173 3 6,500 6,500 6,490 0,182 0,182 0,182 0,182 4 6,850 6,870 6,850 0,192 0,192 0,192 0,192 Albumin 5 7,150 7,140 7,160 0,200 0,199 0,200 0,200 6 7,350 7,350 7,375 0,206 0,206 0,207 0,206 7 7,500 7,525 7,500 0,210 0,211 0,210 0,210 8 7,570 7,550 7,550 0,212 0,211 0,211 0,211 9 7,550 7,550 7,550 0,211 0,211 0,211 0,211 10 7,550 7,550 7,550 0,211 0,211 0,211 0,211 11 7,550 7,550 7,550 0,211 0,211 0,211 0,211 Luận văn tốt nghiệp

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản