Tiểu luận triết học: Nho giáo

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
596
lượt xem
269
download

Tiểu luận triết học: Nho giáo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: nho giáo', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Nho giáo

 1. Tiểu luận kinh tế chính trị: Nho giáo Đề tài:
 2. BÀI LÀM N ẾU PHƯƠNG ĐÔNG LÀ CHIẾC NÔI LỚN CỦA VĂN MINH NHÂN LOẠI THÌ ẤN ĐỘ VÀ TRUNG QUỐC LÀ NHỮNG TRUNG TÂM V ĂN HOÁ TRIẾT HỌC CỔ XƯA RỰC RỠ, PHONG PHÚ NHẤT CỦA N ỀN VĂN MINH ẤY. MỘT TRONG NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC PH ƯƠNG ĐÔNG TH ỜI ĐÓ MÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ VẪN CÒN CÓ GIÁ TR Ị CHO ĐẾN TẬN NGÀY NAY VỀ VẤN ĐỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC, CHÍNH TRỊ- XÃ HỘI ĐÓ LÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NHO GIA. 1-NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC NHO GIA NHO GIA XUẤT HIỆN VÀO KHO ẢNG THẾ KỶ VI TRƯỚC CÔNG NGUYÊN, DƯỚI THỜI XUÂN THU, NGƯỜI SÁNG LẬP LÀ KHỔNG TỬ (1551 TR CN-479 TRCN). ĐẾN THỜI CHIẾN QUỐC, NHO G IA Đ Ã ĐƯỢC MẠNH TỬ VÀ TUÂN TỬ HOÀN THIỆN VÀ PHÁT TRIỂN THEO HAI XU HƯỚNG KHÁC NHAU; DUY TÂM VÀ DUY V ẬT TRONG ĐÓ D ÒNG NHO GIA KHỔNG- MẠNH CÓ ẢNH HƯỞNG RỘNG VÀ LÂU DÀI NH ẤT TRONG LỊCH SỬ TRUNG HOA VÀ MỘT SỐ NƯỚC LÂN CẬN. K INH ĐIỂN CỦA NHO GIÁO TH ƯỜNG KỂ TỚI LÀ TỨ THƯ (LUẬN NGỮ, ĐẠI HỌC, TRUNG DUNG, MẠNH TỬ) VÀ NGŨ KINH (THƯ, THI, LỄ, DỊCH, XUÂN THU). NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC BẢNTHỂ LUẬN VÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG BIẾN DỊCH CỦA VŨ TRỤ CÓ THỂ XEM KHỔNG TỬ ĐỨNG TRÊN QUAN ĐIỂM TRIẾT HỌC CỦA KINH DỊCH. THEO TƯ TƯỞNG CỦA KINH N ÀY THÌ UYÊN NGUYÊN CỦA VŨ TRỤ , CỦA V ẠN VẬT LÀ THÁI CỰC. THÁI CỰC CHỨA ĐỰNG MỘT NĂNG LỰC NỘI TẠI MÀ PHÂN THÀNH LƯỠNG NGHI. SỰ TƯƠNG TÁC GIỮA 1
 3. H AI TH Ế LỰC ÂM- DƯƠNG MÀ SINH RA TỨ TƯỢNG. TỨ TƯỢNG TƯƠNG THÔI SINH RA BÁT QUÁI VÀ BÁT QUÁI SINH RA VẠN VẬT. V ẬY LÀ SỰ BIẾN ĐỔI CÓ GỐC RỄ Ở SỰ BIẾN ĐỔI ÂM -DƯƠNG. NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VỀ CHÍNH TRỊ- Đ ẠO ĐỨC CỦA NHO GIA ĐƯỢC KHẢO SÁT CHỦ YẾU TRONG SÁCH “LUẬN NGỮ”. NGOÀI RACÒN CÓ THỂ BỔ CỨU TH ÊM TRONG NG Ũ K INH: “THI, THƯ, LỄ, DỊCH VÀ XUÂN THU” VÀ CÁC SÁCH KHÁC NHƯ “ĐẠI HỌC”, “TRUNG DUNG” QUA HỆ THỐNG KINH ĐIỂN CÓ THỂ THẤY HẦU HẾT LÀ CÁC K INH, CÁC SÁCH VIẾT VỀ XÃ HỘI, CHÍNH TRỊ- Đ ẠO ĐỨC LÀ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỐT LÕI CỦA NHO GIÁO. QUAN ĐIỂM VỀ CHÍNH TRỊ- Đ ẠO Đ ỨC CỦA NHO GIA Đ ƯỢC TH Ể HIỆN Ở NHỮNG TƯ TƯỞNG CHỦ YẾU SAU: THỨ NHẤT: XÃ HỘI LÀ MỘT TỔNG THỂ NHỮNG QUAN HỆ XÃ HỘI GIỮA CON NGƯỜI VỚI CON NGƯỜI NHƯNG NHO GIA COI NHỮNG QUAN HỆ CHÍNH TRỊ - ĐẠO ĐỨC LÀ NHỮNG QUAN HỆ N ỀN TẢNG CỦA XÃ HỘI, ĐỀ CAO VAI TRÒ CỦA N HỮNG QUAN HỆ ẤY VÀ THÂU TÓM NHỮNG QUAN HỆ NÀY VÀO BA RƯỜNG MỐI CHỦ ĐẠO (GỌI LÀ TAM CƯƠNG). TRONG ĐÓ QUAN TRỌNG NHẤT LÀ QUAN HỆ VUA- TÔI, CHA- CON VÀ CHỒNG- VỢ. NẾU XẾP THEO “TÔN TY TRÊN- DƯỚI” THÌ VUA Ở VỊ TRÍ CAO NHẤT, CÒN N ẾU X ẾP THEO CHIỀU NGANG CỦA QUAN HỆ THÌ VUA- CHA- CHỒNG X ẾP Ở HÀNG LÀM CHỦ. ”..ĐIỀU NÀY PH ẢN ÁNH TƯ TƯỞNG CHÍNH TR Ị QUÂN QUYỀN VÀ PHỤ QUYỀN CỦA NHO GIA. Đ Ể GIẢI QUYẾT ĐÚNG ĐẮN CÁC QUAN HỆ XÃ HỘI, MÀ TRƯỚC HẾT LÀ MỐI QUAN HỆ “TAM CƯƠNG”, KHỔNG TỬ ĐÃ Đ Ề CAO TƯ TƯỞNG “CHÍNH DANH”. ĐỂ THỰC HIỆN CHÍNH DANH, 2
 4. KHỔNG TỬ ĐẶC BIỆT COI TRỌNG “NHÂN TRỊ” CHỨC KHÔNG PHẢI “PHÁP TRỊ THỨ HAI: XUẤT HIỆN TRONG BỐI CẢNH LỊCH SỬ QUÁ ĐỘ SANG XÃ HỘI PHONG KIẾN, MỘT XÃ HỘI ĐẦY NHỮNG BIẾN ĐỘNG LO ẠN LẠC VÀ CHIẾN TRANH. LÝ TƯỞNG CỦA NHO GIA LÀ XÂY DỰNG MỘT “XÃ HỘI Đ ẠI ĐỒNG”. ĐÓ LÀ MỘT XÃ HỘI CÓ TRẬT TỰ TRÊN DƯỚI, CÓ VUA SÁNG - TÔI HIỀN, CHA TỪ - CON THẢO, TRONG ẤM- NGOÀI ÊM; TRÊN CƠ SỞ ĐỊA VỊ VÀ THÂN PH ẬN CỦA MỖI THÀNH VIÊN TỪ VUA CHÚA, QUAN LẠI ĐẾN THỨ DÂN.CÓ TH Ể NÓI ĐÓ LÀ LÝ TƯỞNG CỦA TẦNG LỚP QUÝ TỘC, THỊ TỘC CŨ CŨNG NHƯ CỦA GIAI CẤP ĐỊA CHỦ PHONG KIẾN ĐANG LỚN LÊN. ĐỐI VỚI QUAN HỆ VUA TÔI, KHỔNG TỬ CHỐNG VIỆC DUY TRÌ NGÔI VUA THEO HUY ẾT THỐNG VÀ CHỦ TRƯƠNG “THƯỢNG H IỀN” KHÔNG PHÂN BIỆT ĐẲNG CẤP XUẤT THÂN CỦA NGƯỜI ẤY. TRONG VIỆC CHÍNH TRỊ VUA PHẢI BIẾT “TRỌNG DỤNG NGƯỜI H IỀN ĐỨC, TÀI CÁN VÀ RỘNG LƯỢNG VỚI NHỮNG KẺ CỘNG SỰ...”. TRONG VIỆC TRỊ N ƯỚC CŨNG NHƯ TU THÂN, HỌC ĐẠO SỬA MÌNH ĐỂ ĐẠT Đ ƯỢC ĐỨC NHÂN, “LẾ” ĐƯỢC KHỔNG TỬ RẤT MỰC CHÚ TRỌNG. LỄ Ở ĐÂY LÀ NHỮNG QUY PHẠM NGUY ÊN TẮC ĐẠO ĐỨC. ÔNG CHO RẰNG DO VUA KHÔNG G IỮ ĐÚNG ĐẠO VUA, CHA KHÔNG GIỮ ĐÚNG ĐẠO CHA, CON KHÔNG GIỮ ĐÚNG ĐẠO CON... N ÊN THIÊN HẠ VÔ ĐẠO. PHẢI D ÙNG LỄ ĐỂ KHÔI PHỤC LẠI CHÍNH D ANH. V Ề ĐẠO CHA CON, KHỔNG TỬ CHO RẰNG CON ĐỐI VỚI CHA PH ẢI LẤY CHỮ HIẾU LÀM ĐẦU VÀ CHA ĐỐI VỚI CON PHẢI LẤY LÒNG TỰ ÁI LÀM TRỌNG. TRONG ĐẠO HIẾU CỦA CON ĐỐI VỚI CHA MẸ, DÙ RẤT NHIỀU MẶT, NHƯNG CỐT LÕI PHẢI Ở TÂM 3
 5. THÀNH KÍNH. “ĐỜI NAY HỄ THẤY AI NUÔI ĐƯỢC CHA MẸ THÌ NGƯỜI TA KHEN LÀ CÓ HIẾU. NHƯNG LOÀI THÚ V ẬT NHƯ CHÓ, NGỰA NGƯ ỜI TA CŨNG NUÔI ĐƯ ỢC VẬY. CHO NÊN, NUÔI CHA MẸ MÀ CHẲNG KÍNH TRỌNG THÌ CÓ KHÁC GÌ NUÔI THÚ V ẬT ĐÂU.” CÒN MẠNH TỬ, ÔNG KỊCH LIỆT LÊN ÁN NHỮNG ÔNG VUA KHÔNG LẤY ĐIỀU NHÂN NGHĨA LÀM GỐC, CHỈ VUI THÚ LỢI LỘC RIÊNG, TÀ DÂM BẠO NGƯỢC, DÙNG SỨC MẠNH ĐỂ ĐÀN ÁP DÂN; ÔNG GỌI ĐÓ LÀ “BÁ Đ ẠO” VÀ THƯỜNG TỎ THÁI ĐỘ KHINH MIỆT: “KẺ HẠI NHÂN LÀ TẶC, KẺ HẠI NGHĨA LÀ TÀN”.NGƯỜI TÀN TẶC LÀ MỘT KẺ THẤT PHU. NGHE NÓI GIẾT TÊN TRỤ, CHỨ CHƯA NGHE NÓI GIẾT VUA TRỤ. THỨ BA: NHO GIÁO LẤY GIÁO DỤC LÀM PHƯƠNG THỨC CHỦ YẾU ĐỂ ĐẠT TỚI X Ã H ỘI LÝ TƯỞNG “ĐẠI ĐỒNG”. DO KHÔNG COI TRỌNG CƠ SỞ KINH TẾ VÀ KỸ THUẬT CỦA XÃ HỘI, CHO NÊN, N ỀN GIÁO DỤC DỤC NHO GIA CHỦ YẾU HƯỚNG VÀO VIỆC RÈN LUYỆN ĐẠO ĐỨC CON NGƯỜI. TRONG BẢNG GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CỦA NHO GIA THÌ CHUẨN MỰC GỐC LÀ “NHÂN”. NHỮNG CHUẨN MỰC KHÁC NHƯ: LỄ, NGHĨA, TRÍ, TÍN, TRUNG, HIẾU...ĐỀU LÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CỦA NHÂN. CHỮ NHÂN TRONG TRIẾT HỌC NHO GIA ĐƯỢC KHỔNG TỬ ĐỀ CẬP VỚI Ý NGHĨA SÂU RỘNG NHẤT. NÓ ĐƯỢC COI LÀ NGUYÊN LÝ Đ ẠO ĐỨC CƠ BẢN, QUY Đ ỊNH BẢN TÍNH CON NGƯỜI V À NHỮNG QUAN HỆ GIỮA NG ƯỜI VỚI NGƯỜI TỪ TRONG GIA TỘC ĐẾN XÃ HỘI. NÓ LIÊN QUAN ĐẾN CÁC PHẠM TRÙ ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ KHÁC NHƯ MỘT HỆ THỐNG TRIẾT LÝ CHẶT CHẼ, NHẤT QUÁN TẠO THÀNH BẢN SĂC RIÊNG TRONG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA ÔNG. 4
 6. THEO ÔNG, Đ ẠO SỐNG CỦA CON NGƯỜI LÀ PHẢI “TRUNG DUNG”, “TRUNG THỨ” NGHĨA LÀ SỐNG ĐÚNG VỚI MÌNH VÀ SỐNG PH ẢI VỚI NGƯỜI. XÃ HỘI THỜI XUÂN THU LÀ THỜI KỲ ĐANG TR ẢI QUA NHỮNG BIẾN ĐỘNG LỊCH SỬ SÂU SẮC, KHỔNG TỬ ĐÃ CHỦ TRƯƠNG DÙNG NHÂN ĐỨC ĐỂ GIÁO HOÁ CON NGƯỜI, CẢI TẠO XÃ HỘI. NGƯỜI CÓ ĐỨC NHÂN LÀ NGƯỜI LÀM ĐƯ ỢC NĂM Đ IỀU TRONG THIÊN HẠ “CUNG, KHOAN, TÍN MẪU, HUỆ”. CUNG THÌ KHÔNG KHINH NHỜN, KHOAN THÌ ĐƯỢC LÒNG NGƯỜI, TÍN THÌ NGƯ ỜI TIN CẬY, MẪU TH Ì CÓ CÔNG, HUỆ THÌ ĐỦ KHIẾNĐƯỢC NGƯỜI. NGƯỜI CÓ NHÂN THEO KHỔNG TỬ LÀ NGƯỜI “TRƯỚC LÀM NHỮNG ĐIỀU KHÓ, SAU ĐÓ MỚI NGHĨ TỚI THU HOẠCH HẾT QUẢ”. NHƯ VẬY NHÂN LÀ ĐỨC TÍNH HOÀN TH IỆN, LÀ CÁI GỐC Đ ẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI, NÊN “NHÂN” CHÍNH LÀ Đ ẠO LÀM NGƯỜI. ĐẠO LÀM NGƯỜI HẾT SỨC PHỨC TẠP, PHONG PHÚ NHƯNG CHUNG QUY LẠI CHỈ LÀ NHỮNG ĐIỀU SỐNG VỚI MÌNH VÀ SỐNG VỚI NG ƯỜI. LÀ “MÌNH MUỐN LẬP THÂN THÌ CŨNG GIÚP NGƯỜI LẬP THÂN, MÌNH MUỐN MÌNH THÀNH ĐẠT THÌ CŨNG G IÚP NGƯỜI THÀNH ĐẠT” , “VIỆC G Ì MÌNH KHÔNG MUỐN CHỚ Đ EM CHO NGƯỜI”. NGƯỜI MUỐN ĐẠT ĐỨC NHÂN PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ “TRÍ” VÀ “DŨNG”. NHỜ CÓ TRÍ, CON NGƯỜI MỚI CÓ SỰ SÁNG SUỐT, MINH MẪN ĐỂ HIỂU BIẾT ĐẠO LÝ, XÉT ĐOÁN ĐƯỢC SỰ VIỆC, PHÂN BIỆT ĐƯỢC PH ẢI TRÁI, THIỆN ÁC, ĐỂ TRAU DỒI ĐẠO ĐỨC V À HÀNH ĐỘNG HỢP VỚI “THIÊN LÝ”. NHƯNG NGƯỜI MUỐN ĐẠT “NHÂN” CH Ỉ CÓ “TRÍ” THÔI CHƯA ĐỦ, MÀ CẦN PHẢI CÓ DŨNG KHÍ NỮA. NGƯ ỜI NHÂN CÓ DŨNG PHẢI LÀ NGƯỜI CÓ THỂ TỎ RÕ Ý K IẾN CỦA MÌNH MỘT CÁCH CAO MINH, CÓ THỂ HÀNH ĐỘNG 5
 7. MỘT CÁCH THANH CAO, KHI VẬN NƯỚC LOẠN LẠC, KHI NGƯỜI ĐỜI GẶP PHẢI HOẠN LẠN. NGƯỜI NHÂN CÓ DŨNG MỚI TỰ CHỦ ĐỰOC MÌNH, MỚI QUẢ CẢM XẢ THÂN VÌ NHÂN NGH ĨA. KHI CƠN THIẾU THỐN CỰC KHÓ KHÔNG NAO NÚNG LÀM MẤT NHÂN CÁCH CỦA MÌNH, KHI ĐẦY ĐỦ SUNG TÚC KHÔNG NGẢ NGHIÊNG XA RỜI ĐẠO LÝ. THỨ TƯ: V ẤN ĐỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI. VIỆC GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ – X Ã HỘI ĐÒI HỎI NHO GIA CŨNG NHƯ NHIỀU HỌC THUYẾT KHÁC CỦA TRUNG HOA THỜI CỔ PHẢI Đ ẶT RA VÀ GIẢ QUYẾT VẤN ĐỀ BẢN TÍNH CON NGƯỜI. TRONG NHO GIA KHONG CÓ SỰ THỐNG NH ẤT QUAN ĐIỂM VỀ VẤN ĐỀ NÀY NHƯNG NỔI BẬT LÀ QUAN ĐIỂM CỦA MẠNH TỬ. THEO ÔNG “BẢN TÍNH NGƯỜI VỐN LÀ THIỆN”. THIỆN LÀ TỔNG HỢP NHỮNG ĐỨC TÍNH VỐN CÓ CỦA CON NGƯỜI TỪ KHI MỚI SINH NHƯ, NHÂN, LỄ, NGHĨA... MẠNH TỬ THẦN BÍ HOÁ NHỮNG GIÁ TRỊ CHÍNH TRỊ- ĐẠO ĐỨC Đ ẾN MỨC COI CHÚNG LÀ TIÊN THIÊN. DO QUAN NIỆM BẢN TÍNH CON NGƯỜI LÀ THIỆN NÊN NHO GIA ĐỀ CAO SỰ GIÁO DỤC Đ Ể CON NGƯỜI TRỞ VỀ ĐƯỜNG THIỆN VỚI NHỮNG CHUẨN MỰC Đ ẠO ĐỨC SẴN CÓ. ĐỐI LẬP VỚI MẠNH TỬ COI TÍNH NGƯỜI LÀ THIỆN, TUÂN TỬ LẠI COI BẢN TÍNH CON NG ƯỜI V ỐN LÀ ÁC. MẶC DÙ BẢN THÂN CON NGƯỜI ÁC, NHƯNG CÓ TH Ể GIÁO HOÁ THÀNH THIỆN. XUẤT PHÁT TỪ QUAN ĐIỂM ĐÓ VỀ TÍNH NGƯỜI, TUÂN TỬ ĐÃ CHỦ TRƯƠNGĐƯỜNG LỐI TRỊ NƯỚC KẾT HỢP NHO GIA VỚI PHÁP GIA. SO VỚI CÁC HỌC THUYẾT KHÁC, NHO GIA LÀ HỌC THUYẾT CÓ NỘI DUNG PHONG PHÚ VÀ MANG TÍNH HỆ THỐNG HƠN CẢ; HƠN THẾ NỮA NÓ CÒN LÀ HỆ TƯ TƯỞNG CHÍNH THỐNG CỦA GIAI 6
 8. CẤP THỐNG TRỊ TRUNG HOA SUỐT HAI NGÀN NĂM CỦA XÃ HỘI PHONG KIẾN. Đ Ể TRỞ THÀNH TƯ TƯỞNG CHÍNH THỐNG, NHO GIA ĐÃ ĐƯỢC BỔ SUNG VÀ HOÀN THIỆN QUA NHIỀU GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ TRUNG Đ ẠI; HÁN, ĐƯỜNG, TỐNG, MINH, THANH NH ƯNG TIÊU BIỂU HƠN CẢ LÀ DƯỚI TRIỀU ĐẠI HÁN VÀ TỐNG, GẮN LIỀN VỚI TÊN TUỔI CỦA CÁC BẬC DANH NHO NHƯ ĐỔNG TRỌNG THƯ (THỜI HÁN), CHU ĐÔN DI, TRƯƠNG TẢI, TRÌNH H ẠO, TRÌNH DI (THỜI TỐNG). 2-Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN - TRO NG BỐI CẢNH NƯỚC TRUNG QUỐC THỜI XUÂN THU, MỘT XÃ HỘI LOẠN LẠC, CHA KHÔNG RA CHA, CON KHÔNG RA CON, MỌI GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC BỊ ĐẢO LỘN. CHỦ TRƯƠNG DÙNG “NHÂN” ĐỂ GIÁO HOÁ CON NGƯỜI, CẢI BIẾN XÃ HỘI TỪ LOẠN THÀNH TRỊ CỦA NHO GIA Đ Ã BIỂU HIỆN TÍNH TÍCH CỰC, TÍNH NHÂN BẢN CỦA ĐẠO NHO. NHƯNG DO CHƯA HIỂU RÕ NGUYÊN NHÂN SÂU XA CỦA CÁC SỰ BIẾN LỊCH SỬ VÀ BỊ NHỮNG QUYỀN LỢI GIAI CẤP QUY ĐỊNH N ÊN PHƯƠNG PHÁP CẢI BIẾN CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI CỦA KHỔNG TỬ CHỈ ĐẠT Ở MỨC CẢI LƯƠNG, DUY TÂM CHỨ KHÔNG PHẢI BẰNG CÁCH MẠNG HIỆN THỰC. -TRONG TRIẾT HỌC CỦA KHỔNG TỬ CÁC PHẠM TRÙ “NHÂN” “LỄ”, “TRÍ”, “DŨNG”.....CÓ NỘI DUNG HẾT SỨC PHONG PHÚ, TH ỐNG NHẤT VỚI NHAU VÀ LUÔN THÂM NH ẬP VÀO NHAU VÀO MỌI LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI, NÓ LUÔN CỐ GẮNG GIẢI ĐÁP NH ỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA CỦA LỊCH SỬ VÀ ĐÂY CÓ LẼ LÀ THÀNH QUẢ RỰC RỠ NHẤT TRONG TRIẾT LÝ NHÂN SINH CỦA ÔNG. 7
 9. -DO HẠN CHẾ BỞI ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ VÀ LỢI ÍCH GIAI CẤP TRIẾT HỌC CỦA KHỔNG TỬ LUÔN CHỨA ĐỰNG N ÊN TRONG NHỮNG MÂU THUẪN GIẰNG CO, ĐAN XEN GIỮA NHỮNG YẾU TỐ DUY VẬT, VÔ THẦN VỚI NHỮNG YẾU TỐ DUY TÂM, GIỮA NHỮNG TƯ TƯỞNG TIẾN BỘ VỚI NHỮNG QUAN ĐIỂM BẢO THỦ, PHẢN ÁNH TÂM TRẠNG BỊ GIẰNG XÉ CỦA ÔNG TRƯỚC BIẾN CHUYỂN CỦA THỜI CUỘC.TÍNH KHÔNG NHẤT QUÁN ẤY CỦA ÔNG ĐÃ LÀ CƠ SỞ ĐỂ CÁC THẾ HỆ SAU KHAI THÁC, XUYÊN TẠC THEO KHUYNH HƯỚNG DUY TÂM, TÔN G IÁO TH ẦN BÍ. NHƯNG DÙ SAO ÔNG CŨNG XỨNG ĐÁNG VỚI LÒNG SUY TÔN CỦA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC. TRIẾT HỌC CỦA MẠNH TỬ TUY CÒN NHIỀU YẾU TỐ DUY TÂM, THẦN BÍ, NHẤT LÀ NHỮNG QUAN NIỆM CỦA ÔNG VỀ TỰ NHIÊN VỀ LỊCH SỬ XÃ HỘI CŨNG NHƯ VỀ LUÔN LÝ ĐẠO ĐỨC, NHƯNG TRONG HỌC THUYẾT VỀ CHÍNH TRỊ XÃ HÔỊ VỚI TƯ TƯỞNG “NHÂN CHÍNH”, “BẢO DÂN”... CÓ Ý NGHĨA TIẾN BỘ PH Ù HỢP VỚI YÊU CẦU VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ XÃ HỘI. V Ì THẾ MẠNH TỬ XỨNG ĐÁNG ĐƯỢC HẬU THẾ PHONG ÔNG LÀ BẬC Á THÁNH. -TRONG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ LÚC BẤY GIỜ THÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA TRIẾT HỌC NHO GIA TUY CÒN NHIỀU YẾU TỐ DUY TÂM KHI LÝ GIẢI VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ XÃ HỘI, THIẾU KHÁCH QUAN KHOA HỌC NHƯNG SO VỚI CÁC QUAN ĐIỂM DUY TÂM, TÔN GIÁO, CHIẾT TRUNG, NGUỴ BIỆN CỦA BỌN QUÝ TỘC CŨ, Đ Ã LÀ MỘT BƯỚC TIẾN DÀI TRONG LỊCH SỬ TRIẾT HỌC TRUNG QUỐC THỜI CỔ ĐẠI. -NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC CỦA NHO GIA XUẤT HIỆN VÀO THẾ KỶ VI TRƯỚC CÔNG NGUYÊN, TRẢI QUA HƠN HAI 8
 10. NGÀN NĂM CHO Đ ẾN NAY, NHO GIA ĐÃ ĐỂ LẠI CHO ĐỜI NHỮNG TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC VỀ LUÂN LÝ, ĐẠO ĐỨC CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI RẤT SÂU SẮC V À VÔ CÙNG QUÝ GIÁ. NH ẤT LÀ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY NƯ ỚC TA ĐANG CHUYỂN SANG NỀN KINH TẾ TH Ị TRƯỜNG, MỞ CỬA QUAN HỆ VỚI CÁC NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI, VỚI SỰ DU NHẬP CỦA VĂN HOÁ PHƯƠNG TÂY, Ở MỘT KHÍA CẠNH NÀO ĐÓ, MỘT SỐ GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC CŨNG BỊ THAY ĐỔI, THÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG VỀ CHỮ NHÂN CỦA CON NGƯỜI CÓ Ý NGH ĨA RẤT LỚN TRONG VIỆC GIÁO DỤC LỐI SỐNG CHO THẾ HỆ TRẺ HIỆN NAY, DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA NHỮNG QUY LUẬT KINH TẾ KHÁCH QUAN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯỜNG, NHIỀU NGƯỜI VÌ CHẠY THEO LỢI NHUẬN MÀ ĐÔI KHI LÀM LỢI CHO MÌNH NHƯNG LẠI LÀM H ẠI CHO NGƯỜI KHÁC, ĐIỀU NÀY LÀ TRÁI VỚI NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẠO NHO. TRONG KINH DOANH, VIỆC ĐẠT CHỮ TÍN LÊN Đ ẦU CÓ Ý NGH ĨA RẤT LỚN NHẤT LÀ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, CHÚNG TA MỞ CỬA QUAN HỆ VỚI CÁC N ƯỚC TRÊN TRẾ GIỚI, VỚI VIỆC Đ ẦU TƯ CỦA CÁC NHÀ TƯ BẢN LỚN TRÊN THẾ GIỚI THÌ MỘT SỰ BẤT TÍN VẠN SỰ BẤT TIN. V Ề VẤN ĐỀ ĐẠO LÝ GIỮA CHA MẸ VÀ CON CÁI TRONG GIA Đ ÌNH THÌ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA NHO GIA SỐNG MÃI VÀ CÓ GIÁ TR Ị TRONG MỌI THỜI ĐẠI. H IỆN NAY, TRONG MỐI QUAN HỆ THẦY TRÒ, MỐI QUAN HỆ G IỮA NGƯỜI VỚI NGƯỜI TRONG XÃ HỘI, CHỮ “LỄ”, CHỮ “NGHĨA” ĐÔI KHI ĐÃ BỊ XEM NHẸ. DO VẬY, VẬN DỤNG NHỮNG TƯ TƯỞNG Đ ẠO ĐỨC CỦA NHO GIA V ÀO VIỆC GIÁO DỤC CON NGƯỜI LÀ H ẾT SỨC CÓ Ý NGHĨA. 9
 11. TUY NHIÊN BÊN CẠNH ĐÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG CỦA NHO GIA CŨNG CÓ MỘT SỐ HẠN CHẾ ĐÓ LÀ LỐI SỐNG GIA TRƯỞNG TRONG GIA Đ ÌNH, TƯ TƯỞNG TRỌNG NAM KHINH NỮ. TRONG GIA Đ ÌNH NGƯỜI CHA, NGƯỜI CHỒNG, NGƯỜI ANH CẢ LÀ NGƯỜI CÓ QUY ỀN LỰC CAO NHẤT, NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIA ĐÌNH BỊ PHỤ THUỘC HOÀN TOÀN VÀO CHỒNG, KHÔNG CÓ QUYỀN THAM GIA VÀO NH ỮNG VIỆC ĐẠI SỰ TRONG GIA ĐÌN H. Đ ẶC BIỆT ĐẠO “TAM TÒNG” (TẠI GIA TÒNG PHỤ, XUẤT GIÁ TÒNG PHU, PHU TỪ TÒNG TỬ), (Ở NHÀ THÌ PHẢI NGHE THEO CHA, ĐI LẤY CHỒNG THEO CHỒNG, CHỒNG CHẾT THEO CON) ĐÃ TRÓI BUỘC NGƯỜI PHỤ NỮ HỌ KHÔNG CÓ QUYỀN TỰ CHỦ QUYẾT ĐỊNH CUỘC ĐỜI V À TƯƠNG LAI CỦA MÌNH. 10
 12. HÃY NÊU MỘT NỘI DUNG CỦA TƯ TƯ ỞNG TRIẾT HỌC PHƯƠNG ĐÔNG THỜI CỔ ĐẠI VÀ Ý NGHĨA PHƯƠNG PHÁP LUẬN RÚT RA 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản