intTypePromotion=1
ADSENSE

vấn đề cơ bản triết học

Xem 1-20 trên 1568 kết quả vấn đề cơ bản triết học
 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 của cuốn sách!

  pdf539p britaikridanik 22-06-2022 7 2   Download

 • Tứ thư đề cập đến nhiều lĩnh vực: triết học, chính trị, đạo đức, luật pháp,... Qua cuốn sách "Tứ thư (四書)" này, chúng ta sẽ hiểu thấu đáo hơn nền tảng văn hóa truyền thống của dân tộc mình để rồi từ đó có những định hướng cho chặng đường phát triển tiếp theo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 của cuốn sách!

  pdf271p britaikridanik 22-06-2022 12 2   Download

 • Hà Nội là thủ đô của cả nước, là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội lớn, các hoạt động kinh tế và đô thị hóa đang phát triển nhanh chóng đã và đang tác động mạnh tới môi trường thành phố. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng và Nhà nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng cần tăng cường công tác phòng ngừa bằng cách ngăn chặn, xử lí khách quan triệt để những hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 8 1   Download

 • Nho học là dòng chính của văn hóa Trung Hoa cổ đại, hệ tư tưởng này đã góp phần làm nên tính cách con người, tâm lí dân tộc Trung Hoa và ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển văn hóa Phương Đông. Nho học bao hàm nhiều nội dung triết học phong phú và đa dạng. Trong đó có tư tưởng “Đức Trị” của Khổng Tử - người sáng lập ra Nho giáo, là một trong những nội dung sâu sắc, giàu sức sống và ngày nay đang có tầm ảnh hưởng lớn đến công việc quản lí nói chung và quản lí giáo dục nói riêng.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 3 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tác giả vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 14 1   Download

 • Bài viết trình bày những nội dung không mới trong tác phẩm bằng một lý thuyết mới của văn học hiện đại. Trên cơ sở lý thuyết đối thoại của Bakhtin, chúng ta đi tìm và khám phá tinh thần đối thoại phức tạp, đa diện giữa các vấn đề thiện – ác và đạo đức – xúc cảm.

  pdf9p vistephenhawking 20-04-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu từ góc độ Triết học, Tôn giáo học để làm rõ vị trí, nội dung của những tư tưởng đạo đức Tam giáo, hay của từng giáo phân tích vai trò và ảnh hưởng của một số nội dung cơ bản đối với sự hình thành và phát triển tư tưởng đạo đức của Lê Thánh Tông và chỉ ra ý nghĩa của việc tiếp biến những tư tưởng ấy đối với việc xây dựng nền đạo đức xã hội con người Việt nam hiện nay.

  pdf119p badbuddy10 21-04-2022 20 2   Download

 • Nghiên cứu vấn đề tính giáo dục của truyện cổ Phật giáo mang lại những hiệu quả trong việc giảng dạy lý luận văn học ở nhà trường phổ thông, giúp các em học sinh nắm bắt giá trị giáo dục của văn học, từ đó áp dụng vào quá trình nhận thức và học tập của mình. Đồng thời góp phần tác động đến sự hình thành nhân cách của học sinh, hướng các em đến sự tự giáo dục tự hoàn thiện bản thân.

  pdf9p vithales 20-04-2022 18 0   Download

 • Proust có thể thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào của Alain de Botton, phần 1 gồm 5 chương có nội dung về: làm cách nào để yêu cuộc sống hôm nay, làm cách nào để đọc cho chính bản mình, làm thế nào để đau khổ đúng cách, bộc lộ cảm xúc như thế nào. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf115p huyenhuyen0827 04-04-2022 9 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của cuốn sách Proust có thể thay đổi cuộc đời của bạn như thế nào gồm các chương còn lại giới thiệu cho người học về: làm thế nào để trở thành người bạn tốt, làm cách nào để bạn có đôi mắt rộng mở, làm cách nào để hạnh phúc trong tình yêu, làm cách nào để đặt sách xuống. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf111p huyenhuyen0827 04-04-2022 10 1   Download

 • Mười hai học thuyết về bản tính con người là một tác phẩm mong ước đưa lại một số thông tin, suy tư, biện luận, nghiệm sinh về các vấn đề thiết yếu của con người, phần 1 có 6 chương bao gồm nội dung về: thông qua các truyền thống tôn giáo từ cổ thời đến hiện đại (Khổng giáo, Ấn Độ giáo, Phật giáo, Platon, Aristoteles, Kitô giáo). Mời các bạn cung tham khảo!

  pdf260p huyenhuyen0827 04-04-2022 22 1   Download

 • Bài giảng Một số vấn đề cập nhật điều trị rung nhĩ do ThS. BS. Lê Võ Kiên biên soạn trình bày các nội dung chính sau: Hậu quả của rung nhĩ; Phân loại rung nhĩ theo ESC 2016; Chiến lược điều trị rung nhĩ; Vai trò của triệt đốt qua catheter;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf54p viplato 05-04-2022 11 0   Download

 • Luận văn khái quát một số vấn đề lý luận chung về đạo đức và phân tích những nội dung cơ bản về tư tưởng giáo dục trong Giới luật Phật giáo; trình bày thực trạng và những yêu cầu về đạo đức thanh niên ở nước ta hiện nay; phân tích một số ảnh hưởng của Giới luật Phật giáo trong giáo dục đạo đức thanh niên Việt Nam hiện nay.

  pdf109p badbuddy09 05-04-2022 22 1   Download

 • Luận văn trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Phật giáo khu vực đồng bằng Bắc bộ, làm rõ những ảnh hưởng cơ bản của Phật giáo đến đời sống văn hóa, tinh thần của phụ nữ Việt Nam, đồng thời đề xuất các khuyến nghị khắc phục những biểu hiện tiêu cực liên quan đến ảnh hưởng của Phật giáo đến phụ nữ Việt Nam.

  pdf42p badbuddy09 05-04-2022 16 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là trình bày, phân tích có hệ thống tư tưởng, triết lí quyền con người trong Phật giáo; góp phần bổ sung và làm sáng tỏ thêm về lịch sử tư tưởng, triết lí về quyền con người; thể hiện tính phổ biến của quyền con người; để chứng minh rằng các giá trị quyền con người đã và đang tồn tại trong đời sống xã hội, mà cụ thể ở đây là trong đời sống và văn hóa Phật giáo.

  pdf120p badbuddy09 29-03-2022 7 2   Download

 • Trò chuyện Triết học (Tập 5): Phần 2 trình bày các nội dung chính sau: Triết học Kant; Dịch thuật và học thuật; Câu chuyện dịch thuật: Bao giờ có những dịch thường; Tiếng gọi từ thời trục;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf118p vileonardodavinci 19-03-2022 8 2   Download

 • Luận văn làm rõ lý luận về thi hành án dân sự - Giai đoạn cuối của quá trình tố tụng; đánh giá thực trạng công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra nguyên nhân chủ quan, khách quan của sự thành công cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác này; từ đó đề xuất những giải pháp nhằm đẩy mạnh, hoàn thiện công tác thi hành án dân sự, đảm bảo các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được triệt để thi hành.

  pdf101p badbuddy08 16-03-2022 14 3   Download

 • Luận án làm rõ cơ sở lý luận, thực trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục lý luận chính trị; đề xuất một số giải pháp cơ bản vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh nhằm nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị tại các trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong thời gian tới.

  pdf214p caphesuadathemtieu 02-03-2022 8 2   Download

 • Đổi mới phương pháp giảng dạy thực chất không phải là sự thay thế các phương pháp giảng dạy truyền thống bằng một loạt các phương pháp giảng dạy mới. Về bản chất, đổi mới phương pháp giảng dạy là đổi mới cách tiến hành các phương pháp trên cơ sở khai thác triệt để ưu điểm của các phương pháp truyền thống và vận dụng linh hoạt một số phương pháp mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động và sáng tạo của người học.

  pdf5p viaristotle 26-01-2022 24 2   Download

 • Mục tiêu của đề tài là làm rõ những nội dung tư tưởng cải cách của Hồ Quý Ly; xác định những giá trị, ý nghĩa lịch sử, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm có thể tham khảo trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf104p guitaracoustic10 08-01-2022 13 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=vấn đề cơ bản triết học
p_strCode=vandecobantriethoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2