intTypePromotion=1

Tiểu luận về Kinh tế lượng (GV. Huỳnh Đạt Hùng) - Sử dụng phần mềm Eviews và SPSS

Chia sẻ: Tran Kim Sa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:16

0
717
lượt xem
119
download

Tiểu luận về Kinh tế lượng (GV. Huỳnh Đạt Hùng) - Sử dụng phần mềm Eviews và SPSS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiểu luận về Kinh tế lượng (GV. Huỳnh Đạt Hùng) - Sử dụng phần mềm Eviews và SPSS, tổng hợp một số bài tiểu luận, sử dụng và thực hành phần mềm Eviews và SPSS, mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận về Kinh tế lượng (GV. Huỳnh Đạt Hùng) - Sử dụng phần mềm Eviews và SPSS

 1. Bài tiểu luận số 1 – TỰ TƯƠNG QUAN (SỬ DỤNG PHẦN MỀM EVIEWS VÀ SPSS) Một mẫu số liệu khảo sát về tiền thu nhập (REV, đơn vị: 10 4 VND) được thực hiện qua điều tra 30 người. Các biến giải thích được đề cập gồm giới tính (SEX: 1 = nam; 0 = nữ), tuổi (AGE), số con phải nuôi dưỡng (N.E.N), trình độ học vấn (EDU 1 = trung học cơ sở; EDU 2 = trung học; EDU 3 = đại học và sau đại học. Kết quả như sau: Obs SEX AGE NEN EDU1 EDU2 EDU3 REV 1 0 49 2 0 1 0 364 2 1 31 2 1 0 0 329 3 1 39 1 0 0 1 1350 4 1 27 1 0 0 0 336 5 0 44 3 0 0 1 1334 6 1 29 2 0 1 0 344 7 1 33 2 0 0 1 1339 8 1 40 0 0 0 0 367 9 1 19 1 0 0 1 1324 10 0 18 1 1 0 0 308 11 1 33 2 0 0 0 334 12 1 26 2 0 1 0 338 13 0 23 1 1 0 0 319 14 0 22 0 0 1 0 346 15 1 62 0 0 1 0 415 16 1 24 1 1 0 0 328 17 1 29 3 1 0 0 316 18 1 19 0 0 1 0 348 19 0 20 1 0 0 0 321 20 1 46 0 0 0 1 1377 21 1 38 2 0 1 0 358 22 0 21 0 0 0 1 1333 23 1 18 0 0 1 0 346 24 0 22 0 1 0 0 327 25 1 27 2 0 1 0 334 26 1 23 1 0 0 0 332 27 1 20 0 0 0 1 1340 28 1 40 2 0 0 1 1343 29 0 20 3 0 0 0 292 30 1 18 0 0 0 1 1340
 2. Yêu cầu: 1. Bạn hãy trình bày ngắn gọn thế nào là hiện tượng tự tương quan, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và những biện pháp khắc phục? 2. Từ mẫu số liệu trên, chọn biến phụ thuộc là thu nhập, các biến còn lại là biến độc lập. Giả sử các biến trên có mối quan hệ được mô t ả qua hàm hồi quy tuyến tính nhiều biến, bạn dự đoán dấu của hệ số góc riêng phần của từng biến độc lập là âm hay dương, tại sao? 3.Sử dụng các phần mềâm EVIEWS (SPSS), hãy ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính nhiều biến nói trên, đối chiếu kết quả hồi quy với những dự đoán ở câu (2), có khác biệt không? 4. Ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy. Bạn hãy giải thích và sắp xếp theo thứ tự tăng dần mức độ ảnh hưởng của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. 5. Hãy vẽ giản đồ tự tương quan và các biểu đồ cần thiết khác nhằm kiểm tra hiện tượng tự tương quan 6. Dựa trên kết quả hồi quy và dựa trên các biểu đồ ở câu (5), hãy cho biết có khả năng xảy ra hiện tượng tự tương quan giữa các sai số trong mô hình không? 7. Sử dụng các loại kiểm định để kiểm tra tính tự tương quan của mẫu số liệu trên Nếu có hiện tượng tự tương quan, hãy trình bày hậu quả và đ ề xuất các cách khắc phục. 8. Giới tính, số con phải nuôi dưỡng và trình độ học vấn có ảnh hưởng tới thu nhập không, với độ tin cậy 95%. 9. Với mẫu số liệu dưới đây, bạn hãy vẽ trên cùng đồ thị một biểu đồ gồm một trục hoành chỉ thời gian, trục tung bên trái (Biến Y1 – thu nhập từ lương, triệu đ/năm), trục tung bên phải (Biến Y2 – thu nhập khác, triệu đ/năm). Qua biểu đồ, có thể nhận xét gì về mối quan hệ giữa các biến trên? Năm Y1 Y2 2000 50 7 2001 58 12 2002 65 19 2003 77 25 2004 90 29 2005 96 35 2006 112 41 2007 135 45
 3. 2008 150 51 2009 164 55 Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả. Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm. Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào. Bài giải được trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót : Sau 1 tuần kể từ khi kết thúc môn học Chúc các bạn học tốt
 4. Bài tập TIỂU LUẬN SỐ 2 (THỰC HÀNH TRÊN SPSS VÀ EVIEWS) ĐA CỘNG TUYẾN Xét hai mẫu số liệu sau nay: * Mẫu 1 TIEN DOANH LOI THUONG SO BAN NHUAN obs (X2 ) (X3 ) (Y) 1 1.58 200 22 2 2.686 340 35.7 3 1.862 245 27.685 4 1.44 180 19.62 5 2.145 275 30.8 6 3.672 459 48.654 7 1.1242 146 16.06 8 2.496 320 36.16 9 4.345 550 63.25 10 2.94 490 50.96 * Mẫu 2 TIEN THUONG DOANH SO BAN LOI NHUAN obs (X2 ) (X3 ) (Y) 1 1.58 200 22 2 2.686 340 35.7 3 1.862 245 27.685 4 1.44 180 19.62 5 2.145 275 30.8 6 3.672 459 48.654 7 1.1242 146 16.06 8 2.496 320 36.16 9 4.345 550 63.25
 5. 10 2.94 490 50.96 11 2.028 254 27.93 12 1.89 237 26.04 13 2.73 341 37.74 14 3.11 389 42.9 15 3.609 451 49.54 16 2.294 287 31.54 17 2.53 315 34.51 18 3.626 453 49.7 19 2.631 329 36.23 20 1.185 148 15.1 21 2.375 297 32.59 22 2.943 368 40.45 23 3.424 428 47.05 24 4.115 514 56.46 25 3.495 437 48.12 1. Hãy trình bày ngắn gọn thế nào là hiện tượng đa cộng tuyến, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và cách khắc phục đa cộng tuyến? 2. Cho rằng các biến trong các mẫu số liệu trên có mối quan hệ được mô tả qua hàm hồi quy tuyến tính. Dựa vào mẫu số liệu (1), bạn hãy dự đoán dấu của các hệ số góc riêng phần là dương hay âm, tại sao? 3. Ước lượng phương trình hồi quy ở mẫu (1), đối chiếu với dự đoán ở câu (2) vừa nêu trên, bạn thấy có gì sai khác không? Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy. Theo bạn, mẫu (1) có xảy ra đa cộng tuyến không? 4. Hãy ước lượng phương trình hồi quy ở mẫu (2). Từ kết quả hồi quy này, đối chiếu với kết quả hồi quy ở mẫu (1), bạn có nhận xét gì? 5. Ởû mẫu (1) và mẫu (2), hãy sử dụng tất cả các công cụ để phát hiện đa cộng tuyến như: dựa vào kết quả hồi quy, dựa vào các loại biểu đồ, dựa vào các loại kiểm định. 6. Nếu ở mẫu (1) có đa cộng tuyến, bạn hãy thử khắc phục bằng các bi ện pháp khác và cho biết kết quả. 7. Giả sử ta có mẫu số liệu dưới đây, bạn hãy vẽ biểu đồ gồm hai đ ường biểu diễn trên cùng một hệ trục tọa độ: Y theo X2 và Y theo X3. Trong đó: Y – lợi nhuận (triệu đ), X2 – số lượng sản phẩm A bán được (100 SP), X3 –
 6. số lượng sản phẩm B bán được (100 SP). Bạn có nhận xét gì từ biểu đồ trên về mối quan hệ của các biến Y, X2 và X3? Obs Y X2 X3 1 50 15 25 2 58 18 34 3 65 23 39 4 73 28 47 5 79 32 54 6 82 39 58 7 88 45 63 8 96 59 75 9 105 65 83 10 115 80 95 Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả. Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm. Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào. Trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót: 1 tuần sau khi kết thúc môn học. Chúc các bạn học tốt Bài tập TIỂU LUẬN SỐ 3 (THỰC HÀNH TRÊN SPSS VÀ EVIEWS) PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Quan sát tập số liệu sau đây qua khảo sát 81 xe khách về mức tiêu hao nhiên liệu
 7. (MPG)®. Ob ObsHPMPGVOLWT SP HPMPGVOLWT SP s 1 49 65.4 8917.5 96 21 92 40.9 99 25110 2 55 56 92 20 97 22 74 40.7 107 25101 3 55 55.9 92 20 97 23 95 40 101 25111 4 70 49 92 20105 24 81 39.3 96 25105 5 53 46.5 92 20 96 25 95 38.8 89 25111 6 70 46.2 89 20105 26 92 38.4 50 25110 7 55 45.4 92 20 97 27 92 38.4 117 25110 8 62 59.2 5022.5 98 28 92 38.4 99 25110 9 62 53.3 5022.5 98 29 52 46.9 10427.5 90 10 80 43.4 9422.5107 30 103 36.3 10727.5112 11 73 41.1 8922.5103 31 84 36.1 11427.5103 12 92 40.9 5022.5113 32 84 36.1 10127.5103 13 92 40.9 9922.5113 33 102 35.4 9727.5111 14 73 40.4 8922.5103 34 102 35.3 11327.5111 15 66 39.6 8922.5100 35 81 35.1 10127.5102 16 73 39.3 8922.5103 36 90 35.1 9827.5106 17 78 38.9 9122.5106 37 90 35 8827.5106 18 92 38.8 5022.5113 38 102 33.2 86 30109 19 78 38.2 9122.5106 39 102 32.9 86 30109 20 90 42.2 103 25109 40 130 32.3 92 30120 41 95 32.2 113 30106 61 145 27.7 111 35120 42 95 32.2 106 30106 62 120 25.6 116 40107 ® Trích: Basic Econometrics – Damodar N. Gujarati, Fourth edition, page 433
 8. Ob ObsHPMPGVOLWT SP HPMPGVOLWT SP s 43 102 32.2 92 30109 63 140 25.3 131 40114 44 95 32.2 88 30106 64 140 23.9 123 40114 45 93 31.5 102 30105 65 150 23.6 121 40117 46 100 31.5 99 30108 66 165 23.6 50 40122 47 100 31.4 111 30108 67 165 23.6 114 40122 48 98 31.4 103 30107 68 165 23.6 127 40122 49 130 31.2 86 30120 69 165 23.6 123 40122 50 115 33.7 101 35109 70 245 23.5 112 40148 51 115 32.6 101 35109 71 280 23.4 50 40160 52 115 31.3 101 35109 72 162 23.4 135 40121 53 115 31.3 124 35109 73 162 23.1 132 40121 54 180 30.4 113 35133 74 140 22.9 160 45110 55 160 28.9 113 35125 75 140 22.9 129 45110 56 130 28 124 35115 76 175 19.5 129 45121 57 96 28 92 35102 77 322 18.1 50 45165 58 115 28 101 35109 78 238 17.2 115 45140 59 100 28 94 35104 79 263 17 50 45147 60 100 28 115 35105 80 295 16.7 119 45157 81 236 13.2 107 55130 (Source: U.S Environmental Protection Agency, 1991, Report EPA/AA/CTAB/91-02) - Trong đó: - MPG: Mức tiêu thụ nhiên liệu bình quân (miles/gallon) - SP: Tốc độ (miles/hour) - HP: Công suất (Mã lực – Engine Horsepower) - VOL: Cubic feet of cab space - Không gian nội thất xe (cubic feet: đơn vị đo thể tích) - WT: Khối lượng xe (x 100 pounds) 1. Hãy trình bày ngắn gọn thế nào là hiện tượng phương sai thay đổi, nguyên
 9. nhân, hậu quả, cách nhận biết và biện pháp khắc phục? 2. Giả sử các biến trên có mối quan hệ qua phương trình hồi quy MPGi = β1 + β 2 SP + β 3 HP + β 4WT + U i : Hãy dự đoán dấu của các hệ số góc riêng phần β 2 , β 3 & β 4 là âm hay dương, tại sao? 3. Sử dụng phần mềm EVIEWS (SPSS), hãy ước lượng phương trình hồi quy trên ( MPGi = β1 + β 2 SP + β3 HP + β 4WT + U i ). 4. Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy? 5. Đối chiếu kết quả hồi quy với dự đoán ở câu (2), có gì sai khác không? Nêu ý nghĩa kinh tế các tham số hồi quy. 6. Tất cả các biến độc lập trong mô hình trên đều có ảnh hưởng đối với biến phụ thuộc phải không, ở mức ý nghĩa 5%? 7. Khảo sát các biểu đồ phần dư, theo bạn, có hiện tượng phương sai thay đổi không? Giải thích. 8. Hãy sử dụng các loại kiểm định để xem xét tính phương sai thay đổi. 9. Nếu có phương sai thay đổi, hãy sử dụng các biện pháp khắc phục phương sai thay đổi, nếu có thể. 10.Giả sử ta có mẫu số liệu theo thời gian được thu thập qua thời kỳ 10 năm (2000 – 2009) tại một quốc gia, bạn hãy vẽ trên cùng đồ thị một biểu đ ồ gồm một trục hoành chỉ thời gian, trục tung bên trái (Biến Y1 – Tỷ lệ lạm phát, %), trục tung bên phải (Biến Y2 – Lãi suất cho vay của ngân hàng, % năm). Qua biểu đồ, có thể nhận xét gì về mối quan hệ giữa các biến trên? Năm Y1 Y2 2000 5,0 3,5 2001 5,8 4,3 2002 6,5 5,0 2003 7,7 5,9 2004 9,0 7,2 2005 9,6 7,9 2006 11,2 8,5 2007 13,5 9,7 2008 15,0 11,2 2009 16,4 14,1
 10. Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả. Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm. Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào. Bài giải được trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót : Sau 1 tuần kể từ khi kết thúc môn học Chúc các bạn học tốt Bài tập TIỂU LUẬN SỐ 4 (THỰC HÀNH TRÊN SPSS VÀ EVIEWS) ĐA CỘNG TUYẾN Xét mẫu số liệu sau đây: obs Y X1 X2 X3 X4 X5 Time 1947 60323 830 234289 2356 1590 107608 1 1948 61122 885 259426 2325 1456 108632 2 1949 60171 882 258054 3682 1616 109773 3 1950 61187 895 284599 3351 1650 110929 4 1951 63221 962 328975 2099 3099 112075 5 1952 63639 981 346999 1932 3594 113270 6 1953 64989 990 365385 1870 3547 115094 7 1954 63761 1000 363112 3578 3350 116219 8 1955 66019 1012 397469 2904 3048 117388 9 1956 67857 1046 419180 2822 2857 118734 10 1957 68169 1084 442769 2936 2798 120445 11 1958 66513 1108 444546 4681 2637 121950 12 1959 68655 1126 482704 3813 2552 123366 13 1960 69564 1142 502601 3931 2514 125368 14 1961 69331 1157 518173 4806 2572 127852 15 1962 70551 1169 554894 4007 2827 130081 16 Source: Longely, J. ``An Appraisial of Least-Squares Programs from the Point of the User``, Journal of the Americain Statistical Association, vol.62, 1967 pp.819 - 841 Trong đó:
 11. Y – Số người có việc làm X1 – GNP deflator X2 – GNP (triệu USD) X3 – Số người thất nghiệp (nghìn người) X4 – Số người trong quân đội X5 – Số dân trên 14 tuổi Time – Thứ tự năm: từ 1 đến 16 1. Trình bày ngắn gọn thế nào là hiện tượng đa cộng tuyến, nguyên nhân, hậu quả, cách phát hiện và cách khắc phục đa cộng tuyến? 2. Giả sử các biến trên có mối quan hệ qua phương trình hồi quy: Y = β1 + β 2 X 2 + β 3 X 3 + β 4 X 4 + β5 X 5 . Bạn hãy dự đoán dấu của các hệ số góc riêng phần là âm hay dương, tại sao? 3. Ước lượng phương trình hồi quy bằng phần mềm EVIEWS (SPSS). 4. Đối chiếu kết quả hồi quy với dự đoán ở câu (2), có gì sai khác không? Nêu ý nghĩa kinh tế của các tham số hồi quy. 5. Có phải tất cả các biến độc lập trong mô hình trên đều có ảnh hưởng lên biến phụ thuộc ở mức ý nghĩa 5% không? 6. Hãy khảo sát tính đa cộng tuyến của mẫu số liệu trên (Bằng các công cụ như: * bảng kết quả hồi quy từ phần mềm * các loại biểu đồ * các loại kiểm định. 7. Hãy khắc phục đa cộng tuyến (nếu có) bằng những cách có thể. Kết quả ra sao? 8. Giả sử ta có mẫu số liệu theo thời gian được thu thập qua thời kỳ 10 năm (2000 – 2009) tại một quốc gia, bạn hãy vẽ trên cùng đồ thị một biểu đ ồ gồm một trục hoành chỉ thời gian, trục tung bên trái (Biến Y1 – Tốc đ ộ tăng trưởng bình quân công nghiệp, % năm), trục tung bên phải (Biến Y2 – Tốc độ tăng trưởng bình quân dịch vụ, % năm). Qua biểu đồ, có thể nhận xét gì về mối quan hệ giữa các biến trên? Năm Y1 Y2 2000 6,0 5,5 2001 7,8 6,3 2002 8,5 7,0 2003 9,7 8,9 2004 10,0 9,2
 12. 2005 11,6 9,9 2006 12,2 10,5 2007 14,5 11,7 2008 16,0 13,2 2009 17,4 14,1 Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả. Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm. Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào. Bài giải được trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót : Sau 1 tuần kể từ khi kết thúc môn học Chúc các bạn học tốt Bài tập TIỂU LUẬN SỐ 5 (THỰC HÀNH TRÊN SPSS VÀ EVIEWS) BIẾN PHỤ THUỘC ĐỊNH TÍNH Giả sử ta có bảng khảo sát dưới đây trên 40 hộ gia đình về tình trạng sở hữu nhà.® Y = tình trạng sở hữu nhà + Y = 1, nếu có sở hữu nhà + Y = 0, nếu không sở hữu nhà X = Thu nhập của gia đình (1000 USD) Hộ Y X Hộ Y X 1 0 8 21 1 22 2 1 16 22 1 16 3 1 18 23 0 12 ® Trích: Basic Econometrics, Damodar N. Gujarati, fourth edition, page 588
 13. 4 0 11 24 0 11 5 0 12 25 1 16 6 1 19 26 0 11 7 1 20 27 1 20 8 0 13 28 1 18 9 0 9 29 0 11 10 0 10 30 0 10 11 1 17 31 1 17 12 1 18 32 0 13 13 0 14 33 1 21 14 1 20 34 1 20 15 0 6 35 0 11 16 1 19 36 0 8 17 1 16 37 1 17 18 0 10 38 1 16 19 0 8 39 0 7 20 1 18 40 1 17 1. Bạn hãy trình bày ngắn gọn thế nào là biến định tính, phương pháp lượng hóa biến định tính? Hãy nêu ví dụ để minh họa một số biến định tính. Bản chất của mô hình hồi quy với biến phụ thuộc là biến định tính là gì? Cho một số ví dụ minh họa? 2. Với mẫu số liệu trên, bạn dự đoán hệ số góc của biến thu nhập là số âm hay số dương, nó giải thích điều gì? 3. Hãy hồi quy mẫu số liệu trên bằng SPSS (EVIEWS) với biến phụ thuộc định tính. 4. Giải thích ý nghĩa các tham số hồi quy 5. Theo bạn, với mẫu số liệu trên, thu nhập có thực sự ảnh hưởng lên khả năng sở hữu nhà không, mức ý nghĩa 5%? 6. Hãy kiểm định tính phù hợp của mô hình với mức ý nghĩa 5% 7. Hãy dự báo khả năng sở hữu nhà của một hộ có thu nhập X0 = 22 với độ tin cậy 95%. 8. Giả sử ta có mẫu số liệu dưới đây, bạn hãy vẽ biểu đồ gồm hai đ ường biểu diễn trên cùng một hệ trục tọa độ: Y theo X2 và Y theo X3. Trong đó:
 14. Y – lợi nhuận (triệu đ), X2 – số lượng sản phẩm A bán được (100 SP), X3 – số lượng sản phẩm B bán được (100 SP). Bạn có nhận xét gì từ biểu đồ trên về mối quan hệ của các biến Y, X2 và X3? Obs Y X2 X3 1 50 15 25 2 58 18 34 3 65 23 39 4 73 28 47 5 79 32 54 6 82 39 58 7 88 45 63 8 96 59 75 9 105 65 83 10 115 80 95 Khi nhóm lên thuyết trình, chủ yếu các bạn thực hiện các thao tác trên phần mềm và giải thích thật ngắn gọn kết quả. Mỗi thành viên trong nhóm phải sử dụng tốt cả ba phần mềm. Có khả năng tất cả các thành viên trong nhóm đều được mời lên để thao tác bất kỳ phần mềm nào. Trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót: 1 tuần sau khi kết thúc môn học. Chúc các bạn học tốt BÀI TẬP TIỂU LUẬN SỐ 6 THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM SPSS & EVIEWS PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI Khảo sát một mẫu số liệu về thu nhập – chi tiêu (đơn vị: 100.000 đồng):
 15. THU CHI THU CHI obs obs NHAP X TIEU Y NHAP X TIEU Y 1 8.2 8.0 11 22.4 20.0 2 20.2 19.8 12 40.3 38.7 3 34.5 33.1 13 32.3 31.2 4 18.2 17.9 14 10.3 10.3 5 38.0 33.5 15 33.6 31.7 6 28.3 25.0 16 26.1 25.5 7 14.1 13.1 17 12.1 12.1 8 30.1 29.4 18 44.7 38.6 9 16.4 14.9 19 42.3 40.7 10 24.1 21.5 20 6.2 6.1 1. Bạn hãy trình bày ngắn gọn thế nào là hiện tượng phương sai thay đổi, nguyên nhân, hậu quả, cách nhận biết và biện pháp khắc phục? 2. Dựa vào mẫu số liệu trên, bạn hãy hồi quy bằng cách sử dụng phần mềm EVIEWS (SPSS), giải thích kết quả. 3. Dựïa vào những công cụ như đồ thị và các loại kiểm định, theo bạn, ở mẫu số liệu trên, có hay không có hiện tượng Phương sai thay đổi ? 4. Nếu có phương sai thay đổi, hãy trình bày các cách khắc phục và cho bi ết kết quả ra sao? 5. Dự báo khoảng giá trị của chi tiêu khi thu nhập là 40, độ tin cậy 95%. 6. Từ mẫu số liệu dưới đây, bạn hãy vẽ biểu đồ gồm hai đường biểu diễn Y theo X2 và Y theo X3. Nhận xét? THU THU THU THU NHẬP NHAP NHẬP NHAP CHI CHI obs KHÁC TỪ obs KHÁC TỪ TIEU Y TIEU Y X2 LƯƠNG X2 LƯƠNG X3 X3 1 2.5 8.2 9.0 11 7.5 22.4 18.0 2 6.5 20.2 20.8 12 16.8 40.3 39.7 3 12.4 34.5 33.1 13 13.6 32.3 31.2 4 7.9 18.2 18.9 14 2.8 10.3 10.3 5 15.6 38.0 33.5 15 12.6 33.6 31.7
 16. 6 10.3 28.3 25.0 16 9.5 26.1 26.5 7 6.3 14.1 12.1 17 5.6 12.1 12.1 8 14.3 30.1 28.4 18 18.5 44.7 38.6 9 5.2 16.4 14.9 19 17.0 42.3 40.7 10 8.5 24.1 20.5 20 3.5 6.2 5.1 Trình bày trên file WORD, font chữ VNI-Centur, cỡ chữ 12. (Win XP, WORD 2003). Gửi qua E-mail: hhuynhdat@gmail.com Hạn chót : Sau 1 tuần kể từ khi kết thúc môn học
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2