intTypePromotion=3

Tiểu luận:Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
422
lượt xem
125
download

Tiểu luận:Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG Các tiêu chí để được của hàng chúng tôi bảo hành rất đơn giản: Các sản phẩm có xuất xứ là tại các của hàng của chúng tôi. Khi khách hàng mua một sản phẩm thì đều được cấp...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận:Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ TÀI PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CỬA HÀNG BÁN ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG LỚP: 08CĐ-TP2 SINH VIÊN THỰC HIỆN: NGUYỄN HUY LINH(NT) NGUYỄN VĂN LẠC LA QUỐC THÁI NGUYỄN QUỐC DÂN LÂU 26/09/2010 Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 1
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Phần A: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Bảng kế hoạch tổng quan: I.Kế hoạch phỏng vấn Hệ thống: : Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Người lập: nhóm 2 ngày 26/9/2010 S Chủ đề Yêu cầu Ngày bắt Ngày kết thúc TT đầu 1 Quy trình đặt Hiểu tất cả các chu 26/9/2010 26/9/2010 hàng trình đặt hàng của khách 2 Quy trình bán Nắm rỏ về nguyên 27/9/2010 27/9/2010 hàng tắc bán hàng 3 Quy trình bảo Cách thức bảo hành, 28/9/2010 28/9/2010 hành các trường hợp nào không được bảo hành 4 Quy trình tìm Hiểu rỏ về cách tìm 29/9/2010 29/9/2010 kiếm kiếm mặt hàng cũng như thông tin của khách Người thực hiện: Nguyễn Huy Linh Người Được Hỏi: Lê Ngọc Người Phỏng Vấn: Nguyễn Huy Linh Trung Địa Chỉ: 245/7A-Quang Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 28/09/2010 Trung-P10-Gò Vấp Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Đối Tượng:  Trưởng bộ phận bảo hành  Người được hỏi là nhân viên ở bộ phận bảo  Dữ liệu thu thập là quy hành chuyên tiếp nhận và tham gia bảo hành trình bảo hành điện thoại cho khách hàng khi đến cửa hàng để yêu cầu bảo hành sản phẩm.  Quy trình bảo hành 1 sản Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động phẩm khi nhận được yêu cầu của khách hàng Chương Trình: Ước Lượng Thời Gian:  Giới Thiệu.  1 phút  Tổng quan về dự án.  2 phút  Tổng quan về phỏng vấn.  2 phút  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận sản phẩm yêu cầu bảo hành ghi sổ bảo hành. Chủ đề 1:  Câu hỏi 1: Để được cửa hàng bảo hành sản phẩm điện thoại thì yêu cầu của cửa hàng là  20 phút gì?  Câu hỏi 2: Các trường hợp không được bảo hành của cửa hàng là gì? Chủ đề 2:  Câu hỏi 1: Khi nhận một sản phẩm đúng theo quy định bảo hành thì bộ phận của anh sẽ làm  20 phút gì?  Câu hỏi 2: Khi nhận một sản phẩm không được bảo hành thì cách thức của cửa hàng cũng như bộ phận bảo hành sẽ lam gì?  Câu hỏi 3: Khi sản phẩm đã được bộ phận bảo hành, khách  10 phút hàng muốn nhận sản phẩm bảo hành thì gồm những bước nào? Tổng hợp các thông tin thu thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà anh đã cung cấp! Dự kiến tổng cộng: 1h Dự án: Xây dựng chương Tiểu dự án: Quản lý bảo hành sản phẩm Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Người được hỏi: Lê Ngọc 14h20’, Ngày 28/09/2010 Trung Người hỏi: Nguyễn Huy Linh Câu hỏi: Ghi chú: Chủ đề 1: Trả lời:  Câu hỏi 1: Để được cửa  Các tiêu chí để được của hàng chúng tôi bảo hàng bảo hành sản phẩm điện hành rất đơn giản: Các sản phẩm có xuất xứ là tại thoại thì yêu cầu của cửa hàng làcác của hàng của chúng tôi. Khi khách hàng mua gì? một sản phẩm thì đều được cấp một giấy bảo hành kèm theo sản phẩm do cửa hàng chúng tôi cung cấp với ngày mua và thời gian bảo hành ghi trên giấy. Do vậy muốn được bảo hành thì sản phẩm phải còn giấy bảo hành và thời gian bảo hành còn. Sản phẩm bị lỗi do kĩ thuật, và một số trường hợp khác được ghi rõ trên sản phẩm.  Sản phẩm đã hết bảo hành, hư hỏng do khách hàng gây ra… Ngoài ra các sản phẩm hết thời hạn bảo hành nhưng mua tại các cửa hàng  Câu hỏi 2: Các trường hợp chủa chúng tôi cũng sẽ được sửa chữa và được tính không được bảo hành cửa của phí. hàng là gì? Trả lời:  Chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng điền một số thông tin của khách hàng vào mẫu do cửa hàng cung cấp. Sau đó nhân viên kĩ thuật sẽ kiểm tra sản Chủ đề 2: phẩm yêu cầu bảo hành và ghi các chi tiết cần sửa  Câu hỏi 1: Khi nhận một chữa. Toàn bộ các thông tin trên sẽ được lưu vào sản phẩm đúng theo quy định bảo sổ bảo hành của bộ phận chúng tôi. hành thì bộ phận của anh sẽ làm  Chúng tôi sẽ nói rõ cho khách hàng biết gì? chúng tôi nhận những sản phẩm do cửa hàng chúng tôi bán và sẽ tính chi phí sửa chữa cho khách hàng. Nếu khách hàng đồng ý có thề viết vào mẫu yêu cầu theo mẫu của chúng tôi.  Chúng tôi chia làm 2 trường hợp:  Câu hỏi 2: Khi nhận một + Trường hợp còn bảo hành: Khách hàng sẽ sản phẩm không được bảo hành thì giao cho nhân viên của chúng tôi giấy yêu cầu bảo cách thức của cửa hàng cũng như hành mà trước đó cửa hàng chúng tôi yêu cầu bộ phận bảo hành sẽ làm gì? khách hàng ghi và đó là bản sao. Sau dó nhân viên sẽ kiểm tra có đúng giấy tò không và sẽ giao trả sản phẩm đã được bảo hành và không tinh chi phi sữa chữa. Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động  Câu hỏi 3: Khi sản phẩm đã + Trường hợp hết hạn bảo hành: Cũng như được bộ phận bảo hành, khách những bước vừa rồi nhưng chúng tôi sẽ yêu cầu hàng muốn nhận sản phẩm bảo khách hàng qua quần thu phi nộp tiền chi phí bảo hành thì gồm những bước nào? hành. Sau khi khách hàng da đóng tiền chúng tôi sẽ giao trả máy cho khách hàng. Các câu hỏi đữa ra rất đơn giản, với các vấn đề đặt ra là những công việc hàng ngày mà bộ phận gặp nên cũng dễ trã lời. Nhận xét: Người thực hiện: Nguyễn Quốc Dân Lâu Người Được Hỏi: nguyễn Người Phỏng Vấn: Nguyễn quốc dân lâu tường vy Địa Chỉ: 245/7A-Quang Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 26/09/2010 Trung-P10-Gò Vấp Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Đối Tượng:  Trưởng bộ phận bán hàng  Người được hỏi là nhân viên bán hàng,  Dữ liệu thu thập là quy trình đặt hàng của khách Chương Trình: Ước Lượng Thời Gian:  Giới Thiệu.  1 phút  Tổng quan về dự án.  2 phút  Tổng quan về phỏng vấn.  2 phút  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận đặt hàng Chủ đề 1:  Câu hỏi 1  Câu hỏi 2: Chủ đề 2:  10 phút  Câu hỏi 1:  Câu hỏi 2: Tổng hợp các thông tin thu Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà anh đã cung cấp!  10 phút  10 phút Dự kiến tổng cộng: 35 phút Người Được Hỏi: nguyễn Người Phỏng Vấn: Nguyễn quốc dân lâu tường vy Địa Chỉ: 245/7A-Quang Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 26/09/2010 Trung-P10-Gò Vấp Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Chủ đề 1: Trả lời: quá trình đặt hàng của khách thường Câu 1:xin chị cho biết quá trình diễn ra tại cửa hàng, ngoài ra cũng có đơn đặt hàng đặt hàng diễn ra như thế nào? Và ỡ qua điện thoại đâu? Câu 2: vậy thời gian trung bình Trả lời: khoảng 10 phút với đơn đặt qua điện cho một đơn đặt hàng là bao lâu? thoại, và 30 phút với đơn đặt tại chổ. Chủ đề 2: Trả lời: nhanh hơn đó bạn, vì mọi thông tin của Câu 1:nếu tôi là khách hàng lâu bạn đã được lưu lại rồi. quen thì việc đặt hàng của tôi sẻ như thế nào? Câu 2:nếu tôi muốn từ bỏ đơn Trả lời: bạn phải đến bộ phận bán hàng để hủy hàng thì phải làm sao? bỏ yêu cầu, hoặc gọi điện thoại cũng đươc. Nhận xét: Các câu hỏi khá dể và xác với chuyên ngành nên việc trả lời có ve xuông sẻ. Người thực hiện: Nguyễn Văn Lạc Người Được Hỏi: trần quốc tấn Người Phỏng Vấn: Nguyễn văn lạc Địa Chỉ: 245/7A-Quang Thời Gian Hẹn: 14h20’, Ngày 29/09/2010 Trung-P10-Gò Vấp Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Đối Tượng:  Trưởng kho  Người được hỏi là nhân viên thủ kho.  Dữ liệu thu thập là quá trình nhập kho và xuất kho Chương Trình: Ước Lượng Thời Gian:  Giới Thiệu.  1 phút  Tổng quan về dự án.  2 phút  Tổng quan về phỏng vấn.  2 phút  Xin phép ghi âm Chủ Đề Cập Nhật: Vấn đề nhận đặt hàng Chủ đề 1:  Câu hỏi 1  Câu hỏi 2: Chủ đề 2:  25 phút  Câu hỏi 1:  Câu hỏi 2:  Câu hỏi 3: Tổng hợp các thông tin thu thập Kết thúc phỏng vấn. Xin cảm ơn các thông tin mà  10 phút anh đã cung cấp!  10 phút Dự kiến tổng cộng: 50 phút Người Được Hỏi: trần quốc tấn Người Phỏng Vấn: Nguyễn văn lạc Địa Chỉ: 245/7A-Quang Thời Gian Hẹn: 14h20’, Trung-P10-Gò Vấp Ngày 29/09/2010 Thời Điểm Bắt Đầu: 14h30’ Thời Điểm Kết Thúc: 15h20’ Chủ đề 1: Trả lời: thì bạn cũng biết, khi mà hàng trong Câu 1:khi nào thì anh nhập kho đã hết thì chúng tôi cho nhập. hàng? Câu 2: khi nào thì anh cho xuất Trả lời: khi chúng tôi nhận được phiếu xuất hàng hàng. Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Chủ đề 2: Trả lời:à thì: phiếu xuất kho, biên lai thu tiền Câu 1:trong quá trình nhập thì các anh cần những giấy tờ liên quan nào? Câu 2: sau khi đã hoàn tất các Trả lời: chúng tôi sẻ ghi lại mọi thông tin để đối thủ tục thì các anh sẻ làm gì? chiếu sau này. Câu 3:thông thường thì cuối Trả lời: đúng, nếu như vậy thì chúng tôi sẻ lập tháng là nhập hàng đúng không ạ? báo cáo lên cấp trên và yêu cầu nhập hàng mới. Nhưng nếu hết hàng giũa chừng thì sao? Nhận xét: Các câu hỏi khá dể và xác với chuyên ngành nên việc trả lời có vẻ xuông sẻ. Người được hỏi: Lê Văn Người phỏng vấn: La quốc thái Cường Địa chỉ: 245/7A-Quang Trung- Thời gian hẹn: 8h ngày 29/9/2010 P10-Gò Vấp Thời điểm bắt đầu: 8h20’ Thời điểm kết thúc: 9h Đối tượng: Các yêu cầu đòi hỏi: - Đối tượng được hỏi là nhân Người được hỏi là nhân viên làm việc trong cửa viên trong cửa hàng hàng gồm có nhân viên làm việc ở vị trí nhập hàng - Dữ liệu cần thu thập là bán hàng biết rõ về công việc mình đang làm công việc nhập hàng và bán hàng diễn ra như thế nào gồm các khâu nào Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Chương trình: Ước lượng thời gian: - Giới thiệu. 1 phút - Tổng quan về dự án. - Tổng quan về phỏng vấn. 2 phút - Xin phép được ghi âm Chủ đề sẽ đề cập:vấn đề nhập 1 phút hàng và bán hàng 2 phút Chủ đề 1: Câu hỏi 1 : Trả lời 10 phút Câu hỏi 2 : Trả lời Chủ đề 2 : Câu hỏi 1 : Trả lời Câu hỏi 2 : Trả lời 10 phút Tổng hợp các nội dung chính ý kiến của người được hỏi : Kết thúc (thoả thuận) 3 phút 5 phút (Dự kiến tổng cộng:30 phút ) Dự án: Xây dựng chương Tiểu dự án: Quản lý bán hàng trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động. Người được hỏi: Lê Văn Ngày:26/09/2010 Cường Người hỏi: La quốc thái Câu hỏi Ghi chú Câu 1: Hoạt động bán hàng Trả lời: Cửa hàng sẽ lập ra bảng báo giá cho diễn ra như thế nào? các thiết bị .Khi khách hàng có yêu cầu muốn mua hàng thì sẽ xem thông tin bảng báo giá và viết đơn đặt hàng. Câu 2: Khi lập bảng báo giá thì Trả lời: Có. Khi lập bảng báo giá thì cửa Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động cửa hàng có tham khảo giá trên thị hàng sẽ căn cứ vào phiếu nhập hàng từ nhà trường không? cung cấp để biết giá nhập hàng về sau đó tham khảo thêm giá trên thị trường để lập bảng báo giá phù hợp. Câu 3: Nếu khách hàng muốn Trả lời: Còn tùy. Nếu lượng hàng trong kho đặt một số lượng lớn sản phẩm, còn đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng. nhưng trong một thời gian ngắn liệu phía công ty có đáp ứng được? Câu 4: Anh có thường dùng Trả lời: Có. Tôi thường hay đánh lại những máy tính để lưu trữ dữ liệu không? số liệu đã nhập hay xuất. Và anh lưu những gì? Câu 5: Khi lượng hàng trong Trả lời: Có. Chúng tôi phải thực hiện nhập kho không còn trước thời gian hàng ngay nếu trong kho chỉ còn sản phẩm
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động II.Mô tả chi tiết hệ thống và một số biểu mẫu 1.1. Môi trường hoạt động của một trung tâm mua bán điện thoại di động thông thường Hiện nay, việc mọi người sử dụng các thiết bị di động không còn quá xa lạ khi mà các công nghệ và dịch vụ di động phát triển từng ngày. Do vậy, các trung tâm mua bán điện thoại di động cũng được khai trương ở mọi nơi. Các trung tâm này có thị trường rất lớn và các nhà sản xuất điện thoại liên tục đưa ra các sản phẩm hấp dẫn khách hàng. Một trung tâm mua bán điện thoại đi động thường cung cấp các loại máy điện thoại đi dộng và dịch vụ di động đi kèm do nhiều nhà sản xuất, và nhà cung cấp dịch vụ khác nhau. Các sản phẩm của trung tâm này được nhập từ các nhà sản xuất và nhà cung cấp dịch vụ. Các sản phẩm được trưng bày và lưu trữ trong kho hàng sau đó cung cấp tới các đối tượng khách hàng khác nhau từ những khách hàng lẻ cho tới những đối tác làm ăn thường xuyên. Đề tài được xem xét ở đây là “xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động”. 1.2. Các hoạt động và nguyên tắc quản lý Trong quá trình khảo sat thực tế tại cửa hàng điện thoại di động chúng tôi đã thu thập được các thông tin. Việc quản lý kinh doanh được dựa trên các nguyên tắc chung từ việc nhập hàng, xuất hàng, thanh toán, thống kê, tạo các báo cáo tổng kết theo định kỳ. Sau đây là các nguyên tắc quản lý: Nhập hàng: Khi có nhu cầu nhập một số hàng hóa mới, nhân viên kinh doanh cần lập một đơn hàng nhập gồm mã đơn hàng nhập, tên mặt hàng cần nhập và các thông tin về mặt hàng như nhà sản xuất, số lượng, giá nhập. Sau khi hàng được nhập về kiểm tra các thông tin của mặt hàng và cần lưu trữ các thông tin về mặt hàng đã nhập vào kho dữ liệu. Đơn hàng nhập cũng được lưu trữ để thuận tiện cho việc thanh toán. Bán hàng: Khi nhận được yêu cầu mua hàng của khách thì nhân viên kinh doanh Nhân viên bán hàng có trách nhiệm kiểm tra xem mặt hàng có còn trong kho hay không rồi mới chấp nhận đơn hàng của khách, rồi thêm mới hoặc cập nhật các thông tin của khách hàng vào cơ sở dữ liệu để tiện liên lạc làm ăn, đồng thời cần lập một đơn hàng xuất gồm mã đơn hàng xuất, tên khách hàng, địa chỉ, tên mặt hàng bán, số lượng, giá bán.cuối cùng đơn hàng được lưu vào kho dữ liệu. Xuất hàng: khi khách hàng đã thực hiện giao dịch với cửa hàng, khách hàng yêu cầu được nhận sản phẩm, nhân viên thủ kho sẻ đối chiếu đơn hàng xuất, kiểm tra số lượng, và tiến hành trao sản phẩm cho khách, mọi hoạt động xuất hàng điều được lưu trữ trong sổ xuất hàng. Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động Thanh toán: Các nhân viên kế toán dựa trên các đơn hàng được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu gồm cả đơn hàng nhập và đơn hàng xuất. Thanh toán đơn hàng nhập được thực hiện với nhà sản xuất trong đó sẽ tính toán và đưa ra các số liệu cần thanh toán đối với nhà thanh toán như số lượng hàng, đơn giá, số tiền đã thanh toán, số tiền còn nợ nhà sản xuất. Việc thanh toán đơn hàng xuất được thực hiện tương tự với khách hàng nhưng việc thanh toán tiền sẽ khác ở chỗ khách hàng lẻ thì không được nợ, còn các khách hàng là đối tác làm ăn thường xuyên thì có thể nợ. Thống kê: Theo thời gian định kỳ, việc kinh doanh cần thống kê lại các số liệu về hàng hóa cũng như các hóa đơn nhập xuất, sau đó đưa ra những con số cụ thể như số lượng hàng tồn kho, số dư nợ với nhà sản xuất, số dư nợ của khách hàng quen, dựa trên các số liệu thống kê được đưa ra tình hình kinh doanh trong thời gian đó. Dựa trên các số liệu thống kê, và tình hình kinh doanh trong một khoảng thời gian định kỳ để lập các báo cáo về tình trạng kinh doanh cho người quản lý. Bảo hành: Khi khách hàng có nhu cầu bảo hành về thiết bị của mình đã mua ở cửa hàng, cửa hàng sẻ đồng ý yêu cầu, và sẻ ghi biên lai nhận bảo hành, đồng thời trao cho khách hàng sản phẩm sử dụng thay thế trong thời gian bảo hành. Bộ phận bảo hành có trách nhiệm kiểm tra sửa chữa, và gửi lại thiết bị cho khách đồng thời có kèm theo phiếu thanh toán (nếu đã hết bảo hành) các thông tin bảo hành sẻ được lưu lại trong sổ bảo hành. Tìm kếm: chức năng tìm kiếm cho phép tìm kiếm mặt hàng và tìm kiếm khách hàng. Khi tìm kiếm mặt hàng có thể tìm kiếm theo tên mặt hàng, tên nhà sản xuất hoặc đặc điểm của mặt hàng. Khi tìm kiếm khách có thể tìm kiếm theo tên khách hàng, địa chỉ khách hàng, hoặc đơn hàng. 1.3. Các chứng từ giao dịch và mô tả quá trình lưu chuyển chức từ đó Khi có các giao dịch kinh doanh thì để có các chứng từ kèm theo: Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 1.3.1. Đơn hàng nhập(BM01) Khi thống kê những mặt hàng đã hết hoặc yêu cầu nhập mặt hàng mới thì bộ phận quản lý bán hàng sẽ lập đơn hàng nhập để yêu cầu bộ phận quản lý mặt hàng nhập hàng. BM01: Tên đơn vị:………….. Mẫu số:…. ĐƠN HÀNG NHẬP Ngày lập:……….. Mã đơn hàng:.. … Tên nhà sản xuất:……………… Mã nhà sản xuất:…… Địa chỉ:………………… ……. Số điện thoại:… …. Email:……… …………….. ST M Tên mặt hàng Sỗ lượng Giá T ã mặt hàng 1 2 Người lập Bộ phận bán hàng (ký, ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 1.3.2. Đơn hàng yêu cầu(BM02) Khách hàng khi có yêu cầu mua hàng sẽ điền đầy đủ các thông tin vào đơn này. Bộ phận bán hàng dựa vào thông tin ở đơn hàng này lập đơn hàng xuất và phiếu xuất kho. BM02: ĐƠN HÀNG YÊU CẦU (khách hàng điền đầy đủ thông tin) Tên khách hàng:………………… Địa chỉ:………………………… Số ĐT:…… Email:……………………… ….. STT Tên mặt hàng Số lượng 1 2 Khách hàng (ký, ghi rõ họ tên) Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 3.3.3Phiếu nhập kho(BM04) Khi nhà sản xuất đã bàn giao hàng thì bộ phận sẽ làm phiếu nhập kho để nhập các mặt hàng vừa nhận vào kho hàng. BM04: Tên đơn vị:…. Mẫu số:…. PHIẾU NHẬP KHO Ngày lập:……………………………………. Số phiếu:…………………………………….. Tên nhà sản xuất:………………………………………….. Mã nhà sản xuất:………………………………………….. Diễn giải:…………… ………………………. STT Mã hàng Số lượng Tên kho Diễn giải 1 Cộng: Đại diện bộ phận kho: ………………………………… Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 3.3.4Phiếu xuất kho(BM05) Khi bộ phận bán hàng đã nhận đơn yêu cầu của khách thì bộ phận này sẽ lập phiếu xuất kho yêu cầu bộ phận kho xuất hàng cho khách. BM05: PHIẾU XUẤT KHO Ngày lập:………………… Số phiếu nhập:………………… Tên khách hàng: ………………………. Mã khách hàng:………………………… Địa chỉ:………………………………… Diễn giải:……………………………… STT Mã Tên ĐV Tên Số Đơn Thành hàng hàng tính kho lượng giá tiền Cộng:………………………………….. Số tiền bằng chữ:…………………………………... Tên người nhận Tên người giao ………………………….. ……………………….. 3.3.5.Hóa đơn bán hàng(BM07) Khách hàng sẽ nhận hàng và đến thanh toán với bộ phận bán hàng, tại đây khách hàng sẽ nhận được hóa đơn bán hàng Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động BM07: HÓA ĐƠN BÁN HÀNG Liên 2:(Giao khách hàng) Ngày…. Tháng….năm…. Tên khách hàng:……………………….. Địa chỉ:…………………………………. Đại điện bộ phận bán hàng:………… Hình thức thanh toán:………………… Đơn vị tính:……………………………… STT Tên mặt hàng Mã MH ĐV tính SL Đơn giá Thành tiền 1 Tổng cộng: ……… Tổng số tiền (viết bằng chữ):………………………………… Người mua Người viết hóa đơn (ký, ghi họ tên) (ký, ghi họ tên) ………… ………….. 3.3.6. Báo cáo Bộ phận thống kê sẽ thống kê theo định kì và lập báo cáo về toàn bộ tình hình kinh doanh của trung tâm cho ban quản lý trung tâm. 4.Liệt kê các chức năng: 1.nhập hàng: 1.1 Yêu cầu nhập: khi cửa hàng có nhu cầu nhập thì viết phiếu yêu cầu giao cho chủ cửa hàng để chủ cửa hàng quyết định. Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 1.2 Đơn đăt hàng: khi cửa hàng đã đồng ý thì lập đơn đặt hàng gửi đến nhà cung cấp. 1.3 Kiểm tra hàng: khi nhà cung cấp mang hàng đến thì phải kiểm tra xem có đúng như cửa hàng đã đặt hay không. 1.4 Lập phiếu nhập: chức năng này được thực hiện khi cửa hàng đã kiểm tra xong hàng. 1.5 Nhập kho: chức năng này được thực hiện khi đã lập phiếu nhập, hàng sẻ được đưa vào kho và được ghi chép vào sổ nhập kho. 1.6 Thanh toán: cửa hàng sẻ căn cứ vào phiếu nhập mà thang toán cho nhà cung cấp. 2.bán hàng: 2.1 Lập báo giá: cửa hàng sẻ lập bảng báo giá có trong cửa hàng để phục vụ cho khách hàng. 2.2 Nhận đơn đặt hàng: khi khách hàng có nhu cầu mua hàng thì sẻ gửi đơn đặt hàng đến cửa hàng, cửa hàng sẻ tiếp nhận. 2.3 Kiểm tra thông tin khách hàng: chức năng này thực hiện khi nhận được đơn đặt hàng để đối chiếu với những khách hàng là cũ hay khách mới. 2.4 Cập nhật, thêm mới thông tin khách hàng: chức năng này thực hiện khi đã kiểm tra xong thông tin khách hàng, nếu là củ thì cập nhật, nếu là mới thì thêm mới . 2.5 Kiểm tra hàng trong kho: chức năng thực hiện nhằm cho biết hàng có còn hay không. 2.6 Lập đơn xuất: chức năng này thực hiện khi đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển qua chức năng xuất hàng. 3.xuất hàng: 3.1 Kiểm tra đơn xuất: chức năng này thực hiện khi khách hàng chuyển giao đơn xuất. 3.2 Đối chiếu số lượng: kiểm tra số lượng hàng trong kho và trên đơn hàng. 3.3 Xuất hàng: thực hiện giao hàng cho khách. 3.4 Ghi vào sổ xuất: mọi chi tiết về quá trình giao hàng điều được ghi vào sổ. 4.thanh toán: 4.1 Kiểm tra hóa đơn: chức năng này thực hiện khi đã thực hiện giao hàng. 4.2 Lập phiếu thu tiền:thực hiện khi đã kiểm tra hóa đơn. 4.3 Ghi vào sổ: mọi thông tin về việc thanh toán sẻ được ghi vào sổ. 5.Thống kê 5.1 Lập thống kê: chức năng này thực hiện theo một chu kỳ. 5.2 Lập báo cáo: khi đã thống kê thì sẻ lập báo cáo. 6.bảo hành: 6.1 Lập biên lai nhận: khi có vấn đề xảy ra khách hàng yêu cầu bảo hành, thì sẻ lập biên lai nhận hàng bảo hành cho khách. 6.2 Lập biên lai trả: khi đã bảo hành xong thì sẻ lập biên lai xác nhận đã bảo hành xong. 6.3 Lập phiếu thanh toán BH: chức năng này thực hiện khi hàng đã hết hạn bảo hành. Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 6.4 Ghi sổ bảo hành:ghi thông tin khách hàng, hàng đã bảo hành vào sổ bảo hành 7.tìm kiếm: 7.1 Tìm kiếm mặt hàng:chức năng thực hiện khi muốn xem sản phẩm. 7.2 Tìm kiếm khách hàng: chức năng này thực hiện khi có đơn đặt hàng. 4. Sơ đồ phân rã chức năng Chương trình quản lý bán DTDD Cập nhật Quản lý Thống kê In báo cáo Khách hàng Điện Thoại Điện Thoại Hóa đơn nhập hàng Điện Thoại Nhập kho Xuất-nhập-Tồn Hóa đơn xuất hàng Nhà cung cấp Xuất kho Phiếu đặt hàng Tồn kho Bảo hành Tìm kiếm các thông Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Xây dựng chương trình quản lý bán hàng tại cửa hàng điện thoại di động 6. Mô hình ER-Mô hình vật lý a.Mô hình ER b. Mô hình vật lý Sinh viên thực hiện: Nhóm 2- Lớp 08CDTP2 Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản