intTypePromotion=1

Tin học Lớp 3

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
3.049
lượt xem
211
download

Tin học Lớp 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo giáo án khối tiểu học - Tin học Lớp 3.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tin học Lớp 3

  1. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 11: Tập gõ b, v, h, k, âm Tiết : 1 (tuần 11) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú I. Quy tắc gõ: - HS theo dõi từng ' 30 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím b. động tác của GV 2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h 3. Dùng ngón giữa tay phải gõ phím k 4. Dùng ngón trỏ tay trái gõ phím v II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ b, v, h, k, âm 3HS - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? 2HS - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ HS lớp III. Củng cố - Khi gõ phím b, v, h xong ta phải đặt tay lại thế nào? 2HS ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở)
  2. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 11: Luyện tập gõ b, v, h, k, âm Tiết : 2 (tuần11) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ b, v, h, k, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ b, v, h, 45' - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ b, v, h, k, k, âm bằng 10 ngón âm bằng 10 ngón bằng kiến thức đã học II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
  3. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 12: Tập gõ s, x, g, gh, nh và âm Tiết : 1 (tuần 12) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú I. Quy tắc gõ: - HS theo dõi từng ' 30 1. Dùng ngón áp út trái gõ phím s. động tác của GV 2. Dùng ngón áp út trái gõ phím x 3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g 4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím n, h thành nh II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ s, x, g, gh, nh, âm 3HS - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? 2HS - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ HS lớp III. Củng cố - Khi gõ phím x, g, gh, nh xong ta phải đặt tay lại thế 2HS nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở)
  4. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 12: Luyện tập gõ s, x, g, gh, nh, âm Tiết : 2 (tuần12) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ s, x, g, gh, nh, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ s, x, g, 45' - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ s, x, g, gh, nh âm bằng 10 ngón gh, nh, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
  5. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 13: Tập gõ ng, p, ph, ngh, th và âm Tiết : 1 (tuần 13) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú I. Quy tắc gõ: - HS theo dõi từng ' 30 1. Dùng ngón trỏ trái gõ phím g, dùng ngón trỏ phải gõ phím n. động tác của GV 2. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h 3. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, Dùng ngón trỏ phải gõ phím h. 4. Dùng ngón trỏ phải gõ phím h, ngón út phải gõ phím p II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ng, p, ph, ngh, th, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? - Nhận xét, cho điểm 3HS - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ 2HS III. Củng cố - Khi gõ phím ng, p, ph, ngh, th xong ta phải đặt tay HS lớp lại thế nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ 2HS sở)
  6. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 13: Luyện tập gõ ng, p, ph, ngh, th, âm Tiết : 2 (tuần13) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ ng, p, 45' - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ng, p, ph, ngh, th, âm bằng 10 ph, ngh, th, âm bằng 10 ngón ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
  7. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 14: Tập gõ ch, tr, qu và âm Tiết : 1 (tuần 14) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú I. Quy tắc gõ: - HS theo dõi từng ' 30 1. Dùng ngón giữa trái gõ phím c, dùng ngón trỏ phải gõ phím h. động tác của GV 2. Dùng ngón trỏ trái gõ phím t, r 3.Kết hợp các ngón khác để ghép âm 4. Dùng ngón út trái gõ chữ q, ngón trỏ phải gõ chữ u 5. Kết hợp với các ngón khác để ghép âm. II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ ch, tr, qu, âm - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? 3HS - Nhận xét, cho điểm 2HS - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ III. Củng cố HS lớp - Khi gõ phím ch, tr, qu xong ta phải đặt tay lại thế nào? 2HS ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở)
  8. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 14: Luyện tập gõ ch, tr, qu, âm Tiết : 2 (tuần14) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ ch, tr, 45' - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ ch, tr, qu, âm bằng 10 ngón qu, âm bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
  9. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 15: Tập gõ vần on, an, un Tiết : 1 (tuần 15) Ngày dạy: ................. 1. Mục đích yêu cầu: - Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, cần cù khi làm việc trên máy tính 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của Ghi gian trò chú I. Quy tắc gõ: - HS theo dõi từng 30' 1. Dùng ngón áp út phải gõ phím o, dùng ngón trỏ phải gõ phím động tác của GV n. 2. Dùng ngón út trái gõ chữ a, ngón trỏ phải gõ chữ n 3. Dùng ngón trỏ phải gõ phím u, n 3.Kết hợp các bài trước để gõ các từ trong bài luyện. II Thực hành - Yêu cầu lần lượt 3 HS gõ on, an, un 3HS - Gọi HS nhận xét: bạn gõ đúng quy tắc 10 ngón chưa? 2HS - Nhận xét, cho điểm - Yêu cầu lần lượt từng HS trong lớp thực hiện cách gõ HS lớp III. Củng cố - Khi gõ phím on, an, un xong ta phải đặt tay lại thế 2HS nào? ( Phải đặt lại tay về phím khởi động trên hàng phím cơ sở)
  10. Môn : Tin học Kế hoạch dạy học Lớp :3 Bài 15: Luyện tập gõ on, an, un Tiết : 2 (tuần15) Ngày dạy: ................. 1.Mục đích yêu cầu: - Biết gõ on, an, un bằng 10 ngón - Rèn tính cẩn thận, có trách nhiệm trong khi học và làm việc. 2. Các hoạt động dạy học. Thời Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Ghi gian chú I. Luyện tập Yêu cầu lần lượt từng HS ngồi vào máy và thực hiện bài tập trên máy; mỗi HS thực hiện trong 10 phút HS thực hiện gõ on, an, 45' - Mở file tập gõ bàn phím để HS thực hiện gõ on, an, un bằng 10 ngón un bằng 10 ngón II. Trò chơi: Mario Yêu cầu mỗi HS lần lượt chơi trò chơi trong 5 phút
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2