TIN HỌC - Thực hành vẽ hình elíp, hình tròn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
168
lượt xem
23
download

TIN HỌC - Thực hành vẽ hình elíp, hình tròn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Ôn tập lại kiến thức về phần mềm Paint (hộp màu, màu vẽ và màu nền, hộp công cụ và cách sử dụng các công cụ vẽ hình đơn giản). - Nhận biết công cụ vẽ hình elip, hình tròn. Sử dụng công cụ vẽ hình elíp, hình tròn. Chọn được màu vẽ, màu nền thích hợp - Khởi động và đóng phần mềm Paint.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TIN HỌC - Thực hành vẽ hình elíp, hình tròn

  1. TIN HỌC Thực hành vẽ hình elíp, hình tròn (TPPCT: 11) I. mục tiêu - Ôn tập lại kiến thức về phần mềm Paint (hộp màu, màu vẽ và màu nền, hộp công cụ và cách sử dụng các công cụ vẽ hình đơn giản). - Nhận biết công cụ vẽ hình elip, hình tròn. Sử dụng công cụ vẽ hình elíp, hình tròn. Chọn được màu vẽ, màu nền thích hợp - Khởi động và đóng phần mềm Paint. B. đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ màn hình phần mềm Paint. C. Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến trình
  2. A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) GV: Đánh giá, nhận xét - Các bước để chọn một phần hình vẽ và các bước để sao chép, di chuyển hình HS: Nêu các bước vẽ hình (1-2HS) B. Thực hành (30 phút) GV: Đánh giá, nhận xét * Phần luyện tập Hình 56 - SGK - T33 GV: Hướng dẫn hs các bước thực Vẽ hệ mặt trời hiện vẽ hệ mặt trời (Hướng dẫn - SGK - T33) HS: Qsát H56 T33 (C.lớp) HS: Thực hành (Nhóm) (-> Mỗi nhóm vẽ một hệ mặt trời ) GV: Qsát HS thực hành -> nhận * Thực hành xét, cho điểm. Bài 1: SGK - T33 HS: Nêu yêu cầu của bài (1HS) Vẽ con bọ hung H57 - SGK - T33 HS: qsát H57 - SGK T33 -> Nêu các bước vẽ con bọ hung( 2HS)
  3. HS: Thực hành vẽ (nhóm) Bài 2: SGK - T34 GV: Nhận xét, cho điểm (4-5HS) Vẽ lọ hoa - H58 (Cách thức tổ chức như bài 1) Bài 3: SGK - T34 Vẽ kính mắt HS: Nêu yêu cầu của bài (1HS) Chú ý: Sử dụng công cụ sao chép hình HS: Qsát tranh SGK - T34 -> thực để vẽ 2 mắt kính. hành (nhóm - Mỗi nhóm vẽ một hình) GV: Tổ chức cho các nhóm thi với nhau. Nhóm nào vẽ nhanh, đẹp sẽ thắng) HS: Thực hiện theo yêu cầu của thầy GV: Đánh giá, nhận xét Bài 4: SGK - T34 GV: Nêu yêu cầu của bài Vẽ các hình 60a, 60b bằng các công cụ HS: Qsát hình 60 - SGK thích hợp H thực hành
  4. GV: Tổ chức cho các em trong các nhóm thi với nhau . Ai vẽ nhanh, C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút' đẹp người đó sẽ thắng ( 1HS/nhóm) GV: Nhận xét, cho điểm (5-6HS) - Biểu dương một số em có bài vẽ đẹp - Lưu ý một số lỗi hs thường mắc khi thực hành.- Kết thúc tiết học
  5. TIN HỌC Vẽ tự do bằng cọ vẽ, bút chì (TPPCT: 12) I. mục tiêu - Nhận biết công cụ cọ vẽ, bút chì để vẽ hình tự do - Biết sử dụng công cụ cọ vẽ, bút chì - Chọn được màu vẽ, nét vẽ thích hợp. - Khởi động và đóng phần mềm Paint. B. đồ dùng dạy học - Tranh minh hoạ màn hình phần mềm Paint. C. Các hoạt động dạy - học Nội dung Cách thức tiến trình A. Kiểm tra bài cũ (5 phút) HS: Ngồi theo nhóm ( 4H) - Các bước để chọn một phần hình vẽ
  6. và các bước để sao chép, di chuyển HS: Nêu các bước để chọn một hình phần hình vẽ (4-5HS) B. Bài mới (30 phút) GV: Giới thiệu bài trực tiếp. 1. Vẽ bằng cọ vẽ - Các bước thực hiện b1: Chọn công cụ cọ vẽ trong hộp công GV: Giới thiệu công cụ cọ vẽ H61 cụ HS: Qsát tranh trong SGK b2: Chọn màu vẽ - Có mấy bước thực hiện vẽ bằng b3: Chọn nét vẽ ở dưới hộp công cụ cọ vẽ? Nêu các bước thực hiện H62 HS: Trả lời ( 4bước) -> Nêu các b4: Kéo thả chuột theo hình cần vẽ bước thực hiện (2-4HS) 2. Vẽ bằng bút chì GV: Có mấy bước thực hiện vẽ bằng bút chì? Nêu các bước thực b1: Chọn công cụ vẽ bút chì trong hộp hiện công cụ HS: Trả lời (3 bước) -> Nêu các b2: Chọn màu vẽ bước thực hiện (2- 4HS) b3: Kéo thả chuột theo hình cần vẽ
  7. * Công cụ vẽ bằng bút chì chỉ có một nét vẽ nên không cần chọn nét vẽ GV: Nêu lưu ý khi vẽ bằng bút chì. HS: So sánh cách vẽ bằng 2 công C. Củng cố dặn dò: ( 5 phút) cụ - Nhận xét tiết học - Kết thúc tiết học Duyệt của Ban giám hiệu Xác nhận của tổ chuyên môn Ngày….tháng…năm 2009 Ngày….tháng…năm 2009
Đồng bộ tài khoản