intTypePromotion=1

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

6
5.020
lượt xem
661
download

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo nghành giáo dục mầm non - TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC

 1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày…… tháng…… năm 200… TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC Kính gửi : - Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình; - Ủy ban Nhân dân phường …… Quận Tân Bình. Tôi tên: ………………………………………………………………………………… CMND số: ……………………. cấp ngày :…../……/…… tại :……………………. Dân tộc:………………………………………………………………………………... Quốc tịch:……………………………………………………………………………… Thành phần:…………………………………………………………………………... Địa chỉ thường trú:……………………………………………………………………. Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………. Trình độ chuyên môn:………………………………………………………………... Nay tôi làm đơn này thông qua UBND phường, phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Tân Bình cho phép tôi được mở ……………………………………….. Tên nhóm, lớp:……………………………………………………………………….. Địa điểm xin mở:……………………………………………………………………… Số điện thoại:…………………………. Người đứng tên sở hữu nhà:……………………………………………………….. Tôi cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch mở nhóm, lớp của cá nhân, thực hiện nghiêm túc Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập, Điều lệ trường Mầm non dưới sự hướng dẫn của phòng Giáo dục và Đào tạo và sự quản lý của UBND phường.
 2. Nếu không thực hiện đúng những điều đã cam kết, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. CHỦ NHÓM, LỚP (Ký, ghi rõ họ tên) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tân Bình, ngày…… tháng…… năm 200… KẾ HOẠCH CHI TIẾT THEO TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC 1/ CHỦ NHÓM, LỚP: Họ và tên……………………………………………….. Năm sinh:………………… CMND số ……………………. cấp ngày:…../……/…… tại ……………………. Dân tộc………………………………………………………………………………... Quốc tịch……………………………………………………………………………… Thành phần…………………………………………………………………………... Địa chỉ thường trú……………………………………………………………………. Trình độ học vấn ……………………………………………………………………. Trình độ chuyên môn………………………………………………………………... 2/ CƠ SỞ VẬT CHẤT – TRANG THIẾT BỊ : a) Cơ sở vật chất: - Diện tích chung : ……………………………………………………………… - Diện tích sử dụng làm phòng học, ăn, ngủ (ghi rõ số phòng, diện tích ) : + ……………………………………………………………………………….. +………………………………………………………………………………… +……………………………………………………………………………….. - Diện tích công trình phụ : + Nhà bếp:…………………………………………………………………….
 3. + Nhà vệ sinh:………………………………………………………………… + Phòng y tế:………………………………………………………………… - Diện tích các phòng khác như phòng hoạt động âm nhạc, thể dục …(nếu có): + ……………………………………………………………………………….. +………………………………………………………………………………… +……………………………………………………………………………….. - Diện tích sân vườn: …………….. b) Các đồ dùng trang thiết bị gồm có: - Phục vụ cho hoạt động nuôi và chăm sóc sức khoẻ: +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. - Phục vụ cho hoạt động giáo dục: +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. +……………………………………………………………………………….. - Phục vụ cho công tác văn phòng: +………………………………………………………………………………… +………………………………………………………………………………… +………………………………………………………………………………… 3/ THU NHẬN TRẺ, TỔ CHỨC NHÓM, LỚP VÀ HỌC PHÍ: a) Thu nhận trẻ: - Tổng số trẻ thu nhận:…………………………………………………………. + ……………………………………………………………………………….. +………………………………………………………………………………… +……………………………………………………………………………….. b) Tổ chức nhóm, lớp, giáo viên: - Nhà trẻ: ……………………………………………………………………….. - Mẫu giáo:……………………………………………………………………….
 4. c) Học phí (Tỉ lệ thu chi các khoản, phân tích cụ thể) - Thu chi trả giáo viên, CNV : …………………………………………….. - Thu chi trả người quản lý :……………………………………………... - Thu chi khấu hao cơ sở vật chất :…………………………………………… - Thu bổ sung đồ dùng, đồ chơi :……………………………………………... - Thu bổ sung đồ dùng bán trú :……………………………………………... - Thu tiền ăn : …………………………………………….. - Các khoản khác :……………………………………………... 4/ NHÓM TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN : a) Nhóm trưởng: - Họ và tên:………………………………………….. Năm sinh:……………… - Dân tộc:………………………………………………………………………... - Thành phần:…………………………………………………………………... - Trình độ học vấn: ……………………………………………………………. - Trình độ chuyên môn:………………………………………………………... b) Giáo viên, nhân viên: - Tổng số :……………….. - Danh sách trích ngang:
 5. Stt Họ và tên HV,CM Tôn giáo Nhiệm vụ Địa chỉ thường trú 5/ PHƯƠNG HƯỚNG THỰC HIỆN NUÔI DẠY THEO QUYẾT ĐỊNH 55 VỀ MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NHÀ TRẺ, MẪU GIÁO DO BỘ GD – ĐT BAN HÀNH: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………
 6. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… Chủ nhóm, lớp (Ký, ghi rõ họ tên)
 7. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH 97 Trường Chinh, P12, Tân Bình - ĐT: 8426498 ĐIỀU KIỆN THÀNH LẬP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC 1/ Việc mở nhóm, lớp mầm non tư thục phải phù hợp với yêu cầu phát triển giáo dục mầm non của phường. 2/ Chủ nhóm, lớp: - Là người đứng tên xin phép thành lập nhóm lớp. - Có hộ khẩu thường trú hoặc KT3 tại TPHCM. - Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp phổ thông trung học. - Chủ nhóm, lớp chịu trách nhiệm trước chính quyền và ngành giáo dục về toàn bộ hoạt động của nhóm, lớp do mình làm chủ. - Ký hợp đồng sử dụng lao động và trả tiền công cho người lao động theo pháp lệnh về hợp đồng lao động của nhà nước đã ban hành. 3/ Giáo viên: Có đủ số lượng giáo viên tốt nghiệp sư phạm mầm non theo nhu cầu chăm sóc trẻ. Bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng trẻ. 4/ Cơ sở vật chất: a) Địa điểm mở lớp phải: sạch sẽ, thoáng mát, không gần nơi có chất độc hại, dễ cháy, dễ nổ; Xa đường dây cao thế; Không dùng nơi phụng tự và sinh hoạt tôn giáo để nuôi dạy trẻ. b) Phòng học: có phòng cho lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo, bảo đảm các quy định của ngành: đồ chơi.đồ dùng dạy học… Diện tích bình quân:2m2/1 cháu. c) Không chấp nhận các tổ chức tôn giáo (nhà thờ, nhà chùa..) đứng ra tổ chức nhóm, lớp MNTT trong khuôn viên nhà chùa, nhà thờ. Nếu cá nhân các thành viên của tổ chức tôn giáo đứng ra xin mở nhóm, lớp MNTT phải thực hiện theo Quy chế, có khuôn viên riêng, có bảng để tên trường, lớp, có cổng và tường rào bao quanh. Khi xét cho thành lập các cơ sở này, các cơ quan hữu quan phải phối hợp để xem xét về mọi mặt, đảm bảo thực hiện đúng Quy chế tổ chức quản lý trường lớp ngoài công lập và Điều lệ trường Mầm non của Bộ GD-ĐT đã ban hành. 5/ Chỉ sau khi được cấp phép thành lập, lớp MNTT mới có tư cách pháp nhân và được hoạt động. 6/ Các trường hợp hoạt động không phép của lớp MNTT sẽ bị UBND phường xử lý theo quy định hiện hành.
 8. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH 97 Trường Chinh, P12, Tân Bình - ĐT: 8426498 HỒ SƠ MỞ NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC Được lập thành 3 bộ. Mỗi bộ gồm: 1/ Tờ trình đề nghị thành lập nhóm, lớp (theo mẫu) 2/ Kế hoạch chi tiết (theo mẫu) 3/ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà (bản sao có thị thực) hoặc Hợp đồng thuê nhà (có công chứng nhà nước). 4/ Hồ sơ cá nhân của chủ nhóm, lớp và giáo viên, nhân viên: - Lý lịch cá nhân (theo mẫu) - Phiếu khám sức khỏe - Hợp đồng lao động (theo mẫu) - Bản sao hộ khẩu - Bản sao CMND - Bản sao văn bằng văn hóa, văn bằng chuyên môn. * Đối với cấp dưỡng phải có xét nghiệm (phổi, nước tiểu..) không có bệnh truyền nhiễm. * Các bản sao phải có thị thực. 5/ Cơ sở vật chất: Diện tích phòng học bình quân 2m2 /1 cháu. Không sử dụng chung với sinh hoạt của gia đình. Bếp ăn theo quy trình 1 chiều. Nhà vệ sinh theo quy định phục vụ lứa tuổi mầm non. Có trang thiết bị phục vụ nuôi dạy trẻ. + Đảm bảo an toàn PCCC. + Phiếu xét nghiệm mẫu nước.  Nơi nhận hồ sơ: UBND phường (thời gian thụ lý hồ sơ là 25 ngày tính từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ).
 9. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN TÂN BÌNH 97 Trường Chinh, P12, Tân Bình - ĐT: 8426498 QUY TRÌNH THỤ LÝ HỒ SƠ 1- Cá nhân xin mở nhóm, lớp MNTT liên hệ UBND phường để được hướng dẫn làm hồ sơ. 2- Cá nhân nộp hồ sơ cho UBND phường (3 bộ). 3- UBND phường thụ lý hồ sơ hợp lệ, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất (có ghi biên bản). 4- Nếu đủ điều kiện về hồ sơ và CSVC, UBND phường làm văn bản thỏa thuận gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (kèm theo 1 bộ hồ sơ hợp lệ). 5- Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời UBND phường. 6- UBND phường căn cứ văn bản thỏa thuận đã có ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo để ra Quyết định cho phép lớp MNTT hoạt động (gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Quyết định để quản lý về chuyên môn). 7- UBND phường trả lời bằng văn bản cho cá nhân trong trường hợp cá nhân không đủ điều kiện để mở lớp MNTT. 8- Thời gian thụ lý hồ sơ không quá 25 ngày tính từ khi nộp đủ hồ sơ. ______________________________
 10. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Bình, ngày tháng năm 200 TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ GIA HẠN GIẤY PHÉP NHÓM, LỚP MẦM NON TƯ THỤC Kính gởi: - Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình; - UBND phường .......... quận Tân Bình. Tôi tên: ..................................................... CMND số ..................... cấp ngày ........../........../.............. tại ......................... Dân tộc: .............................................. Quốc tịch: .............................................. Thành phần: .............................................. Địa chỉ thường trú: .............................................. Trình độ văn hoá: .............................................. Trình độ chuyên môn: .............................................. Căn cứ quyết định số ............../ ngày .................... do UBND phường ............ cấp phép hoạt động. Nay tôi làm đơn này kính gởi UBND phường ........... và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình cho phép tôi được gia hạn giấy phép hoạt động của nhóm, lớp MNTT ..................... Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch mở nhóm lớp, quy chế tổ chức hoạt động của trường ngoài công lập và điều lệ trường Mầm non do Bộ GD – ĐT ban hành. CHỦ NHÓM (Ký tên) * Ghi chú: - Đính kèm: bản sao quyết định. - Danh sách GV, CNV ở thời điểm xin gia hạn giấy phép kèm theo HĐLĐ. - Hợp đồng thuê nhà (có công chứng) nếu là nhà thuê.
 11. QUY TRÌNH GIA HẠN GIẤY PHÉP 1/ Chủ nhóm, lớp MNTT liên hệ UBND phường để được hướng dẫn và nộp hồ sơ cho UBND phường (3 bộ). 2/ UBND phường thụ lý hồ sơ hợp lệ, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra cơ sở vật chất (có ghi biên bản). 3/ Nếu đủ điều kiện về hồ sơ và CSVC, UBND phường làm văn bản thỏa thuận gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo (kèm theo 1 bộ hồ sơ hợp lệ). 4/ Phòng Giáo dục và Đào tạo có ý kiến trả lời UBND phường. 5/ UBND phường căn cứ văn bản thỏa thuận đã có ý kiến của Phòng Giáo dục và Đào tạo để ra Quyết định gia hạn giấy phép cho phép lớp MNTT hoạt động (gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo 1 Quyết định để quản lý về chuyên môn). ______________________________
 12. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Tân Bình, ngày tháng năm 200 ĐƠN XIN THAY ĐỔI GIẤY PHÉP LỚP MẦM NON TƯ THỤC Kính gởi: - Phòng Giáo Dục quận Tân Bình - UBND phường .......... quận Tân Bình Tôi tên: ..................................................... CMND số ..................... cấp ngày ........../........../.............. tại ......................... Dân tộc: .............................................. Quốc tịch: .............................................. Thành phần: .............................................. Địa chỉ thường trú: .............................................. Trình độ văn hoá: .............................................. Trình độ chuyên môn: .............................................. Căn cứ quyết định số ............../ ngày .................... do Phòng Giáo dục quận Tân Bình ............ cấp phép hoạt động. Nay tôi làm đơn này kính gởi UBND phường ........... và Phòng GD quận Tân Bình cho phép tôi được thay đổi giấy phép hoạt động của nhóm, lớp MNTT ..................... Tôi xin cam kết thực hiện đúng theo kế hoạch mở nhóm lớp, quy chế tổ chức hoạt động của trường ngoài công lập và điều lệ trường mầm non do Bộ GD – ĐT ban hành. CHỦ NHÓM (Ký tên) * Ghi chú: - Đính kèm: bản sao quyết định. - Danh sách GV, CNV ở thời điểm xin gia hạn giấy phép kèm theo HĐLĐ. - Hợp đồng thuê nhà (có công chứng) nếu là nhà thuê.
 13. QUY TRÌNH THAY ĐỔI GIẤY PHÉP 1/ Chủ nhóm, lớp MNTT liên hệ UBND phường để được hướng dẫn và nộp hồ sơ cho UBND phường (3 bộ). 2/ UBND phường thụ lý hồ sơ hợp lệ, phối hợp Phòng GD kiểm tra cơ sở vật chất (có ghi biên bản). 3/ Nếu đủ điều kiện về hồ sơ và CSVC, UBND phường làm văn bản thỏa thuận gửi Phòng GD (kèm theo 1 bộ hồ sơ hợp lệ). 4/ Phòng GD có ý kiến trả lời UBND phường. 5/ UBND phường căn cứ văn bản thỏa thuận đã có ý kiến của Phòng GD để ra Quyết định gia hạn giấy phép cho phép lớp MNTT hoạt động (gửi về Phòng GD 1 Quyết định để quản lý về chuyên môn). ______________________________
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2