Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
3
download

Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến thức: Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. Phép cộng một số với 0. Phép trừ một số trừ đi 0, phép trừ hai số bằng nhau. -Kĩ năng: Biết làm thành thạo các dạng toán trên. -Thái độ: Ham thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:GV phóng to tranh SGK, phiếu bài 1, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 1 - TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG

  1. TIẾT44 :LUYỆN TẬP CHUNG I.MỤC TIÊU: -Kiến thức: Củng cố về phép cộng, phép trừ trong phạm vi các số đã học. Phép cộng một số với 0. Phép trừ một số trừ đi 0, phép trừ hai số bằng nhau. -Kĩ năng: Biết làm thành thạo các dạng toán trên. -Thái độ: Ham thích học Toán. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:GV phóng to tranh SGK, phiếu bài 1, bảng phụ ghi BT 1, 2, 3. -HS: Bộ đồ dùng học Toán lớp1, sách Toán 1, bảng con. III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU: 1.Khởi động: Ổn định tổ chức (1phút). 2.Kiểm tra bài cũ: ( 5 phút) Bài cũ học bài gì? ( Luyện tập) 1HS trả lời. Làm bài tập 4/62:(Điền dấu , = ) (1 HS nêu yêu cầu). 5-3… 2 ; 3-3…1; 4-4…0 5-1…3 ; 3-2…1; 4-0…0 (3 HS viết bảng lớp- cả lớp làm bảng con). GV Nhận xét, ghi điểm. Nhận xét KTBC: 3. Bài mới:
  2. HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐỘNG CỦA HS HOẠT ĐỘNG I: Giới thiệu bài trực tiếp (1phút). HOẠT ĐỘNG II: (12 phút). Hướng dẫn HS làm các bài tập ở SGK. +Mục tiêu: a, Củng cố bảng cộng, bảng trừ trong phạm vi các số đã học. b,Củng cố về phép cộng, phép trừ hai số bằng nhau, phép trừ một số đi 0. +Cách tiến hành : *Bài tập1/63: HS làm phiếu học tập.. Đọc yêu cầu bài1:” Tính”. Yêu cầu HS viết các số phải thẳng cột. HS làm bài,rồi đổi phiếu để chữa bài: 5 4 2 5 4 3 a,       HS đọc kết quả của phép tính vừa 3 1 2 1 3 2 làm được. 4 3 5 2 1 0 b, +      0 3 0 2 0 1 GV chấm điểm và nhận xét bài làm của HS. *Bài 2/63: Cả lớp làm vở Toán. HD HS làm bài: -1HS đọc yêu cầu:”Tính”. 5HS lần lượt làm bài ở bảng lớp, cả lớp làm vở toán rồi đổi vở để chữa
  3. bài, HS đọc KQ vừa làm được: 2+3=5;4+1=5;1+2=3;3+1= 4;4+0=4 Củng cố cho HS về tính chất của phép cộng: 3+2=5;1+4=5;2+1=3;1+3 =4;0+4=4 Khi đổi chỗ các số trong phép cộng, thì kết quả như thế nào? HS trả lời… GV nhận xét bài làm của HS. *Bài 3/63:Làm bảng con. Hướng dẫn HS nêu cách làm (chẳng hạn: 4+1…4, ta lấy 1HS đọc yêu cầu bài 3:”điền dấu, 4+1=5 rồi lây 5 so sánh với 4, 5 lớn hơn 4 nên ta điền =”. dấu >, ta có: 4+1 > 4 HS tự làm bài và chữa bài, đọc KQ vừa làm được. GV chấm điểm, nhận xét bài làm của HS. 4+1>5; 5–1>0 ; 3+0=3 KL: Một số cộng hoặc trừ đi 0 thì chính bằng số đó. 4+1=5 ;5–4
  4. với bài toán, đội đó thắng. tình huống trong tranh. HS làm bài, chữa bài.Đọc các phép tính: a, 3 + 2 = 5. b, 5 - 2 = 3. 2 HS đại diện 2 đội lên bảng lớp GV nhận xét thi đua của hai đội. ghép bìa cài, cả lớp ghép bìa cài. HOẠT ĐỘNG CUỐI: Củng cố, dặn dò: (3 phút) -Vừa học bài gì? -Xem lại các bài tập đã làm. Trả lời (Luyện tập chung ). -Chuẩn bị: Sách Toán 1, vở Toán để học bài ( Luyện Lắng nghe. tập chung).-Nhận xét tuyên dương. RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đồng bộ tài khoản