Tóan 2 - Bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
271
lượt xem
29
download

Tóan 2 - Bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Giúp HS: + Ôn luyện phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 100 (tính nhẩm và tính viết) + Ôn luyện phép cộng trừ không nhớ trong phạm vi 1000 (tính nhẩm và tính viết) + Giải toán có lời văn bằng một phép tính cộng trừ + Ôn luyện phép cộng và trừ có nhớ trong phạm vi 100 + Ôn luyện phép cộng và trừ không nhớ trong phạm vi 1000 + Ôn luyện về tìm số hiệu, số bị trừ + Giải bài toán có lời văn bằng một phép cộng trừ ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan 2 - Bài PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ

  1. TI T: 160 PHÉP C NG VÀ PHÉP TR I/M C TIÊU: - Giúp HS: + Ôn luy n phép c ng tr có nh trong ph m vi 100 (tính nh m và tính vi t) + Ôn luy n phép c ng tr không nh trong ph m vi 1000 (tính nh m và tính vi t) + Gi i toán có l i văn b ng m t phép tính c ng tr II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Nêu yêu c u c a bài t p sau ó cho hs t - Làm bài v , m t s em n i làm bài ti p c bài làm c a mình Nh n xét cho i m hs Bài 2: Nêu yêu c u c a bài t p và cho hs t làm - 4 HS lên b ng làm, l p làm bài VBT - Yêu c u hs nêu cách t tính và th c hi n phép tính c a m t s con tính Nh n xét bài làm c a HS Bài 3: G i HS c - c
  2. - Có bao nhiêu HS gái? - 256 HS gái - Có bao nhiêu HS trai? - 234 HS trai - Làm th nào bi t ư c trư ng có t t c bao - Th c hi n phép c ng s HS nhiêu hs? gái và s HS trai v i nhau. 1 s em làm b ng l p, l p làm v Bài gi i S h c sinh trư ng ó có là 256 + 234 = 499 (hs) - Thu v ch m, nh n xét S: 499 h c sinh - c Bài 4: G i HS c bài - 865 lít nư c - H i, b th nh t ch a ư c bao nhiêu lít nư c? - S nư c b th hai như th nào so v i s nư c b th nh t? - ít hơn th nh t 200 lít - Mu n tính s lít nư c b th hai ta làm th nào? - Th c hi n phép tr - Yêu c u HS làm bài 865 – 200 Nh n xét cho i m HS Bài làm 3/ C ng c : T ng k t ki n th c ti t h c và giao S lít nư c b th hai là các bài t p b sung ki m tra cho HS v nhà làm 865 – 200 = 665 (l) Nh n xét ti t h c S: 665 lít
  3. TI T: 161 PHÉP C NG VÀ PHÉP TR (TT) I/M C TIÊU: - Giúp HS + Ôn luy n phép c ng và tr có nh trong ph m vi 100 + Ôn luy n phép c ng và tr không nh trong ph m vi 1000 + Ôn luy n v tìm s hi u, s b tr + Gi i bài toán có l i văn b ng m t phép c ng tr II/CÁC HO T NG D Y H C 1/ GT bài 2/ Hư ng d n ôn t p Bài 1: Nêu yêu c u bài t p sau ó cho hs t - Làm bài, m t s hs n i ti p làm bài nhau c bài làm c a mình Nh n xét bài làm c a HS - 3 HS lên b ng làm bài, l p làm VBT Bài 2: Nêu yêu c u c a bài làm và cho hs t làm bài - Yêu c u HS nêu cách t tính và th c hi n tính - c . Anh cao 165cm, em Nh n xét cho i m hs th p hơn anh 33cm. H i em cao
  4. Bài 3: G i m t hs c bài bao nhiêu cm Bài gi i Yêu v u t làm bài Em cao là 165 – 33 = 132 (cm) Thu ch m, nh n xét S: 132cm - 1 em c - 530 cây Bài 4: - Nhi u hơn i 1 là 140 cây - H i, i 1 tr ng ư c bao nhiêu cây? - Th c hi n phép c ng 530 + 140 - S cây i 2 tr ng như th nào v i s cây i 1 Bài gi i - Mu n tính s cây i 2 ta làm th nào? S cây i 2 tr ng ư c là Yêu c u làm bài 530 + 140 = 670 (cây) S: 670 cây - Tìm x Bài 5: Bài toán yêu c u làm gì? - Làm bài và nêu Yêu c u làm v 3/ C ng c – D n dò : Nh n xét ti t h c
Đồng bộ tài khoản