Toán lớp 1 - PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

Chia sẻ: Nguyen Hoang Phuong Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
181
lượt xem
21
download

Toán lớp 1 - PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiết 56: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 A. Mục tiêu: - Giúp HS: nắm vững bảng cộng trong phạm vi 9. - Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9. - Tập lập phép tính tương ứng hình vẽ. B. Đồ dùng dạy- học: - Giáo viên: Vật mẫu. - Học sinHS: que tính. C. Các hoạt động dạy- học: Nội dung I. Kiểm tra bài cũ: 8-9= II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1P - GV: giới thiệu phép cộng trong phạm vi 9 - GV: gắn 8 hình vuông thêm 1 Hỏi tất...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Toán lớp 1 - PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9

  1. Tiết 56: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 9 A. Mục tiêu: - Giúp HS: nắm vững bảng cộng trong phạm vi 9. - Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 9. - Tập lập phép tính tương ứng hình vẽ. B. Đồ dùng dạy- học: - Giáo viên: Vật mẫu. - Học sinHS: que tính. C. Các hoạt động dạy- học: Nội dung Các thức tiến hành I. Kiểm tra bài cũ: 4P - 3HS: lên bảng làm 8-9= 6+2= 2+5= - H -GV: nhận xét -> đánh giá II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 1P - GV: giới thiệu phép cộng trong phạm vi 9 2. Hình thành kiến thức mới 32P - GV: gắn 8 hình vuông thêm 1 a. Thành lập và ghi nhớ bảng cộng Hỏi tất cả có mấy hình vuông 8 + 1= 1+8= - HS: trả lời GV: ghi phép tính lên bảng
  2. - HS: đọc 8 + 1 = 9 ? vậy 1+ 8 = mấy ? * Học phép tínHS: 7 + 2 = 2+ 7 = - HS: thực hiện que tính 1+ 8 = 9 * Công thức (các phép tính tiếp theo cũng tương tự) 8+1=9 5+4=9 - HS: Đọc thuộc và ghi nhớ bảng cộng 7+2=9 4+5=9 6+3=9 2+7=9 Nghỉ giải lao - HS: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm b. Thực hành - HS: lên bảng làm => cả lớp làm vào BP * Bài tập 1: tính - H - GV: nhận xét - chữa bài - HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm 1 3 - HS: làm vào bảng con + + - H-GV: nhận xét => đánh giá 8 5 - HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm - HS: làm vào vở ô li - H-GV: nhận xét => đánh giá *Bài tập 2: tính - GV: treo tranh gợi ý tranh vẽ chia lớp 3 đội => 2+7= 4+5= đại diện 3 đội lên chơi. 0+9= 4+4=
  3. - H-GV: nhận xét - đánh giá * Bài tập 3: tính - GV: chốt nội dung bài -> dặn HS làm BT phần 4+5= 6+3= còn lại. 4+1+4= 6+1+2= 4+2+3= * Bài 4: viết phép tính a. hình vẽ (SGK) 8+1=9 7+2=9 III. Củng cố dặn dò: 3P
  4. Tiết 56: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 9 A. Mục tiêu: - Giúp HS thành lập và ghi nhớ bảng trừ trong phạm vi 9 - Biết làm tính trừ trong phạm vi 9. - Tập quan sát tranh lập phép tính tương ứng. B. Đồ dùng dạy - học: - GV: sử dụng bộ đồ dùng dạy học, mô hình vật. - HS: SGK bộ đồ dùng toán C. Các hoạt động dạy học: Nội dung Các thức tiến hành I. Kiểm tra bài cũ: 4P - 3HS: lên bảng làm=> 1HS đọc công thức cộng 8+1= 8+2= 8+3= trong phạm vi 9 - H -GV: nhận xét -> đánh giá II. Bài mới 1. Giới thiệu bài 2P - GV: giới thiệu trực tiếp 2. Hình thành kiến thức mới 32P - GV: gắn 9 hình tròn => bớt 1 a. Thành lập và ghi nhớ bảng trừ Hỏi còn mấy hình tròn * Học phép tính 9 - 1= 9-8= - HS: nêu đề táon “9 hình tròn bớt 1 còn mấy
  5. hình tròn - HS: trả lời đầy đủ. ?, 9 bớt 1 còn mấy ? * Học phép tínHS: 9 - 2 9-7 - GV: ghi 9 - 1 = 8 => HS đọc 9-3 9-6 - GV: Các con tính cho cò xem 9 - 8 =? 9-4 9-5 - HS: Thực hiện que tính và nêu 9-8 = 1 * Công thức - HS: đọc 9 - 1 = 8 9-8=1 9-1=8 9-8=1 Qui trình dạy tương tự 9-2=7 9-7=2 - HS: luyện đọc thuộc lòng 9-3=6 9-6=3 9 - 4 =5 9-5= Nghỉ giải lao b.Thực hành -GV: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm * Bài tập 1: tính - HS: lên bảng làm => cả lớp làm (SGK) - H-GV: nhận xét - chữa bài => tiểu kết 9 9 9 - - - - HS: nêu yêu cầu BT nêu cách làm 1 2 3 - HS: làm vào vở ô li
  6. - H-GV: nhận xét => đánh giá *Bài tập 2: Tính - HS: nêu yêu cầu BT => nêu cách làm 8+1= 8+2= - GV: cho HS thảo luận nhóm => đại diện nhóm trình bày 9-1= 9-2= - H-GV: nhận xét -> đánh giá *Bài tập 3: Số ? -GV: chốt nội dung bài - Dặn HS in làm BT4 (SGK) 9 7 3 2 5 1 4 III. Củng cố dặn dò 3P
Đồng bộ tài khoản