Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
422
lượt xem
38
download

Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Em hãy nêu bảng đơn vị đo khối lượng từ lớn đến bé ? 2. Em hãy đọc bảng đơn vị đo khối lượng từ bé đến lớn ? 3. Mỗi đơn vị đo khối lượng đều gấp bao nhiêu lần đơn vị bé hơn, liền nó ? II. Bài mới : 1. Giới thiệu bài : Để biết mối quan hệ giữa giây và thế kỷ cũng như giữa thế kỷ và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài giây và thế kỷ để hiểu rõ điều đó. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóan lớp 4 - Giây, thế kỷ

  1. Toán ( Ti t 20.) GIÂY, TH KÝ( Tr 25) I/ M c ích, yêu c u Giúp HS : - Làm quen v i ơn v - Bi t m i quan h gi a giây và phút, gi a th k và năm II/ dùng d y - h c : - ng h th t có 3 kim ch gi , ch phút, ch giây III/ Các ho t ng d y – h c: Ho t ng c a GV Ho t ng c a HS I. Ki m tra bài cũ : 1. Em hãy nêu b ng ơn v o kh i - HS tr l i lư ng t l n n bé ? 2. Em hãy c b ng ơn v o kh i lư ng t bé nl n? 3. M i ơn v o kh i lư ng ug p bao nhiêu l n ơn v bé hơn, li n nó ?
  2. II. Bài m i : 1. Gi i thi u bài : bi t m i quan h gi a giây và th k cũng như gi a th k và năm . Hôm nay chúng ta cùng nhau tìm hi u bài giây và th k hi u rõ i u ó. 2. Bài gi ng Gi i thi u v giây : - GV dùng ng h 3 kim ôn v giò và gi i thi u v giây. - HS quan sát - GV yêu c u HS quan sát s chuy n ng c a kim gi và kim phút và h i + Kim gi i t m t s nào ó ns - HS tr l i. s li n ti p là h t m y gi ? - 1 gi - Kim phút i 1 v ch n v ch ti p li n h t m y phút V y 1 gi = ? phút ( 60 phút ) - 1 phút - Yêu c u HS nh c l i nhi u em - GV gi i thi u kim giây trên m t ng h . - HS tr l i. - Yêu c u HS quan sát s chuy n ng c a nó và nêu : + Kho ng th i gian kim giây i t 1
  3. v ch n 1 v ch ti p li n là 1 giây + Kho ng th i gian kim giây i h t 1 vòng ( trên m t ng h là 1 phút t c là 60 giây ) + Gv ghi lên b ng: 1phút = 60 giây + GV yêu c u HS ư c lư ng kho ng th i gian ng lên, ng i xu ng ho c c t 1 nhát kéo là m y giây ? + Yêu c u HS ư c lư ng kho ng - HS nh c l i nhi u em. th i gian ng lên, ng i xu ng ho c c t 1 nhát kéo là m y giây. - HS m theo s chuy n ng c a + Yêu c u HS tr l i kim giây tính th i gian. 60 phút b ng m y gi ? Gi i thi u v th k - GV gi i thi u : ơn v o th i gian l n hơn “ năm “ là th k “ 60 phút = 1/ 60 gi - GV ghi lên b ng : 1 th k = 100 - HS nh c l i nhi u em năm - Yêu c u HS nh c l i - H i : 1000 năm = m y th k - GV ghi lên b ng
  4. + t năm 101 n năm 200 là th k - HS c th hai. - HS nh c l i nhi u em + T năm 201 n năm 300 là th k - HS tr l i. th ba. - Yêu c u HS nh c l i - GV h i : + Năm 1975 thu c th k nào ? + Năm nay thu c th k nào ? - Con ngư i ta hay dùng s la mã - HS nh c l i nhi u em ghi tên th k Ví d : Th k XX, XXIII - Th k 20 (XX) Th c hành : - Th k 20 (XX) Bài 1 : - Th k 21 (XXI) - Yêu c u HS c và làm bài t p - HS và GV nêu k t qu úng a) 1 phút = 60 giây 2 phút = 120 giây 60 giây = 1 phút 7 phút = 420 - HS làm bài t p l p nh n xét giây 1/ 3 phút= 20 giây 1 phút 8 giây = 68
  5. giây b. 1th k = 100 năm 5 th k = 500 năm 1/2 th k = 50 năm 1/5th k =20 năm Bài 2 : Yêu c u HS t làm bài - HS và GV nêu k t qu úng - HS làm bài. L p nh n xét s a sai. a) Bác H sinh năm 1890 . Bác H sinh vào th k 19 ( XIX ) Bác i tìm ư ng c u nư c vào năm 1911. Năm ó thu c th k 20 ( XX) b. Cách m ng tháng 8 thành công vào năm 1945, năm ó thu c th k (XX) c. Bà Tri u lãnh o kh i nghĩa ch ng quân ông Ngô năm 248 năm ó thu c th k 3 ( III ) Bài 3 : Yêu c u HS làm bài t p - GV gi i thi u tính kho ng th i - HS làm bài. L p nh n xét gian t ó n nay bao nhiêu năm ta l y năm hi n nay tr i năm ó.
  6. - HS và GV nh n xét k t qu úng. a) Lý Thái T d i ô v Thăng Long 1010 năm ó thu c th k XI. Tính n nay ã ư c 995 năm. - HS làm bài t p. b) Ngô Quy n ánh tan quân Nam Hán trên sông B ch ng năm 938 năm ó thu c th k X. tính n nay ã ư c 1067 năm 3. C ng c , d n dò: - 1 gi = ? phút - 60 phút = ? gi - 60 phút = ? gi - 1 th k = ? năm - 1 năm = ? th k * Bài sau : Luy n t p

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản