intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
41
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án thực hiện nhằm đạt các mục tiêu nghiên cứu: đánh giá thực trạng/ tình hình chăm sóc vết thương theo năng lực và một số yếu tố liên quan của Điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2014, đánh giá kết quả triển khai chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo năng lực của Điều dưỡng, đánh giá hiệu quả của chương trình can thiệp trong cải thiện năng lực chăm sóc vết thương của Điều dưỡng sau một năm đào tạo. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng: Đánh giá kết quả chương trình đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực cho điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2013-2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y<br /> <br /> TẾ ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> <br /> PHAN THỊ DUNG<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO<br /> CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG THEO CHUẨN NĂNG LỰC<br /> CHO ĐIỀU DƯỠNG TẠI BỆNH VIỆN HỮU NGHỊ VIỆT ĐỨC<br /> NĂM 2013 -2015<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> MÃ SỐ CHUYÊN NGÀNH: 62-72-03-01<br /> <br /> Hà Nội - Năm 2016<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI:<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG<br /> <br /> Hướng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. BÙI MỸ HẠNH<br /> 2. PGS.TS. NGUYỄN ĐỨC CHÍNH<br /> <br /> Phản biện 1:<br /> Phản biện 2:<br /> Phản biện 3:<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm Luận án Tiến sỹ cấp<br /> trường tại Trường Đại học Y tế công cộng.<br /> Vào hồi:…..giờ……..ngày……tháng……năm…….<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại các thư viện:<br /> 1. Thư viện Quốc gia Việt Nam.<br /> 2. Thư viện Trường Đại học Y tế công cộng.<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ XUẤT BẢN<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> 1. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Phan Lệ Thu<br /> Hằng (2016). Tổng quan chương trình đào tạo cho điều dưỡng<br /> về chăm sóc vết thương. Y học thực hành (993) - Số 1/2016 ISSN<br /> 1859-1663.<br /> 2. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Bùi Thị Thu<br /> Hà, Phan Lê Thu Hằng (2016). Tổng quan kiến thức, thực<br /> hành của điều dưỡng về chăm sóc vết thương và một số yếu tố<br /> liên quan. Y học thực hành (994) - Số 1/2016 ISSN 1859-1663.<br /> tr.53.<br /> 3. Phan Thị Dung, Bùi Mỹ Hạnh, Nguyễn Đức Chính, Phan Lê Thu<br /> Hằng (2016). Đánh giá khóa học chăm sóc vết thương theo chuẩn<br /> năng lực điều dưỡng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Y học thực<br /> hành (994) - Số 1/2016 ISSN 1859-1663. tr133.<br /> 4. Phan Thị Dung, Nguyễn Đức Chính, Bùi Mỹ Hạnh, Trần Văn<br /> Oánh (2016). Đánh giá kiến thức, thực hành của điều<br /> dưỡng sau can thiệp chương trình đào tạo chăm sóc vết thương<br /> theo chuẩn năng lực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Nghiên<br /> cứu Y học Volume 99, N0 1 - Feb, 2016 ISSN 2354-080X.<br /> 5. Phan Thị Dung, Nguyễn Đức Chính, Bùi Mỹ Hạnh, Bùi Thu Hà<br /> (2016). Đánh giá kiến thức, thực hành của điều dưỡng sau<br /> 12 tháng đào tạo chăm sóc vết thương theo chuẩn năng lực tại<br /> Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. Y học thực hành 2016 (997) - Số<br /> 2/2016 ISSN 1859-1663. tr48.<br /> 6. Phan Thi Dung, Nguyen Duc Chinh, Bui My Hanh, Joy Notter<br /> (2016). Evaluating a training programme at Vietduc University<br /> Hospital in Vietnam. British Journal of Nursing 2016, Vol 25, No<br /> 12: TISSUE VIABILITY SUPPLEMENT.<br /> <br /> 1<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ<br /> Nhiều nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy chăm sóc vết thương<br /> (CSVT) của điều dưỡng (ĐD) ảnh hưởng đến chất lượng điều trị nếu<br /> dựa trên qui trình chuẩn và năng lực được tăng cường qua đào tạo. Kiến<br /> thức và năng lực của ĐD về CSVT và quản lý VT quyết định đến việc<br /> thực hành của ĐD. Nghiên cứu của Geraldine năm 2012 trên 150 đối<br /> tượng là ĐD cho biết 38,6% ĐD cập nhật kiến thức về CSVT trong<br /> vòng hai năm trước thời điểm NC, 40% đánh giá năng lực ở mức thấp<br /> (

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản