intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Y học: Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở Việt Nam

Chia sẻ: Quangdaithuan Quangdaithuan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:28

43
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: mô tả một số đặc điểm dịch tễ học, lâm sàng hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút Banna ở một số địa phương của Việt Nam, 2002-2012; xác định tỷ lệ nhiễm vi rút Banna trong quần thể muỗi thu thập ở một số địa phương Việt Nam; xác định một số đặc điểm sinh học phân tử của vi rút Banna phân lập được ở Việt Nam. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận án Tiến sỹ Y học: Một số đặc điểm dịch tễ học hội chứng não cấp nghi ngờ do vi rút banna tại một số địa phương ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ Y TẾ<br /> <br /> VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG<br /> <br /> -----------------*-------------------<br /> <br /> HOÀNG MINH ĐỨC<br /> <br /> MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM DỊCH TỄ HỌC HỘI CHỨNG NÃO<br /> CẤP NGHI NGỜ DO VI RÚT BANNA TẠI MỘT SỐ<br /> ĐỊA PHƢƠNG Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> Mã số<br /> :<br /> <br /> Dịch tễ học<br /> 62.72.01.17<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ Y HỌC<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> CÔNG TRÌNH ĐƢỢC HOÀN THÀNH<br /> TẠI VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG<br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học:<br /> 1. PGS.TS. Phan Thị Ngà<br /> 2. GS.TS. Vũ Sinh Nam<br /> <br /> Phản biện 1: GS.TSKH. Nguyễn Văn Hiếu<br /> Phản biện 2: GS.TS. Huỳnh Phƣơng Liên<br /> Phản biện 3: PGS.TS. Vũ Thị Quế Hƣơng<br /> <br /> Luận án sẽ được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ<br /> cấp Viện theo Quyết định số 243/QĐ-VSDTTƯ ngày<br /> 25/02/2014, tổ chức tại<br /> VIỆN VỆ SINH DỊCH TỄ TRUNG ƢƠNG<br /> vào hồi 09 giờ 00, ngày 28 tháng 3 năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận án tại:<br /> 1. Thư viện Quốc gia<br /> 2. Thư viện Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung Ương<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ<br /> LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN<br /> 1. Bùi Minh Trang, Nguyễn Viết Hoàng, Đỗ Phương Loan, Đặng Tuấn<br /> Đạt, Phan Thị Tuyết Nga, Tống Thị Hà, Hoàng Minh Đức, Đặng Thu<br /> Thảo, Trần Nguyệt Lan, Phan Thị Ngà (2010), “Phát hiện virus viêm<br /> não Nhật Bản GENOTYP 1 và một số virus Arbo khác từ muỗi ở Tây<br /> Nguyên, 2006-2007”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XX, số 6 (114), tr.<br /> 147-154.<br /> 2. Hoàng Minh Đức, Phan Thị Ngà, Hồ Thị Việt Thu, Vũ Sinh Nam<br /> (2011), “Phát hiện véc tơ truyền virus Banna ở tỉnh Cần Thơ, Long An”,<br /> Tạp chí Y học dự phòng, tập XXI, số 7 (125), tr. 7-13.<br /> 3. Hoàng Minh Đức, Bùi Minh Trang, Tống Thị Hà, Vũ Sinh Nam, Phan<br /> Thị Ngà (2012), “Xác định các loài muỗi có khả năng là véc tơ của virus<br /> Banna ở Việt Nam, 2001-2011”, Tạp chí Y học dự phòng, tập XXII, số<br /> 4(131), tr. 148-155.<br /> 4. Phan Thị Ngà, Đỗ Phương Loan, Bùi Minh Trang, Hoàng Minh Đức,<br /> Vũ Sinh Nam (2012), “Xác định một số đặc điểm phân tử các chủng<br /> virus Banna phân lập từ bệnh nhân Hội chứng não cấp ở Việt Nam”,<br /> Tạp chí Y học dự phòng, tập XXII, số 8 (135), tr. 179-187.<br /> 5. Phan Thị Ngà, Đỗ Phương Loan, Hoàng Minh Đức, Vũ Sinh Nam<br /> (2012), “Nghiên cứu dịch tễ học phân tử vi rút Banna ở Việt Nam”, Tạp<br /> chí Y học dự phòng, tập XXII, số 8(135), tr. 188-197.<br /> 6. Hoàng Minh Đức, Trần Văn Ban, Đỗ Thiện Hải, Nguyễn Thị Tuyết,<br /> Đặng Thu Thảo, Phan Thị Ngà (2012), “Một số đặc điểm lâm sàng, dịch<br /> tễ Hội chứng não cấp do vi rút Banna ở Việt Nam”, Tạp chí Y học dự<br /> phòng, tập XXII, số 8(135), tr. 198-207.<br /> 7. Phan Thị Ngà, Bùi Minh Trang, Đặng Thu Thảo, Nguyễn Thành Luân,<br /> Hoàng Minh Đức, Đỗ Phương Loan, Futoshi Hasebe, Kouichi Morita<br /> (2013), “Đặc điểm dịch tễ huyết thanh học của Hội chứng não cấp do<br /> virus Banna ở Việt Nam, 2002-2012”, Tạp chí Y học dự phòng, tập<br /> XXIII, số 1 (136), tr. 12-19.<br /> 8. Yuki Takamatsu, Leo Uchida, Thi Nga Phan, Kenta Okamoto, Takeshi<br /> Nabeshima, Thao Thi Thu Dang, Thien Hai Do, Thi Tuyet Nguyen,<br /> Minh Duc Hoang, Xuan Luat Le, Futoshi Hasebe and Kouichi Morita<br /> (2013), “An approach for differentiating Echovirus 30 and Japanese<br /> encephalitis virus infections in acute meningitis/encephalitis: A<br /> retrospective study of 103 cases in Vietnam”, Virology Journal, 10:280.<br /> <br /> 1<br /> <br /> DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT<br /> BVĐK<br /> <br /> Bệnh viện Đa khoa<br /> <br /> HCNC<br /> <br /> Hội chứng não cấp<br /> <br /> MAC-ELISA IgM antibody capture – enzyme linked<br /> immunosorbent assay (Kỹ thuật miễn dịch gắn<br /> enzyme phát hiện kháng thể IgM)<br /> RT-PCR<br /> <br /> Reverse Transcription Polymerase Chain<br /> Reaction (Phản ứng chuỗi khuếch đại gen<br /> phiên mã ngược)<br /> <br /> VNNB<br /> <br /> Viêm não Nhật Bản<br /> <br /> VSDTTƯ<br /> <br /> Vệ sinh dịch tễ Trung ương<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2