intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Châu Á học: Bảo tồn và phát triển gốm Kyo truyền thống ở Nhật Bản - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

49
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu của luận văn dựa trên cơ sở phân tích thực trạng công tác bảo tồn và phát triển gốm Kyo truyền thống, luận văn đưa ra những bài học kinh nghiệm và gợi ý cho Việt Nam về lĩnh vực này.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Châu Á học: Bảo tồn và phát triển gốm Kyo truyền thống ở Nhật Bản - bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> -----------------------------------------------------<br /> <br /> NGUYỄN THỊ NGỌC MY<br /> <br /> BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GỐM KYO TRUYỀN<br /> THỐNG Ở NHẬT BẢN<br /> - BÀI HỌC KINH NGHIỆM CHO VIỆT NAM<br /> <br /> Luận văn Thạc sĩ chuyên ngành Châu Á Học<br /> Mã số: 60 31 50<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN DUY DŨNG<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 5<br /> Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ GỐM KYO TRUYỀN THỐNG NHẬT BẢN11<br /> 1.1. Sự hình thành và phát triển của gốm Kyo đến hết thời Minh Trị<br /> <br /> 11<br /> <br /> 1.1.1. Gốm Kyo sơ kỳ............................................................................... 11<br /> 1.1.2. Sự hình thành và phát triển của gốm Kyo truyền thống ............... 14<br /> 1.2. Một vài nét khái quát về gốm Kyo truyền thống<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.1. Các công đoạn sản xuất gốm Kyo. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Lò nung gốm và quá trình nung gốmError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.3. Vẽ trang trí men gốm Kyo truyền thốngError! Bookmark not defined.<br /> 1.2.4. Gốm Raku – Dòng gốm trà đặc sắcError! Bookmark not defined.<br /> Chương 2: BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GỐM KYO TRUYỀN THỐNG<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> NHẬT BẢN: THỰC TRẠNG VÀ CHÍNH SÁCHError! Bookmark not defined.<br /> 2.1. Thực trạng gốm Kyo truyền thống từ thời kỳ Đại Chính đến nay Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.1.1. Quy mô các khu vực sản xuất gốm Kyo từ sau thời Minh Trị đến nayError!<br /> Bookmark not defined.<br /> Dốc Gojo - Kiyomizu ................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Vai trò của gốm Kyo truyền thống trong cơ cấu sản phẩm của sản xuất<br /> gốm sứ ở Kyoto ......................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3. Nguyên vật liệu sản xuất gốm Kyo . Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.1.4. Các nhà buôn gốm ở Kyoto ........... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.5. Về vấn đề xuất khẩu gốm Kyo ........ Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.6. Lò nung leo và vấn đề ô nhiễm môi trường ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.7. Phương pháp tạo hình gốm và vẽ tranh trên gốmError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1.8. Về lao động ................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.9. Phong trào bảo tồn và phát triển nghề gốm truyền thống tại KyotoError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Chính sách bảo tồn và phát triển gốm sứ Kyo truyền thống<br /> <br /> Error!<br /> <br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 2.2.1. Cơ sở pháp lý bảo tồn và phát triển gốm sứ Kyo truyền thốngError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Hoạt động bảo tồn và phát triển gốm Kyo truyền thống tại địa phương:<br /> Chính sách và thực hiện ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> Chương 3: KINH NGHIỆM BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN GỐM KYO<br /> TRUYỀN THỐNG Ở NHẬT BẢN VÀ MỘT VÀI GỢI Ý CHO VIỆT NAM<br /> ............................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1. Khái quát về nghề gốm truyền thống ở Việt Nam.<br /> <br /> Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.1.1. Sự hình thành và phát triển nghề gốm truyền thống ở Việt NamError!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.1.2. Vài nét về thực trạng nghề gốm truyền thống ở Việt Nam hiện nay.Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.2. Kinh nghiệm bảo tồn và phát triển gốm Kyo truyền thống ở Nhật Bản và một<br /> vài gợi ý cho Việt Nam. Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN .......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tài liệu tham khảo .......................................................................................... 16<br /> PHỤ LỤC ............................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> Bảng 2.1. Giá trị sản lượng theo năm của ngành gốm sứ Kyoto [22, tr. 82]Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.2: Sự thay đổi cơ cấu nhóm sản phẩm gốm sứ Kyoto theo kim ngạch xuất<br /> khẩu đường biển [22, tr. 84] ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 4<br /> <br /> Bảng 2. 3: Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu gốm sứ theo đường biển tại thành<br /> phố Kyoto từ năm 1967 đến năm 1980 (đơn vị : lần ) .. Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> Bảng 2.4: Tỷ lệ sở hữu các công cụ tạo hình gốm sứ thành phố Kyoto năm 1974 [22,<br /> 108] ................................................................. Error! Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.5 : Cơ cấu chi phí một sản phẩm gốm sứ Kyoto năm 1976 [21, tr. 105]Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> Bảng 2.6: Cơ cấu về độ tuổi lao động ngành sản xuất gốm sứ thành phố Kyoto –<br /> Năm 1981........................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2