intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án thoát nước thành phố Hạ Long

Chia sẻ: Vũ Văn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
6
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án thoát nước thành phố Hạ Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tổ chức quản lý dự án xây dựng hệ thống thoát nước TP. Hạ Long, đảm bảo vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo môi trường nước vịnh, góp phần bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới - vịnh Hạ Long, đảm bảo phát triển đô thị Hạ Long bền vững.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý dự án thoát nước thành phố Hạ Long

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả<br /> quản lý dự án thoát nước thành phố Hạ Long<br /> Tác giả luận văn: Đào Hồng Phong<br /> <br /> Khóa: 2010 A<br /> <br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Văn Nghiến<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a. Lý do chọn đề tài.<br /> Hạ Long là một thành phố biển nằm phía Đông Bắc của nước ta, là trung tâm<br /> kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Hạ Long có vị trí địa lý đặc biệt<br /> và có nhiều lợi thế để phát triển.Đặc biệt, TP. Hạ Long nằm bên bờ vịnh Hạ Long, nơi<br /> có cảnh quan thiên nhiên đẹp và đã được UNESCO hai lần công nhận là "Di sản thiên<br /> nhiên thế giới" về giá trị cảnh quan và giá trị địa chất địa mạo. TP. Hạ Long đang đứng<br /> trước nhiều thách thức to lớn là làm sao vừa "phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị<br /> mà vẫn đảm bảo điều kiện môi trường". Đặc biệt, việc bảo vệ môi trường vịnh Hạ<br /> Long có ý nghĩa sống còn trong việc phát triển bền vững đô thị Hạ Long trong tương<br /> lai. Một trong những nhân tố quan trọng nhất để bảo vệ môi trường vịnh Hạ Long là<br /> "Dự án xây dựng hệ thống thoát nước thành phố". Dự án xây dựng hệ thống thoát<br /> nước chưa hoàn chỉnh, các quy hoạch xây dựng không đồng bộ, rải rác, ghép nối, thiếu<br /> cống thoát nước; các khu đô thị mới, khu công nghiệp chủ yếu là đào núi lấn biển.<br /> Thêm vào đó hệ thống các cấp quản lý môi trường nói chung và quản lý cấp thoát<br /> nước nói riêng chưa phù hợp, sự phối hợp giữa các cấp ngành còn yếu, chồng chéo,<br /> chưa đồng bộ; thiếu các luật lệ và văn bản pháp quy để quản lý; thiếu cơ chế chính<br /> sách phù hợp; năng lực cán bộ còn yếu và thiếu những chế tài thích hợp. Chính vì vậy,<br /> đề tài nghiên cứu "Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả<br /> quản lý dự án thoát nước thành phố Hạ Long" là rất cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn.<br /> b. Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.<br /> Nghiên cứu, đề xuất những giải pháp tổ chức quản lý dự án xây dựng hệ thống<br /> thoát nước TP. Hạ Long, đảm bảo vệ sinh môi trờng đô thị, đảm bảo môi trường nước<br /> vịnh, góp phần bảo vệ Di sản thiên nhiên Thế giới - vịnh Hạ Long, đảm bảo phát triển<br /> đô thị Hạ Long bền vững.<br /> c. Tóm tắt cô đọng các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả.<br /> <br /> Trong khuôn khổ nội dung đề tài và quá trình nghiên cứu, tìm hiểu, Luận văn<br /> được kết cấu thành 3 phần với những nội dung chính như sau:<br /> Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quản lý dự án đầu tư xây dựng: Chương này trình<br /> bày một số lý luận cơ bản, những kiến thức tổng quan về quản lý dự án; định hư ớng<br /> thoát nước đô thị Việt Nam đến 2020; kinh nghiệm quản lý dự án thoát nước.<br /> Chương 2: Cơ sở hình thành dự án thoát nước, thực trạng các công trình của dự<br /> án, đánh giá hiệu quả thực hiện dự án, đánh giá năng lực của Ban quản lý dự thoát<br /> nước.<br /> Chương 3: Đề xuất một số mô hình quản lý dự án, đưa ra các giải pháp công<br /> nghệ, các chế tài quy định hỗ trợ mô hình lựa chọn, đề xuất triển khai phát triển dự án.<br /> d. Phương pháp nghiên cứu.<br /> + Điều tra, khảo sát, thu thập tài liệu.<br /> + Hệ thống hoá và kế thừa các tư liệu (đề tài, dự án đã có)<br /> + Phân tích, đánh giá, tiếp thu những kinh nghiệm quản lý dự án xây dựng hệ<br /> thống thoát nước tại các đô thị ven biển việt nam, xu thế quản lý nước thải trên thế<br /> giới.<br /> e. Kết luận: Việc phân tích các yếu tố tác động, đánh giá thực trạng và nguyên<br /> nhân để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý dự án<br /> thoát nước TP Hạ Long rất cần thiết. Trong phạm vi một Luận văn cao học không thể<br /> giải quyết hết các vấn đề mà chủ yếu là đề xuất một số giải pháp để phát huy và duy trì<br /> hiệu quả công tác quản lý dự án thoát nước TP Hạ Long r<br /> Trong quá trình tìm hiểu và thực hiện Luận văn, do còn nhiều hạn chế về kinh<br /> nghiệm nên không thể tránh khỏi những sai sót và những nhận định chủ quan, cũng<br /> như những giải pháp đưa ra còn nhiều hạn chế…Rất mong nhận được sự tham gia góp<br /> ý của các thầy, cô giáo, các anh, chị đồng nghiệp và những người quan tâm để bổ<br /> sung, hoàn chỉnh giúp Luận văn sâu sắc và có tính thực tiễn hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2