intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen26 Bautroibinhyen26 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
21
lượt xem
1
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề hoạt động GDPN TNXH, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả hoạt động GDPN TNXH cho học sinh tại các trường THCS quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> NGUYỄN MINH SƠN<br /> <br /> BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG<br /> GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI<br /> CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG<br /> TRUNG HỌC CƠ SỞ QUẬN NGŨ HÀNH SƠN,<br /> THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản lý giáo dục<br /> 60.14.05<br /> Mã số:<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Đà Nẵng, Năm 2014<br /> <br /> Công trình được hoàn chỉnh tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN THỊ TRÂM ANH<br /> <br /> Phản biện 1 : PGS.TS. LÊ QUANG SƠN<br /> <br /> Phản biện 2 : PGS.TS. PHÙNG ĐÌNH MẪN<br /> <br /> Luận văn được bảo vệ tại Hội đồng chấm luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày<br /> 19 tháng 7 năm 2014<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng.<br /> - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Để đáp ứng yêu cầu về nguồn lực con người trong thời kỳ<br /> Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.<br /> Mục tiêu của Giáo dục trung học cơ sở nhằm giúp học sinh<br /> củng cố và phát triển những kết quả của giáo dục tiểu học; có học<br /> vấn phổ thông ở trình độ cơ sở và những hiểu biết ban đầu về kỹ<br /> thuật và hướng nghiệp để tiếp tục học trung học phổ thông, trung<br /> cấp, học nghề hoặc đi vào cuộc sống lao động.<br /> Với sự thay đổi về cơ thể và tâm lý đặc thù, các em còn thiếu<br /> bản lĩnh và kinh nghiệm sống. Một bộ phận học sinh chưa ý thức<br /> được đầy đủ tác hại của TNXH.<br /> Một thực tế chưa thấy công trình khoa học quản lý giáo dục về<br /> công tác giáo dục phòng ngừa TNXH trong nhà trường THCS tại<br /> quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.<br /> Xuất phát từ những lý do trên, tôi chọn đề tài: “Biện pháp<br /> quản lý hoạt động giáo dục phòng ngừa tệ nạn xã hội cho học sinh<br /> tại các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà<br /> Nẵng” làm đề tài luận văn nhằm tăng cường thêm hiệu quả công tác<br /> quản lý giáo dục của Nhà trường nhằm ngăn ngừa, phòng ngừa có<br /> hiệu quả TNXH xâm nhập học đường.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> Dựa trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn vấn đề hoạt<br /> động GDPN TNXH, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý hiệu quả<br /> hoạt động GDPN TNXH cho học sinh tại các trường THCS quận<br /> Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng hiện nay.<br /> 3. Cấu trúc luận văn<br /> Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục<br /> trong luận văn gồm có 3 chương.<br /> <br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1<br /> CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ<br /> HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC PHÒNG NGỪA TỆ NẠN XÃ HỘI<br /> CHO HỌC SINH TẠI CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ<br /> 1.1. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ QUẢN LÝ HOẠT<br /> ĐỘNG GDPN TNXH<br /> 1.1.1. Quan điểm về hoạt động GDPN TNXH của các nhà<br /> giáo dục trên thế giới<br /> Các tổ chức thế giới như Liên Hiệp quốc, Tổ chức Y tế thế<br /> giới (WHO), chương trình kiểm soát ma túy quốc gia của Liên hiệp<br /> quốc (UNDCP) đã nhiều lần cảnh báo và phát động chiến dịch với<br /> quy mô toàn cầu, kêu gọi nhân loại chung sức, đồng lòng chặn đứng<br /> và đẩy lùi TNXH, đem lại sự yên bình cho cuộc sống.<br /> 1.1.2. Quan điểm về hoạt động GDPN TNXH của các nhà<br /> giáo dục trong nước<br /> Quan điểm của Đảng và Nhà nước về hoạt động GDPN<br /> TNXH được thể hiện trong Luật phòng chống ma túy và các Nghị<br /> quyết, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo về giáo dục – đào tạo.<br /> 1.2. Các khái niệm công cụ của đề tài<br /> 1.2.1. Quản lý, Quản lý giáo dục, Quản lý nhà trường<br /> a) Quản lý<br /> Hoạt động quản lý được tiến hành trong một tổ chức hay nhóm<br /> xã hội. Hoạt động quản lý là những hoạt động có tính hướng đích; là<br /> những tác động phối hợp nỗ lực của các cá nhân nhằm thực hiện mục<br /> tiêu của tổ chức.<br /> b) Quản lý giáo dục<br /> - Ở cấp độ vĩ mô:<br /> - Ở cấp vi mô:<br /> <br /> 3<br /> <br /> Theo PGS.TS Đặng Quốc Bảo “Quản lý giáo dục theo nghĩa<br /> tổng quát là hoạt động điều hành, phân phối các lực lượng xã hội<br /> nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo thế hệ trẻ, theo yêu cầu phát triển<br /> xã hội”.<br /> c) Quản lý nhà trường<br /> Quản lý nhà trường là đưa nhà trường từ trạng thái đang có,<br /> tiến lên một trạng thái phát triển bằng phương thức xây dựng và phát<br /> triển mạnh mẽ các nguồn lực giáo dục và hướng các nguồn lực đó<br /> vào phục vụ cho việc tăng cường chất lượng giáo dục.<br /> d) Trọng tâm trong công tác quản lý nhà trường THCS bao<br /> gồm:<br /> - Chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn theo hướng<br /> dẫn của Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT. Quản lý cơ sở<br /> vật chất, thiết bị dạy học; tài chính của nhà trường; đồng thời biết<br /> vận động và tranh thủ các nguồn viện trợ, tài trợ. Quản lý việc thi<br /> đua khen thưởng và việc đề bạt cán bộ kế cận, nâng bậc lương cho<br /> giáo viên.<br /> 1.2.2. Tệ nạn xã hội, phòng ngừa TNXH<br /> a) Tệ nạn xã hội<br /> Theo Từ điển bách khoa Việt Nam thì: “ Tệ nạn xã hội là hiện<br /> tượng xã hội có tính phổ biến, lan truyền, biểu hiện bằng những hành<br /> vi lệch chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức và gây hậu quả nghiêm<br /> trọng trong đời sống cộng đồng.<br /> b) Phòng ngừa tệ nạn xã hội<br /> Phòng ngừa tệ nạn xã hội là việc các cơ quan của Nhà nước,<br /> các tổ chức xã hội và công dân bằng nhiều biện pháp nhằm khắc<br /> phục những nguyên nhân, điều kiện của tình trạng tệ nạn xã hội<br /> nhằm ngăn chặn, hạn chế và làm giảm từng bước, tiến tới loại trừ tệ<br /> nạn xã hội ra khỏi đời sống xã hội.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản