Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, PVC-IC từ 2011 đến năm 2015

Chia sẻ: Nguyễn Hoàng Hà | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
11
lượt xem
3
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, PVC-IC từ 2011 đến năm 2015

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu lý luận chung về chiến lược kinh doanh; phân tích các nhân tố chiến lược của Công ty Cp Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí PVC-IC; một số định hướng và giải pháp chiến lược cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cp Xây dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí PVCIC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, PVC-IC từ 2011 đến năm 2015

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: “Họach định chiến lược phát triển kinh doanh cho Công ty Cổ phần Xây dựng<br /> Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí, PVC-IC từ 2011 đến năm 2015”<br /> Tác giả luận văn: Ngô Hải Lăng<br /> Khóa: 2010-2012.<br /> Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Lan.<br /> Nội dung tóm tắt:<br /> a) Lý do chọn đề tài<br /> Trong điều kiện ngành xây dựng và bất động sản đang gặp nhiều khó khăn, các<br /> doanh nghiệp xây dựng phải không ngừng nâng cao năng lực kinh doanh nhằm cạnh<br /> tranh và phát triển. Cùng với sự khan hiếm các nguồn lực ngày càng gia tăng, nhu cầu<br /> và thị hiếu tiêu dùng của xã hội luôn biến đổi làm cho môi trường kinh doanh của các<br /> doanh nghiệp ngày càng phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro. Để tồn tại và phát triển,<br /> PVC-IC cần xây dựng cho mình một chiến lược hợp lý nhằm mục đích đến năm 2015<br /> trở thành một công ty ngang tầm đối thủ trong khu vực.<br /> b) Mục đích nghiên cứu của luận văn, đối tượng, phạm vi nghiên cứu.<br /> Mục đích nghiên cứu:<br /> Trên cơ sở phân tích đưa ra các giải pháp cho việc hoạch định chiến lược kinh<br /> doanh, xây dựng các định hướng chiến lược (Nhân sự, Thiết bị) và các chế tài,<br /> quy định thưởng phạt nhằm giúp Công ty PVC-IC đến năm 2015 trở thành một<br /> công ty ngang tầm đối thủ trong địa bàn Vũng Tàu và Thành phố Hồ Chí Minh.<br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:<br /> -<br /> <br /> Đối tượng nghiên cứu : Đề tài đi sâu phân tích, đánh giá và đưa ra định hướng<br /> xây dựng chiến lược kinh doanh dựa trên những lý luận chung về xây dựng<br /> chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.<br /> <br /> -<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: Dựa vào những số liệu cụ thể về tình hình sản xuất kinh<br /> doanh của Công ty Cp Xây dựng Công nghiệp & Dân dông Dầu khí PVC-IC.<br /> <br /> c) Tóm tắt các nội dung chính và đóng góp mới của tác giả<br /> -<br /> <br /> Chương I: Lý luận chung về chiến lược kinh doanh<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương II: Phân tích các nhân tố chiến lược của Công ty Cp Xây dựng Công<br /> nghiệp & Dân dụng Dầu khí PVC-IC.<br /> <br /> -<br /> <br /> Chương 3: Trên cơ sở các nội dung phân tích ở Chương 2 luận văn đề xuất các<br /> định hướng chiến lược, các giải pháp hoạch định chiến lược kinh doanh, nâng<br /> cao năng lực và chất lượng kinh doanh của Công ty PVC-IC đến năm 2015.<br /> <br /> d) Phương pháp nghiên cứu.<br /> Ðề tài nghiên cứu dựa vào phương pháp luận duy vật biện chứng kết hợp với<br /> những kiến thức đã học đánh giá toàn bộ quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của<br /> Công ty Cp Xây dựng Công nghiệp & Dân dông Dầu khí PVC-IC.<br /> Ngoài ra còn sử dông các phương pháp như: thống kê, phân tích, mô hình hóa,<br /> dự báo để phân tích đánh giá và đưa ra các chiến lược kinh doanh của Công ty.<br /> e) Kết luận<br /> Trên cơ sở mục tiêu và nhiệm vụ của đề tài, luận văn : “ Họach định chiến lược<br /> phát triển kinh doanh cho Công ty CP Xây dựng CN&DD Dầu khí (PVC-IC)” đã thực<br /> hiện các nội dung sau:<br /> - Hệ thống hóa những kiến thức cơ bản trong việc xây dựng chiến lược kinh<br /> doanh.<br /> - Vận dụng những lý thuyết cơ bản của chiến lược kinh doanh để phân tích tòan<br /> cảnh về môi trường kinh doanh, những điểm mạnh, điểm yếu của Công ty CP Xây<br /> dựng Công nghiệp & Dân dụng Dầu khí và các mô hình phân tích chiến lược để nhận<br /> biết được các yếu tố ảnh hưởng đến họat động kinh doanh của Công ty.<br /> - Dựa vào những lý luận khoa học để xây dựng chiến lược kinh doanh của Công ty<br /> và những giải pháp thực hiện chiến lược.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản