intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính: Nghiên cứu mô hình học từ điển thưa ứng dụng trong nhận dạng ảnh thóc giống

Chia sẻ: Nguyễn Văn H | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

32
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong luận văn này, tác giả tìm hiểu về lý thuyết biểu diễn thưa và những phương pháp cơ bản để xây dựng một mô hình học từ điển thưa đồng thời cũng trình bày hai hướng phát triển chính của mô hình học từ điển: Mô hình học từ điển đảm bảo tính thưa và mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa. Sau đó, tác giả triển khai cài đặt hai mô hình đại diện cho hai hướng không đảm bảo thưa trên bộ dữ liệu ảnh thóc giống được thu nhận từ thực tế Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học máy tính: Nghiên cứu mô hình học từ điển thưa ứng dụng trong nhận dạng ảnh thóc giống

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ<br /> <br /> PHẠM THỊ LAN ANH<br /> <br /> NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH HỌC TỪ ĐIỂN THƯA ỨNG DỤNG<br /> TRONG NHẬN DẠNG ẢNH THÓC GIỐNG<br /> <br /> Chuyên ngành:<br /> <br /> Khoa học máy tính<br /> <br /> Mã số:<br /> <br /> 8480101.01<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC MÁY TÍNH<br /> <br /> Hà Nội – 2018<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan các kết quả nghiên cứu, thực nghiệm được trình bày<br /> trong luận văn này do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của Phó giáo<br /> sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuỷ và Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê Thanh Hà.<br /> Tất cả những tham khảo từ các nghiên cứu liên quan đều được nêu<br /> nguồn gốc một cách rõ ràng từ danh mục tài liệu tham khảo của luận<br /> văn. Trong luận văn, không có việc sao chép tài liệu, công trình nghiên<br /> cứu của người khác mà không chỉ rõ về tài liệu tham khảo.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> Phạm Thị Lan Anh<br /> <br /> 1<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trước tiên, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo: Phó giáo<br /> sư - Tiến sĩ Nguyễn Thị Thuỷ và thầy giáo: Phó giáo sư - Tiến sĩ Lê<br /> Thanh Hà, đã tận tình hướng dẫn tôi trong suốt quá trình thực hiện<br /> luận văn tốt nghiệp.<br /> Cảm ơn thầy giáo - Tiến sĩ Trần Quốc Long đã có những góp ý, nhận<br /> xét quý giá giúp hoàn thiện nội dung nghiên cứu của tôi trong luận văn<br /> này.<br /> Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới trường Đại học Công Nghệ ĐHQG Hà Nội và những thầy cô giáo đã giảng dạy, truyền thụ kiến<br /> thức cho tôi trong thời gian qua cùng với sự quan tâm và động viên<br /> khích lệ tinh thần của các thành viên của phòng thí nghiệm Tương tác<br /> người máy HMI – Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.<br /> Tôi cũng cảm ơn các đồng nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin, đặc<br /> biệt là Bộ môn Khoa học máy tính – Học viện Nông nghiệp Việt Nam<br /> đã luôn tạo điều kiện và hỗ trợ tốt nhất để tôi tập trung hoàn thành việc<br /> học cao học và bảo vệ luận văn thạc sĩ.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn tất cả gia đình, bạn bè đã luôn động viên<br /> giúp đỡ tôi trong thời gian nghiên cứu đề tài. Tuy đã có những cố gắng<br /> nhất định nhưng do thời gian và trình độ có hạn nên luận văn còn nhiều<br /> thiếu sót và hạn chế. Kính mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô<br /> và các bạn.<br /> TÁC GIẢ LUẬN VĂN<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn.......................................................................................... 2<br /> Giới thiệu ............................................................................................ 5<br /> Chương 1.<br /> 1.1.<br /> <br /> Mô hình từ điển học và mã thưa ................................. 8<br /> <br /> Biểu diễn thưa và việc học từ điển ..................................... 8<br /> <br /> 1.1.1.<br /> <br /> Biểu diễn thưa ............................................................. 8<br /> <br /> 1.1.2.<br /> <br /> Việc học từ điển .......................................................... 8<br /> <br /> 1.1.3.<br /> <br /> Mô hình từ điển học và mã thưa ................................. 9<br /> <br /> 1.2.<br /> <br /> Xây dựng mô hình học từ điển và mã thưa....................... 11<br /> <br /> 1.2.1.<br /> <br /> Giới thiệu họ các chuẩn ............................................ 11<br /> <br /> 1.2.2.<br /> <br /> Xác định mã thưa và xây dựng từ điển học .............. 11<br /> <br /> 1.3.<br /> <br /> Một số mô hình học từ điển ứng dụng cho phân lớp ........ 12<br /> <br /> 1.3.1.<br /> <br /> Mô hình học từ điển có đảm bảo tính thưa ............... 12<br /> <br /> 1.3.2.<br /> <br /> Mô hình học từ điển không cần đảm bảo tính thưa .. 13<br /> <br /> Chương 2.<br /> <br /> Tổng quan về bài toán nhận dạng ảnh ...................... 15<br /> <br /> 2.1.<br /> <br /> Tổng quan về bài toán nhận dạng ..................................... 15<br /> <br /> 2.1.1.<br /> <br /> Giới thiệu thị giác máy tính ...................................... 15<br /> <br /> 2.1.2.<br /> Bài toán nhận dạng ảnh và quy trình thực hiện của hệ<br /> nhận dạng ảnh tự động.............................................................. 15<br /> 2.2.<br /> <br /> Ứng dụng của nhận dạng ảnh ........................................... 16<br /> <br /> Chương 3.<br /> ảnh<br /> 3.1.<br /> <br /> Ứng dụng của từ điển học thưa vào bài toán nhận dạng<br /> .................................................................................. 17<br /> <br /> Mô tả bài toán ................................................................... 18<br /> <br /> 3.1.1.<br /> <br /> Dữ liệu ...................................................................... 18<br /> <br /> 3.1.2.<br /> <br /> Cài đặt ....................................................................... 18<br /> <br /> 3.2.<br /> <br /> Kết quả đạt được............................................................... 19<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3.3. Thảo luận về ảnh hưởng của ràng buộc thưa vào kết quả<br /> nhận dạng...................................................................................... 20<br /> Chương 4.<br /> <br /> Kết luận và hướng phát triển .................................... 22<br /> <br /> Phụ lục .............................................................................................. 24<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2