Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Lumin Tân Rai Lâm Đồng

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

147
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Lumin Tân Rai Lâm Đồng được nghiên cứu nhằm khảo sát khả năng hấp phụ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp phụ của bùn đỏ hoạt hóa và chưa hoạt hóa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Khoa học: Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng bùn đỏ từ nhà máy Lumin Tân Rai Lâm Đồng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> ÀN<br /> <br /> N<br /> <br /> NC<br /> <br /> CN<br /> N<br /> <br /> N<br /> N<br /> <br /> N<br /> <br /> NĐ<br /> N<br /> <br /> -<br /> <br /> N À<br /> Đ N<br /> <br /> Chuyên ngành: Hóa hữu cơ<br /> Mã số:<br /> <br /> LUẬN VĂN<br /> <br /> 60.44.27<br /> <br /> ẠC SĨ K<br /> <br /> Đà Nẵng - Năm 2013<br /> <br /> ỌC<br /> <br /> C<br /> ĐẠ<br /> <br /> ỌC ĐÀ NẴN<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> PGS.TS.<br /> <br /> S<br /> <br /> C M NAM<br /> <br /> NV N<br /> <br /> S N<br /> <br /> NĐ N<br /> <br /> N<br /> <br /> H<br /> Đ<br /> <br /> Khoa h c<br /> <br /> Đ<br /> <br /> 14<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2013<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin - H c li u, Đ i h<br /> -T<br /> <br /> T<br /> <br /> Đ ih<br /> <br /> S<br /> <br /> Đ<br /> <br /> m, Đ i h<br /> <br /> ng<br /> Đ<br /> <br /> ng<br /> <br /> 1<br /> <br /> Ở ĐẦ<br /> 1. Lý do chọn đề tài<br /> Ngày nay v i sự phát triển của thế gi i về m i mặ , ặc bi t<br /> l<br /> <br /> ực công nghi<br /> <br /> ã<br /> <br /> o ra ngày càng nhiều s n phẩ<br /> <br /> ứng nhu cầu ngày càng cao củ<br /> <br /> i. Thuốc nhu<br /> <br /> dụng r ng rãi trong các ngành công nghi<br /> <br /> c sử<br /> <br /> t may, cao su,<br /> <br /> gi y, mỹ ph m, y tế... Do tính tan cao, các thuốc nhu m là tác nhân<br /> gây ô nhiễm các ngu<br /> <br /> ơ<br /> <br /> các sinh v t sống. Hi n nay, có nhiề<br /> chủ yế l<br /> <br /> ơ<br /> , x<br /> <br /> l<br /> <br /> ến con<br /> <br /> c và h u qu là tổn h<br /> ó<br /> <br /> ó …T<br /> <br /> i và<br /> <br /> xử lý<br /> <br /> c th i<br /> <br /> c cần có c ng ngh tiên tiế<br /> <br /> ê<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ơ<br /> <br /> xử lý<br /> <br /> t<br /> ởng<br /> <br /> hi u qu không cao và v n gây ra ô nhiễm thứ c p, làm<br /> ế<br /> <br /> nghiêm tr<br /> <br /> ng.<br /> e<br /> <br /> Chính vì v y, vi c tái chế t n dụng ch t th i không nhữ<br /> ò<br /> <br /> l i các l i ích kinh tế, xã h<br /> .T<br /> <br /> v<br /> <br /> lu .Bù<br /> <br /> ã<br /> <br /> ều ki n Vi<br /> <br /> ó<br /> <br /> ê<br /> <br /> ứu m t lo i<br /> <br /> ól<br /> <br /> ều diễ<br /> <br /> ù<br /> <br /> ng, giá<br /> ỏ-v<br /> <br /> ề th i<br /> <br /> c và sự quan tâm củ<br /> <br /> ỏ là tên g i m t s n phẩm th i của công ngh Bayer,<br /> <br /> ơ<br /> <br /> ủ yế<br /> <br /> c áp dụng trong quá trình tinh luy n<br /> <br /> bauxite ể s n xu t nhôm [39]. Dự<br /> kh<br /> <br /> p phụ<br /> <br /> ,<br /> <br /> thân thi n v<br /> <br /> ê<br /> <br /> ã ử dụ<br /> <br /> ể h p phụkim lo i nặng, xử lý ô nhiễ<br /> ỏ chứa m<br /> <br /> ng trong b o<br /> <br /> xử lý màu, thân thi n v<br /> <br /> thành rẻ phù h p v<br /> l<br /> <br /> q<br /> <br /> ó,<br /> <br /> c thực tr<br /> <br /> v t li u m i có kh<br /> sự<br /> <br /> óý<br /> <br /> ặc tính của bùn ỏ vốn có<br /> ù<br /> <br /> ỏ<br /> <br /> t v t li u<br /> <br /> c th i, giá thành rẻ,<br /> <br /> ng [5]. Mặt khác, trong thành phần của bùn<br /> l<br /> <br /> ng sắt nh<br /> <br /> ịnh, dựa<br /> <br /> chiết sắt bằng axit oxalic t n t<br /> <br /> ều này có thể nghiên cứu<br /> i d ng phức sắt(III)oxalat và<br /> <br /> c sử dụng cho quá trình Fenton h Fe(III)Oxalat/H2O2/ánh sáng<br /> <br /> 2<br /> <br /> ể xử lý ô nhiễ<br /> <br /> mặt tr<br /> <br /> l<br /> <br /> dụ<br /> <br /> ng, tiết ki<br /> <br /> c hóa ch t, t n<br /> ều ki n Vi t<br /> <br /> ng mặt tr i, giá thành rẻ phù h p v<br /> <br /> Nam.<br /> Đặc bi<br /> vi c sử dụ<br /> <br /> ó<br /> ù<br /> <br /> ềc<br /> <br /> t công trình nghiên cứ<br /> <br /> ỏ làm v t li u h p phụ và chiết sắt từ ù<br /> <br /> ến<br /> ỏ sử<br /> <br /> dụng cho quá trình Fenton h Fe(III)-Oxalat/H2O2/ánh sáng mặt tr i<br /> ể xử lý thuốc nhu m. Xu t phát từ nhữ<br /> ề<br /> <br /> ch<br /> <br /> lý<br /> <br /> ê ,<br /> <br /> ú<br /> <br /> ã<br /> <br /> “Nghiên cứu xử lý thuốc nhuộm xanh methylen bằng<br /> <br /> bùn đỏ từ nhà máy lumin ân ai âm Đồng”<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Kh o sát kh<br /> ù<br /> <br /> p phụ củ<br /> <br /> ở<br /> <br /> p phụ và các yếu tố<br /> ỏ ho<br /> <br /> ó<br /> <br /> ến kh<br /> <br /> t hóa.<br /> <br /> - Nghiên cứu quá trình phân hủy thuốc nhu m v i tác nhân<br /> c chiết từ ù<br /> <br /> 3+<br /> <br /> Fe /C2O42-/H2O2/UV mặt tr i v i Fe3+<br /> <br /> ỏ bằng<br /> <br /> axit oxalic.<br /> - Đó<br /> ù<br /> <br /> ỏ hi<br /> <br /> ó<br /> <br /> ê<br /> <br /> ữ<br /> <br /> ể nghiên cứ<br /> <br /> ,<br /> <br /> l u và thực tr ng của<br /> <br /> ng gi i quyết h p lý.<br /> <br /> 3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đố<br /> <br /> ng nghiên cứu: Thuốc nhu m xanh methylen và bùn<br /> <br /> ỏ<br /> - Ph m vi nghiên cứ Sử ụ<br /> <br /> ơ<br /> <br /> p phụ bằng bùn<br /> <br /> ỏ, quá trình Fenton h Fe(III)-Oxalat/H2O2/UV mặt tr i xử lý thuốc<br /> nhu m xanh metylen.<br /> 4<br /> <br /> hương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 4.1. Nghiên cứu lý thuyết<br /> Thu th p các thông tin, tài li<br /> â<br /> <br /> í ,<br /> <br /> ,<br /> <br /> lựa ch<br /> <br /> 4.2. Nghiên cứu thực nghiệm<br /> <br /> lê q<br /> <br /> ế<br /> <br /> ề tài.Tổng h p<br /> <br /> ng nghiên cứu phù h p.<br /> <br /> 3<br /> <br /> - Kh o sát các thông số của thuốc nhu m xanh methylen<br /> ơ<br /> <br /> -<br /> <br /> ó lý<br /> ù<br /> <br /> thuốc nhu m bằ<br /> <br /> p phụ, kh o sát các quá trình h p phụ<br /> ỏ và quá trình Fenton h<br /> <br /> Fe(III)-<br /> <br /> Oxalat/H2O2/ánh sáng mặt tr i<br /> - Phân tích thực nghi m<br /> <br /> theo mô hình Langmuir và<br /> <br /> Freundlich.<br /> ế<br /> <br /> -<br /> <br /> ố<br /> <br /> ở<br /> <br /> ế q<br /> <br /> p phụ và<br /> <br /> Fenton<br /> 5<br /> <br /> nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> - Nghiên cứu các quá trình h p phụ bằ<br /> gi i pháp xử lý<br /> <br /> c th<br /> <br /> ù<br /> <br /> ỏ ể tìm ra m t<br /> <br /> t hi u su t cao nh t, chi phí xử lý th p.<br /> <br /> - Nghiên cứu quá trình chiết sắt bằng axit oxalic và sử dụng<br /> cho quá trình Fenton h Fe(III)-Oxalat/H2O2/ánh sáng mặt tr i nhằm<br /> ế<br /> <br /> ơ<br /> <br /> xử lý<br /> <br /> c th i m<br /> <br /> ơ<br /> <br /> n, rẻ tiền, tiết ki m<br /> <br /> c hóa ch t, hi u qu cao.<br /> 6. Kết cấu luận văn<br /> Ngoài phần mở ầu, kết lu n , kiến nghị, n i dung lu<br /> g<br /> <br /> 3<br /> <br /> ơ<br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> - Tổng qua<br /> <br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> - Thực nghi m<br /> <br /> C<br /> <br /> ơ<br /> <br /> 3 - Kết qu<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2