Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

8
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế "Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản" với mục tiêu hệ thống hóa lý thuyết về kiểm tra thuế, các yêu cầu của kiểm tra thuế, nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản. Định hướng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản

  1. TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN ---------------- TRẦN QUỐC TUẤN KIỂM TRA THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ VÀ CHÍNH SÁCH TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀ NỘI – 2017
  2. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong những năm vừa qua Đảng và Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách và các giải pháp để cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia”, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế. Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ, Ngành thuế đã tích cực cắt giảm, cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người nộp thuế trong sản xuất kinh doanh.Từ đó đã góp phần không nhỏ vào thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Việc tạo dựng một môi trường kinh doanh thuận lợi, là trong đó người dân và doanh nghiệp được tự do sản xuất kinh doanh những gì Nhà nước không cấm, được pháp luật bảo vệ. Mọi thành phần kinh tế, đều bình đẳng trước pháp luật và đều, phải có trách nhiệm tuân thủ các qui định của pháp luật. Nhà nước thực hiện chức năng kiểm tra giám sát việc tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp. Trong đó kiểm tra, thanh tra thuế là một trong những chức năng cơ bản của quản lý thuế hiện nay. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Điện Biên, các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng lớn, trong tổng số các Doanh nghiệp. Các doanh nghiệp xây dựng thi công đủ loại công trình như: công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng….Nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng chủ yếu thu từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Tuy nhiên, qua thực tế công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản trong những năm qua, cho thấy tình hình chấp hành pháp luật về thuế của các doanh nghiệp còn rất nhiều vi phạm về kê khai thuế, về hóa đơn chứng từ, về hoạch toán doanh thu chi phí…số tiền thuế nộp vào ngân sách còn thấp và có tỷ lệ theo doanh thu giữa các doanh nghiệp còn chênh lệch lớn, số thuế nợ đọng cao. Trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra thuế, Bộ máy kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên còn nhiều điều bất cập về số lượng chất lượng công chức kiểm tra thuế, về chất lượng thực hiện quy trình kiểm tra thuế, về các phương pháp kiểm tra thuế còn chưa đạt hiệu quả cao trong thực hiện mục tiêu tăng cường phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế và đảm bảo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Xuất phát từ thực trạng trên, việc xác định những giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đang là yêu cầu cấp bách và cần thiết đối với Cục thuế tỉnh Điện Biên hiện nay. Chính vì vậy Học viên chọn đề tài “ Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản”để nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp vừa có ý
  3. nghĩa cả về lý luận và thực tiễn. 2. Tổng quan các công trình nghiên cứu 2.1 Một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài: - Đề tài sáng kiến cấp ngành thuế năm 2014 "Một số kỹ năng phát hiện các hành vi vi phạm điển hình trong công tác kiểm tra thanh tra thuế" của nhóm tác giả Lò Thanh Sương, Trần Ngọc Võ, Cao Phương Nga Cục thuế tỉnh Điện Biên. - Bài Viết “8 giải pháp trọng tâm về thanh tra, kiểm tra thuế năm 2015” của tác giả Minh Đức đăng trên Thời báo Tài chính ngày 19/12/2014. - Bài viết “Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng thông qua cơ chế quản lý rủi ro” của Tiến sĩ Nguyễn Văn Hùng và Nguyễn Thế Anh Tuấn – Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế -Xã hội Đà Nẵng thực hiện tháng 6/201. - Luận văn thạc sỹ “Một số biện pháp đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra thuế trong điều kiện thực hiện Luật Quản lý thuế ở Việt Nam” của tác giả Hoàng Vân Anh bảo vệ tại Học viện tài chính năm 2008. 2.2. Đánh giá tổng quan và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu: Liên quan đến công tác quản lý thuế và công tác thanh tra kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp, các bài viết, các công trình nghiên cứu trên đã giải quyết được những đòi hỏi hoàn thiện công tác thanh tra kiểm tra thuế, trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp trong giai đoạn hiện nay, nhưng mỗi bài viết mới chỉ dừng lại ở việc đưa ra những giải pháp có tính riêng lẻ trong thanh tra kiểm tra thuế như: Giải pháp nâng cao kỹ năng; tổ chức sắp xếp bộ máy; áp dụng cơ chế rủi ro,…chưa khái quát được tổng thể các nhân tố trong thanh tra kiểm tra thuế và chưa có được những giải pháp toàn diện để hoàn thiện công tác thanh tra kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên vấn đề đặt ra: thứ nhất là trong thực tiễn những năm qua, các văn bản pháp luật về thuế của nước ta luôn phải điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các vấn đề mới phát sinh; thứ hai là cho đến nay, chưa có đề tài nào nghiên cứu một cách hệ thống và tập trung sâu vào kiểm tra thuế, đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản tại tỉnh Điện Biên. Xuất phát từ khoảng trống nghiên cứu trên, học viên đã lựa chọn đề tài: “Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản” để làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Kinh tế và Chính sách. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung: Nghiên cứu cơ sở lý luận, phân tích thực trạng và xây dựng các giải pháp nhằm
  4. hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế Tỉnh Điện Biên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, đáp ứng được những yêu cầu đặt ra cho công tác kiểm tra thuế. 3.2. Mục tiêu cụ thể: - Hệ thống hóa lý thuyết về kiểm tra thuế, các yêu cầu của kiểm tra thuế, nhân tố ảnh hưởng tới kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản. - Phân tích thực trạng kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên đối với các doanh nghiệp hoạt động xây dựng cơ bản, đánh giá ảnh hưởng của nó đến kết quả thu thuế của Cục Thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản, xác định những điểm mạnh, những điểm hạn chế và nguyên nhân của thực trạng đó. - Định hướng và đề xuất những giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. 4. Phƣơng pháp nghiên cứu 4.1 Khung nghiên cứu: Các nhân tố ảnh hưởng Kiểm tra thuế của Mục tiêu kiểm tra thuế của đến kiểm tra thuế của Cục Cục Thuế đối với các Cục Thuế đối với các doanh Thuế đối với các doanh doanh nghiệp hoạt nghiệp hoạt động trong lĩnh nghiệp hoạt động trong động trong lĩnh vực vực xây dựng cơ bản: lĩnh vực xây dựng cơ bản: xây dựng cơ bản: - Nâng cao khả năng phát - Các nhân tố thuộc về hệ + Bộ máy kiểm tra hiện, ngăn chặn và xử lý vi thống cơ chế chính sách thuế. phạm về thuế, chống thất thu của ngành thuế. thuế, đảm bảo hoàn thành dự + Qui trình kiểm tra toán giao thu ngân sách Nhà - Nhân tố thuộc Cục Thuế. thuế. nước. - Các nhân tố thuộc về + Phương pháp kiểm - Nâng cao ý thức tuân thủ người nộp thuế. tra thuế. pháp luật thuế của các doanh - Nhân tố thuộc sự chỉ đạo nghiệp xây dựng cơ bản. của chính quyền địa - Kiến nghị điều chỉnh chính phương và sự phối hợp sách thuế. của các ngành liên quan. 4.2 Phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu: 4.2.1 Phương pháp thu thập dữ liệu: a. Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp: Học viên điều tra khảo sát các đối tượng liên quan, gồm 2 nhóm đối tượng Doanh
  5. nghiệp và công chức kiểm tra thuế, để có các đánh giá chính xác nhất về công tác kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên. - Nhóm 1 đối với doanh nghiệp: Là các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng cơ bản đã được Cục Thuế tỉnh Điện Biên kiểm tra thuế trong 4 năm gần nhất (2013-2016). + Quy mô mẫu điều tra: Thực hiện phát phiếu điều tra đối với số lượng là 30/121 doanh nghiệp. + Thời gian từ 01/03/2017 đến 15/03/2017. + Quy trình điều tra khảo sát: Học viên xây dựng phiếu điều tra và gửi phiếu điều tra đến trụ sở doanh nghiệp và được doanh nghiệp gửi trả kết quả theo địa chỉ ghi trên phiếu. Mẫu phiếu điều tra khảo sát được Học viên trình bày tại phụ lục 1 và bảng tổng hợp kết quả điều tra được trình bày tại chương 2 luận văn. + Nội dung điều tra: Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong đó tập trung điều tra vào các nội dung chủ yếu là: Tình hình chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp; phản ánh việc thực hiện quy trình kiểm tra của Cục thuế tỉnh Điện Biên; trình độ năng lực của công chức kiểm tra thuế. - Nhóm 2 đối với công chức kiểm tra thuế: Là Công chức thuế trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra thuế của Phòng kiểm tra thuế Cục thuế tỉnh Điện Biên và Đội kiểm tra thuế Chi cục thuế TP Điện Biên Phủ; + Quy mô mẫu điều tra: Thực hiện phát phiếu điều tra đối với số lượng là 20/30 người. + Thời gian từ 01/03/2017 đến 15/03/2017. + Quy trình điều tra khảo sát: Học viên xây dựng phiếu điều tra và gửi phiếu điều tra trực tiếp đến công chức kiểm tra thuế và được công chức kiểm tra thuế gửi trả kết quả theo địa chỉ ghi trên phiếu. Mẫu phiếu điều tra khảo sát được Học viên trình bày tại phụ lục 2 và bảng tổng hợp kết quả điều tra được trình bày tại chương 2 luận văn. + Nội dung điều tra: Kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, trong đó tập trung điều tra vào các nội dung chủ yếu là: Bộ máy kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên; phương pháp kiểm tra thuế; quy trình kiểm tra thuế; phương pháp kiểm tra thuế. b. Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp: Luận văn sử dụng nguồn dữ liệu thứ cấp từ các báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng năm của Cục thuế tỉnh Điện Biên, số liệu từ các bộ hồ sơ kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản, để mô tả tổng quan thực trạng công tác kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản qua các năm.
  6. 4.2.2 Phương pháp xử lý dữ liệu: Được học viên xử lý dữ liệu bằng phương pháp Excel. 5. Nội dung của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn được trình bày gồm 3 phần: CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KIỂM TRA THUẾ CỦA CỤC THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG CƠ BẢN Trong chương này, luận văn đã xây dựng khung lý thuyết cơ sở lý luận về các nội dung liên quan đến kiểm tra thuế của Cục Thuế đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản bao gồm: - Khái niệm doanh nghiệp xây dựng cơ bản. - Đặc điểm về thuế đối với doanh nghiệp xây dựng cơ bản trong đó có đặc điểm về thuế GTGT, về quyết toán thuế TNDN, về thuế tài nguyên và về chế độ kế toán đối với các doanh nghiệp xây dựng cơ bản. - Mục tiêu kiểm tra thuế của Cục thuế bao gồm 3 mục tiêu tổng quát. - Bộ máy kiểm tra thuế của cục thuế trong đó quy định cơ cấu chức năng nhiệm vụ, các quy định về số lượng, chất lượng công chức, quy trình kiểm tra thuế và các quy định về phương pháp kiểm tra thuế. - Các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản bao gồm: Nhân tố thuộc về hệ thống cơ chế chính sách của ngành thuế, các nhân tố thuộc Cục thuế, các nhân tố thuộc về người nộp thuế, sự chỉ đạo của chính quyền địa phương và phối hợp của các cơ quan chức năng liên quan. - Công tác kiểm tra thuế của một số Cục thuế trong nước và bài học vận dụng cho các Cục thuế. CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG KIỂM TRA THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN - Luận văn đã nêu đặc điểm của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn Tỉnh Điện Biên và tình hình nộp thuế hàng năm của các doanh nghiệp.
  7. - Luận văn phân tích thực trạng kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản bao gồm: Thực trạng về bộ máy kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên, thực trạng thực hiện qui trình kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên, thực trạng thực hiện các phương pháp kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên, thông qua phân tích đánh giá các báo cáo của Cục Thuế tỉnh Điện Biên từ năm 2013 đến 2016 và thông qua kết quả điều tra khảo sát thực tế, đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản và công chức kiểm tra thuế. - Trên cơ sở phân tích thực trạng kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên luận văn đã đánh giá những điểm mạnh, những hạn chế và phân tích nguyên nhân của những hạn chế của kiểm tra thuế của Cục Thuế Tỉnh Điện Biên đối với các Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản: Điểm mạnh: Thứ nhất: Về Bộ máy kiểm tra thuế đang được từng bước hoàn thiện, chất lượng công chức kiểm tra thuế được nâng lên theo hướng chuyên sâu, chuyên nghiệp và có phẩm chất đạo đức tốt. Thứ 2: Về thực hiện quy trình kiểm tra thuế tại Cục Thuế tỉnh Điện Biên, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tích cực cải cách hành chính trong việc kiểm tra thuế, tránh gây phiền nhiễu và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế. Thứ 3: Tăng cường áp dụng các phương pháp kiểm tra thuế, đã nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Điểm hạn chế và phân tích nguyên nhân của những hạn chế: Thứ nhất: Về bộ máy kiểm tra thuế vừa thiếu vừa yếu. Thứ 2: Về chất lượng thực hiện quy trình kiểm tra thuế chưa đảm bảo yêu cầu. Thứ 3: Phương pháp kiểm tra thuế chưa đảm chất lượng so với mục tiêu yêu cầu. CHƢƠNG 3: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KIỂM TRA THUẾ CỦA CỤC THUẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG TRONG LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN ĐẾN NĂM 2020 - Luận văn đã căn cứ vào mục tiêu của kiểm tra thuế của Cục thuế Tỉnh Điện Biên đến năm 2020 và những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, để xây dựng định hướng
  8. hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế Tỉnh Điện Biên đến năm 2020. - Trên cơ sở định hướng hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế Tỉnh Điện Biên đến năm 2020, luận văn đã đưa ra 4 nhóm giải pháp hoàn thiện kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản như sau: Thứ nhất: Giải pháp hoàn thiện bộ máy kiểm tra thuế: Giải pháp nâng cao số lượng và chất lượng bộ máy kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trong đó: Công chức kiểm tra tự học tập nâng cao kỹ năng nghiệp vụ phát hiện sai phạm trong kiểm tra thuế và Cục thuế tăng cường thực hiện các biện pháp giám sát hiệu quả chất lượng của kiểm tra thuế. Thứ 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình kiểm tra thuế: Giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện qui trình kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trong đó: Tăng cường giám sát công chức kiểm tra thuế trong thực hiện quy trình kiểm tra thuế và tham gia tái thiết kế quy trình kiểm tra thuế theo chương trình kế hoạch của Tổng Cục Thuế. Thứ 3: Giải pháp hoàn thiện phương pháp kiểm tra thuế: Giải pháp nâng cao chất lượng phương pháp kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trong đó: Thực hiện áp dụng các biện pháp quản lý rủi ro trong tất cả các khâu trong kiểm tra thuế, xây dựng kho cơ sở dữ liệu về thuế, tổ chức thực hiện hình thức kiểm tra thuế bằng phương pháp điện tử. Thứ 4: Giải pháp khác để nâng cao việc chấp hành pháp luật thuế của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản bao gồm: Tăng cường tuyên truyền và tổ chức cho doanh nghiệp học tập chính sách pháp luật về thuế và bồi dưỡng chế độ kế toán doanh nghiệp. - Đối với những nhân tố bên ngoài Cục thuế tỉnh Điện Biên ảnh hưởng đến thực trạng kiểm tra thuế của Cục thuế tỉnh Điện Biên đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, luận văn đưa ra những kiến nghị đối với: Các doanh nghiệp
  9. hoạt động trong lĩnh vực xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đối với Tổng Cục Thuế và Bộ Tài chính, đối với UBND tỉnh Điện Biên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2