intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Chia sẻ: Vũ Văn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
17
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu nhằm mục đích đưa ra một số giải pháp dựa trên khoa học và thực tiễn góp phần giải quyết các vấn đề tồn tại và nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã tại huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Phân tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý<br /> ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ<br /> Tác giả luận văn: Ma Đức Hải<br /> Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Lan Hương<br /> NỘI DUNG TÓM TẮT<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Lâm Thao là huyện đồng bằng của tỉnh Phú Thọ, huyện có nhiều thuận lợi, lợi thế hơn<br /> các huyện, thị khác trong tỉnh để phát triển về mọi mặt. Huyện Lâm Thao trong những<br /> năm qua kinh tế phát triển ổn định, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày một<br /> nâng cao, có được kết quả đó nhờ vào sự đóng góp không nhỏ của công tác quản lý<br /> ngân sách nhà nước, đặc biệt sự thay đổi bộ mặt ở nông thôn có sự đóng rất lớn của<br /> công tác quản lý ngân sách xã khi thực hiện Luật NSNN. Mặc dù vậy bên cạnh những<br /> mặt đã làm được ngân sách xã của huyện cũng bộc lộ không ít tồn tại, hạn chế vì vậy<br /> em đã chọn đề tài: “Phân Tích và đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công<br /> tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ” nhằm mục<br /> đích đưa ra một số giải pháp dựa trên khoa học và thực tiễn góp phần giải quyết các<br /> vấn đề tồn tại và nâng cao chất lượng quản lý ngân sách xã tại huyện Lâm Thao tỉnh<br /> Phú Thọ.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:<br /> Hệ thống những cơ sở lý luận về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách xã.<br /> Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã thuộc huyện Lâm Thao trong giai<br /> đoạn gần đây (từ năm 2008 – 2010).<br /> Đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn<br /> huyện Lâm Thao trong giai đoạn tới.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn:<br /> Đối tượng nghiên cứu: Hoạt động quản lý tài chính ngân sách xã, thị trấn trên địa bàn<br /> huyện Lâm Thao.<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn:<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu quản lý NSX thông qua phòng Tài chính – Kế hoạch<br /> của huyện, 12 xã, 02 thị trấn trên địa bàn huyện Lâm Thao gian đoạn 2009 -2010 .<br /> 5. Nội dung chính và những kết quả đạt được:<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương chính:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về quản lý ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách xã.<br /> Chương 2: Đánh giá thực trạng công tác quản lý ngân sách xã trên địa bàn huyện<br /> Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.<br /> Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý ngân sách xã trên<br /> địa bàn huyện Lâm Thao.<br /> Kết quả đạt được:<br /> Dựa trên những phân tích và đánh giá đã nêu ra ở Chương II, trong Chương III<br /> đã đưa ra phương hướng cụ thể và một số giải pháp lớn nhằm khắc phục những thiếu<br /> sót, những tồn tại trong công tác quản lý NSX trên địa bàn huyện Lâm Thao nhằm<br /> nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý NSX. Các giải pháp bao gồm: nâng<br /> cao trình độ quản lý, giám sát cho các tổ chức cá nhân tham gia quản lý NSX; Ứng<br /> dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý ngân sách xã và hoàn thiện hệ thống sổ<br /> sách, báo biểu kế toán ngân sách xã. Các giải pháp đưa ra có căn cứ khoa học và thực<br /> tiễn do vậy có tính khả thi cao.<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Luận văn sử dụng phương pháp thống kê.<br /> Kết luận:<br /> Thông qua các nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, luận văn mong muốn góp phần<br /> phân tích rõ hơn thực trạng ngân sách xã trên địa bàn huyện Lâm Thao, tỉnh Phú thọ<br /> để từ đó tìm ra một số giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý ngân sách xã trên<br /> địa bàn huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ.<br /> Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2013<br /> Ý KIẾN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> PGS.TS. Trần Thị Lan Hương<br /> <br /> Ma Đức Hải<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản