intTypePromotion=3

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý hệ thống thông tin: Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
56
lượt xem
18
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý hệ thống thông tin: Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý hệ thống thông tin: Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học giới thiệu những thông tin sơ lược về luận văn này như cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, kết quả nghiên cứu, tài liệu tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản lý hệ thống thông tin: Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học

Xây dựng dự án Thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học Nguyễn Thị Mỹ Hạnh Viện Công nghệ Thông tin Luận văn ThS Chuyên ngành: Quản lý hệ thống thông tin Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm Người hướng dẫn: TS. Lê Quang Minh Năm bảo vệ: 2015 Keywords. Quản lý hệ thống thông tin; Thư viện điện tử; Trung học phổ thông; Tiểu học. Content PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học và thực tiễn của đề tài Ngày nay công nghệ thông tin ứng dụng trong mọi mặt xã hội. Sự phát triển của tin học làm cho con người có nhiều nhận thức mới về cách thức tổ chức hoạt động. Đối với giáo dục, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đang được ngành giáo dục quan tâm, đặc biệt trong lĩnh vực cải tiến và nâng cấp các hệ thống thư viện trong trường học. Đối với các trường Trung học phổ thông và Tiểu học, thư viện có vai trò rất quan trọng bởi nó cung cấp các nguồn tài liệu chính cho học sinh và giáo viên. Song việc sử dụng thư viện truyền thống có nhiều hạn chế về không gian, thời gian. Không phải bất cứ lúc nào học sinh cần đều có thể đến thư viện để đọc sách và mượn sách được, hơn nữa việc tìm kiếm tài liệu cũng mất khá nhiều thời gian. Vì vậy để xây dựng thư viện điện tử phải xét đến các lí dosau đây. Thứ nhất : Do nhu cầu khai thác, lưu trữ và tìm kiếm các nguồn tài liệu của giáo viên và học sinh ngày càng cao trong phạm vi không gian và thời gian mà thư viện truyền thống không có khả năng đáp ứng. Thứ hai: Do công nghệ ngày càng phát triển, việc ứng dụng các công nghệ hiện đại có thể đọc sách điện tử như: máy tính để bàn, điện thoại di động, Ipad, Laptop... Học sinh có thể truy cập mạng bất cứ thời điểm nào và bất cứ nơi đâu bằng nhiều thiết bị. Thứ ba: Học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử giảm thiểu chi phí hàng năm do nhà nước phải chi để in ấn lại sách giáo khoa bản giấy và giúp học sinh không phải mang rất nhiều sách giấy nặng nề. Thứ tư: Các tài liệu điện tử đặc biệt sách tương tác giúp các học sinh tiếp thu bài một cách trực quan, sinh động. Góp phần không nhỏ đến việc nâng cao hiệu quả trong giáo dục và đào tạo. Thứ năm: Do các bộ sách điên tử hiện nay đều có bản quyền của các công ty và giá một bộ sách giáo khoa điện tử chưa phù hợp với tất cả các đối tượng học sinh, đặc biệt là những học sinh vùng khó khăn. Vì vậy các em khó có thể tiếp cận được các tài liệu điện tử này. Thứ sáu: Sự ảnh hưởng của các thư viện điện tử của các nước tiên tiến trên thế giới đã tác động mạnh mẽ đến nền giáo dục của Việt Nam. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, thư viện truyền thống còn nhiều hạn chế và tác động của tin học hóa thì việc xây dựng thư viện điện tử cho các trường Tiểu học và Trung học cũng là xu hướng tất yếu. Nhận thức được tầm quan trọng đó, tác giả đã lựa chọn đề tài “Xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông và Tiểu học” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp của mình. Mục tiêu nghiên cứu a. Mục tiêu chung: Xây dựng nguồn sách giáo khoa điện tử, giảm tỷ trọng tài liệu in ấn truyền thống sang tài liệu điện tử, làm tiền đề hòa nhập với khu vực và thế giới. b. Mục tiêu cụ thể: - Tìm hiểu quy trình nghiệp vụ thư viện, các phần mềm quản lý thư viện điện tử, xây dựng các hệ thống sách giáo khoa điện tử. - Xây dựng yêu cầu các sách tương tác của các bộ môn học. - Tìm hiểu và đưa ra các bài toán đối với công nghệ Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng nghiên cứu: Thư viện viện tử, sách điện tử, các thiết bị truy cập sách điện tử,các bài toán cần tương tác. - Phạm vi nghiên cứu: đề tài được nghiên cứu để áp dụng cho việc xây dựng dự án thư viện điện tử cho các trường học thuộc phạm vi một Tỉnh, thành phố. Phương pháp nghiên cứu: Các phương pháp được sử dụng: - Thu thập, nghiên cứu các công nghệ, tìm hiểu các phần mềm quản lý thư viện. - Tìm hiểu và đưa ra quy trình xây dựng dự án. - Phân tích và tổng hợp. Kết quả của đề tài Đề tài xây dựng sẽ đem lại những kết quả cụ thể sau: - Nhận thức rõ tầm quan trọng của thư viện điện tử và xu thế phát triển thư viên điện tử trong các trường học. - Ứng dụng thực tiễn của thư viện điện tử. - Làm tiền đề để xây dựng thư viện điện tử cho các trường học - Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong việc đổi mới phương pháp giảng dạy - Dự án sẽ đặt nền móng cho việc xây dựng dự án thư viện điện tử ở các trường trung học phổ thông và Tiểu học trong cả nước. Kết cấu của đề tài Đề tài được kết cấu gồm 3 chương chính trong đó: Phần mở đầu: Giới thiệu cơ sở thực tiễn nghiên cứu và xây dựng đề tài. Chương 1: Tổng quan chung thư viện điện tử Chương 2: Xu thế phát triển thư viện điện tử phục vụ đào tạo Chương 3: Đề xuất dự án thư viện điện tử cho các trường Trung học phổ thông tại Hà Nội. Phần kết luận: Kết luận tổng thể về luận văn. Reference Tài liệu tham khảo 1. Xây dựng thư viện điện tử và vấn đề số hóa tài liệu ở Việt Nam( TẠP CHÍ THÔNG TIN VÀ TƯ LIỆU Số 2/2005 ISSN 859-2929 ThS. Nguyễn Tiến Đức, Trung tâm Thông tin KHCN Quốc gia). 2. Dự án xây dựng và phát triển hệ thống sách điện tử Đại học để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học- Đại học Quốc Gia Hà nội. (Dự án e.Books Đại học)-2011 3. Thư viện tài liệu giáo dục: sách giáo khoa, sách chuyên ngành, hướng dẫn, đề thi và đáp án, giáo án, phần mềm miễn phí. 4.Tài liệu & Tài nguyên giáo dục 5. Chỉ thị 58/CT-TW ngày 17/10/2000 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh ứng dụng và phát triển CNTT, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; 6. Quyết định số 246/2005/QĐ-TTg ngày 06/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển CNTT-TT Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020. 7. Một số trang Web - Edu.net.vn Mạng giáo dục Edunet. - http://edu.net.vn -Violet.http://violet.vn - nghean.violet.vn -http://vietnamlib.net/chuyen-mon-nghiep-vu/goc-nhin-cua-toi/xu-huong-xay-dung thu viendien-tu-va-giai-phap-tich-hop-thong-tin-nganh-Xu hướng xây dựng thư viện điện tử và giải pháp tích hợp thông tin ngành -http://vietnamlib.net/headlines/ung-dung-phan-mem-quan-ly-thu-vien-trong-thu-vien-cac truong-dai-hoc. - http://tinhvan.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản