Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội

Chia sẻ: Conan Edowa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
94
lượt xem
33
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh "Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội" nhằm mục tiêu xác định sự ảnh hưởng của các nhân tố: Lợi nhuận, quy mô, cơ hội tăng trưởng, giá trị tài sản hữu hình đối với cấu trúc vốn của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội; xác định sự ảnh hưởng của cấu trúc vốn đến giá trị thị trường của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Cấu trúc vốn và hiệu quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Hà Nội

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản