intTypePromotion=3

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
22
lượt xem
6
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại. Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của ACB Bình Định, rút ra những thành công, tồn tại và nguyên nhân. Đề xuất những giải pháp phát triển tín dụng tiêu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> HỒ THỊ MAI QUYÊN<br /> <br /> GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> TÍN DỤNG TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG<br /> THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU (ACB)<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh<br /> Mã số : 60.34.05<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2013<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. ĐOÀN GIA DŨNG<br /> <br /> Phản biện 1: TS. Nguyễn Thanh Liêm<br /> Phản biện 2: PGS. TS. Lê Hữu Ảnh<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm<br /> Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại<br /> Đại Học Đà Nẵng vào ngày 20 tháng 07 năm 2013.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu Luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin-Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viện trường Đại học Kinh Tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Trong điều kiện nền kinh tế nước ta ngày một phát triển, đời<br /> sống người dân đang được nâng cao, thị trường hàng hóa cũng ngày<br /> càng đa dạng và phong phú với nhiều mẫu mã và chủng loại khác<br /> nhau đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Tuy nhiên, không phải<br /> lúc nào người tiêu dùng cũng có thể chi trả cho tất cả các nhu cầu<br /> mua sắm cho mình.<br /> Nắm bắt được nhu cầu của người dân cũng như làm tăng<br /> tính cạnh tranh với các ngân hàng trên thị trường Bình Định, ngân<br /> hàng thương mại cổ phần Á Châu chi nhánh Bình Định (ACB Bình<br /> Định) đã nhanh chóng triển khai các lại sản phẩm tín dụng tiêu dùng<br /> đối với khách hàng cá nhân. Xuất phát từ những lý do trên, tác giả<br /> chọn đề tài: “ Giải pháp phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng tại<br /> Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Á Châu (ACB)” để nghiên cứu và<br /> làm luận văn của mình.<br /> 2. Mục đích nghiên cứu<br /> - Hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến phát triển<br /> tín dụng tiêu dùng của ngân hàng thương mại.<br /> - Phân tích và đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng của<br /> ACB Bình Định, rút ra những thành công, tồn tại và nguyên nhân.<br /> - Đề xuất những giải pháp phát triển tín dụng tiêu.<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> - Đối tượng: Các sản phẩm cho vay tiêu dùng dành cho<br /> khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh<br /> Bình Định<br /> - Phạm vi nghiên cứu: Đề tài được thực hiện tại Chi nhánh<br /> Ngân hàng TMCP Á Châu ACB.<br /> <br /> 2<br /> 4. Phương pháp nghiên cứu<br /> Dựa trên phương pháp thống kê, phân tích và tổng hợp là<br /> chủ yếu.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Luận văn ngoài lời mở đầu, kết luận, danh mục các tài liêuh<br /> tham khảo, phụ lục,... Nội dung của đề tài được kết cấu thành 3<br /> chương:<br /> Chương 1: Lý luận về phát triển dịch vụ tín dụng tiêu dùng<br /> của ngân hàng thương mại.<br /> Chương 2: Thực trạng phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân<br /> hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB) Chi nhánh Bình Định<br /> Chương 3: Giải pháp phát triển tín dụng tiêu dùng tại Ngân<br /> hàng ACB Chi nhánh Bình Định<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> Nguyễn Văn Luân (2007), “Các lý thuyết tiền tệ ngân hàng<br /> và thị trường tài chính” in tại nhà xuất bản Đại Học quốc Gia TP Hồ<br /> Chí Minh<br /> PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguyễn Xuân Lãn, Ths Võ<br /> Quang Trí (2011), “ Quản trị marketing định hướng giá trị”, nhà<br /> xuất bản tài chính<br /> <br /> 3<br /> CHƯƠNG 1<br /> LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ<br /> TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ TÍN DỤNG TIÊU DÙNG CỦA<br /> NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI<br /> 1.1.1. Khái niệm tín dụng tiêu dùng<br /> Nếu dựa vào mục đích sử dụng vốn thì cho vay tiêu dùng<br /> được hiểu là một sản phẩm tín dụng hữu ích của ngân hàng nhằm<br /> tài trợ cho mục đích chi tiêu của các cá nhân, hộ gia đình. Các<br /> nguồn cho vay tiêu dùng là nguồn tài chính quan trọng giúp người<br /> tiêu dùng có thể trang trải các nhu cầu trong cuộc sống như nhà ở,<br /> phương tiện đi lại, tiện nghi sinh hoạt, học tập, du lịch, y tế…Còn<br /> nếu trên cơ sở hoạt động cho vay thì có thể hiểu: cho vay tiêu dùng<br /> là một giao dịch về tài sản (tiền hoặc hàng hoá) giữa bên cho vay<br /> (ngân hàng) và bên đi vay (cá nhân, hộ gia đình),trong đó bên cho<br /> vay chuyển giao tài sản cho bên đi vay sử dụng trong một thờii<br /> gian nhất định theo thoả thuận, bên đi vay có trách nhiệm hoàn trả<br /> vô điều kiện vốn gốc và lãi cho bên cho vay khi đến hạn thanh<br /> toán. Nhưng nhìn chung cho vay tiêu dùng được coi là khoản tiền<br /> vay cấp cho các cá nhân, hộ gia đình để chi cho các mục đích<br /> không kinh doanh.<br /> 1.1.2. Đặc điểm dịch vụ tín dụng tiêu dùng<br /> - Mục đích vay<br /> - Qui mô và số lượng khoản vay<br /> - Thời hạn vay<br /> - Nguồn trả nợ<br /> - Rủi ro<br /> - Lãi suất<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản