intTypePromotion=1

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa bột cho trẻ em của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Hân Hân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
45
lượt xem
7
download

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa bột cho trẻ em của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu thực trạng tiêu thụ sữa bột của trẻ em dưới 6 tuổi. Nghiên cứu và đo lường mức độ quan trọng của các yếu tố tác động đến quyết định chọn mua sản phẩm sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng. Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa bột cho trẻ em của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng

BỘ GIAO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> LA THỊ TUYẾT NHUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG<br /> ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN MUA SỮA BỘT<br /> CHO TRẺ EM CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG<br /> TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh<br /> Mã số: 60.34.01.02<br /> <br /> TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> QUẢN TRỊ KINH DOANH<br /> <br /> Đà Nẵng – Năm 2016<br /> <br /> Công trình được hoàn thành tại<br /> ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: Ts. Đoàn Gia Dũng<br /> <br /> Phản biện 1: PGS.TS. Nguyễn Thanh Liêm<br /> Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Tài Phúc<br /> <br /> Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt<br /> nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng<br /> vào ngày 20 tháng 8 năm 2016.<br /> <br /> Có thể tìm hiểu luận văn tại:<br /> - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng<br /> - Thư viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> Thị trường sữa bột Việt Nam đang phát triển mạnh với giá trị<br /> mặt hàng theo ước tính chiếm 45% thị trường sữa, tốc độ tăng trưởng<br /> bình quân 10,1% giai đoạn 2010-2013. Trong năm 2013, có đến 920<br /> nghìn trẻ em ra đời, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn ở mức cao với<br /> 20,5%. Trên thị trường sữa bột, sữa dành cho trẻ em là một trong các<br /> loại sữa có giá đắt nhất và được tiêu thụ nhiều nhất. Với tiềm năng<br /> phát triển to lớn thì việc nắm bắt kịp thời thay đổi về nhu cầu, hành<br /> vi người tiêu dùng là một chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp<br /> kinh doanh mặt hàng sữa bột tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói<br /> chung. Hơn nữa, các nghiên cứu về đề tài này ở Việt Nam vẫn còn<br /> khá ít cùng với dữ liệu chưa được cập nhật. Vì vậy, nhận thấy được<br /> sự cần thiết và tính cấp bách của vấn đề cũng như được sự cho phép<br /> của khoa Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế và được sự hướng dẫn<br /> của Tiến sĩ Đoàn Gia Dũng, tác giả quyết định thực hiện đề tài<br /> “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chọn mua sữa bột<br /> cho trẻ em của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng”.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu<br /> - Tìm hiểu thực trạng tiêu thụ sữa bột của trẻ em dưới 6 tuổi.<br /> - Nghiên cứu và đo lường mức độ quan trọng của các yếu tố<br /> tác động đến quyết định chọn mua sản phẩm sữa bột cho trẻ em dưới<br /> 6 tuổi của người tiêu dùng tại thành phố Đà Nẵng.<br /> - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị cho các doanh nghiệp<br /> kinh doanh sữa bột hiểu rõ nhu cầu khách hàng, đưa ra các chính<br /> sách, chiến lược kinh doanh phù hợp để tăng tính cạnh tranh cho sản<br /> phẩm và đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng.<br /> <br /> 2<br /> 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu<br /> Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến<br /> quyết định mua chọn mua mặt hàng sữa bột dinh dưỡng cho trẻ em<br /> dưới 6 tuổi của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.<br /> Phạm vi nghiên cứu: Phạm vi không gian tại thành phố Đà<br /> Nẵng. Phạm vi thời gian: Số liệu thứ cấp được thu thập trong khoảng<br /> thời gian 2009 - 2014. Quá trình tiến hành phỏng vấn thông qua hình<br /> thức phát bảng câu hỏi, thu thập dữ liệu sơ cấp và hoàn thành đề tài<br /> từ tháng 15/12/2015 đến 15/6/2016.<br /> 4. Phƣơng pháp nghiên cứu<br /> Nghiên cứu này thực hiện tại thành phố Đà Nẵng thông qua hai<br /> bước: (1) Nghiên cứu định tính nhằm xây dựng và hoàn thiện bảng<br /> câu hỏi phỏng vấn; (2) Nghiên cứu định lượng nhằm phân tích dữ<br /> liệu khảo sát.<br /> 5. Bố cục đề tài<br /> Ngoài phần Mở đầu, Kết luận - Kiến nghị và Danh mục tài liệu<br /> tham khảo, nội dung đề tài gồm 4 chương, cụ thể:<br /> - Chương 1: Cơ sở lý thuyết về quyết định mua và các mô hình<br /> nghiên cứu trước đây;<br /> - Chương 2: Thiết kế nghiên cứu;<br /> - Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu;<br /> - Chương 4: Kết quả và bàn luận<br /> 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> - Giáo trình Marketing Căn bản - Nhà xuất bản Lao Động của<br /> Philip Kotler.[12]<br /> - Giáo trình Quản trị Marketing - Nhà xuất bản Tài Chính của<br /> nhóm tác giả PGS.TS Lê Thế Giới cùng cộng sự. [6]<br /> - Giáo trình Hành vi người tiêu dùng - Nhà xuất bản Tài Chính<br /> <br /> 3<br /> của nhóm tác giả TS Nguyễn Xuân Lãn cùng cộng sự. [8]<br /> - Giáo trình Nghiên cứu Marketing: Lý thuyết và ứng dụng –<br /> Nhà xuất bản Thống Kê của nhóm tác giả PGS.TS Lê Thế Giới cùng<br /> cộng sự. [4]<br /> - Giáo trình Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS – Nhà xuất<br /> bản Hồng Đức của tác giả Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc.<br /> [9]<br /> Tác giả đã sử dụng mô hình hành vi người tiêu dùng; mô hình<br /> các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng của Phillip Kotler<br /> (2002) và mô hình ra quyết định đơn giản của người tiêu dùng (The<br /> Simple Model of Consumer Decision - Making) của Leon<br /> G.Schiffman và Leslie Lazar Kanuk (2000) để nghiên cứu những yếu<br /> tố ảnh hưởng đến quyết định mua của khách hàng. [14]<br /> Các nghiên cứu trước đây:<br /> - Roozbeh Babolian Hendiani (2009), “Các nhân tố ảnh hưởng<br /> đến tình hình tiêu thụ sữa của trẻ em tại trường học ở thành thị và<br /> nông thôn tại thành phố Selangor, Malaysia”, Đại học Malaysia.<br /> [13]<br /> - Karunia Setyowati Suroto, Zaenal Fanani, Bangbang Ali<br /> Nugroho (2013), “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sữa<br /> công thức ở thành phố Malang”, Đại học Brawijaya, Tribuhuwana<br /> Tuggadewi, Indonesia. [19]<br /> - Lê Thị Thu Trang, Trần Nguyễn Toàn Trung (2013),<br /> “Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi<br /> tại thành phố Cần Thơ”, Đại học Cần Thơ. [10]<br /> - Phạm Thị Thanh Hồng (2015) “Những yếu tố ảnh hưởng đến<br /> quyết định mua sữa công thức cho trẻ em, nghiên cứu thực nghiệm ở<br /> Hà Nội”, Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. [7]<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2