intTypePromotion=1

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

Chia sẻ: Vũ Văn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
5
download

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Marketing, Marketing - Mix và quản trị Marketing; phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone; xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ<br /> Đề tài: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix<br /> trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.<br /> Tác giả luận văn: Nguyễn Tiến Đại<br /> Người hướng dẫn: TS. Phan Diệu Hương<br /> NỘI DUNG TÓM TẮT<br /> 1. Lý do chọn đề tài:<br /> Công ty VMS - Mobifone là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di<br /> động đầu tiên tại Việt Nam. Trước đây Công ty Thông tin di động (VMS) chỉ tập trung<br /> vào kinh doanh mạng Mobifone ở các tỉnh, thành phố lớn, do vậy các địa bàn còn lại<br /> thị phần của Mobifone ở đó chưa cao. Thị trường là vấn đề sống còn của các doanh<br /> nghiệp, Công ty Thông tin di động (VMS) cũng không thể tránh khỏi quy luật đó. Do<br /> đó Công ty Thông tin di động (VMS) cần phải tăng cường hơn nữa việc ứng dụng<br /> Marketing – Mix vào phát triển kinh doanh đồng đều khắp các tỉnh trên cả nước, trong<br /> đó có Chi nhánh thông tin di động Phú Thọ. Chính vì vậy tôi đã lựa chọn đề tài “ Xây<br /> dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix trong hoạt<br /> động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone” làm luận văn<br /> tốt nghiệp của mình.<br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu của luận văn:<br /> - Tổng hợp và hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về Marketing, Marketing - Mix và quản trị<br /> Marketing.<br /> - Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh doanh tại chi<br /> nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.<br /> - Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt<br /> động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu của luận văn: Chi nhánh Thông tin di động Phú Thọ<br /> 4. Phạm vi nghiên cứu của luận văn:<br /> Đề tài chỉ thực hiện trong phạm vi hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của<br /> công ty VMS Mobifone và tham khảo của một số chi nhánh khác thuộc công ty.<br /> <br /> 5. Nội dung chính và những kết quả đạt được:<br /> Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 3 chương chính:<br /> Chương 1: Cơ sở lý luận về Marketing – Mix trong hoạt động kinh doanh của doanh<br /> nghiệp thông tin di động.<br /> Chương 2: Phân tích thực trạng ứng dụng Marketing – Mix trong hoạt động kinh<br /> doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone ( 2010 – 2011).<br /> Chương 3: Xây dựng một số giải pháp nhằm tăng cường ứng dụng Marketing – Mix<br /> trong hoạt động kinh doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.<br /> Kết quả đạt được:<br /> Trên cơ sở phân tích thực trạng ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh<br /> doanh từ năm 2010 đến năm 2011 của chi nhánh Phú Thọ, phân tích một số yếu tố dẫn<br /> đến kết quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh chưa đạt được kế hoạch Trung tâm đề<br /> ra trong năm 2011. Luận văn đề xuất một số giải pháp khả thi mang tính ý nghĩa thực<br /> tiễn cao nhằm khắc phục một số tồn tại và khó khăn trong kinh doanh, góp phần làm<br /> tăng doanh thu, cũng như sự tăng trưởng về mặt thị phần của chi nhánh Phú Thọ.<br /> 6. Phương pháp nghiên cứu:<br /> Phương pháp nghiên cứu thống kê ( Tổng hợp thống kê, so sánh, phân tích)<br /> Kết luận:<br /> Thông qua các nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn, luận văn mong muốn góp phần<br /> phân tích rõ hơn thực trạng ứng dụng Marketing - Mix tại chi nhánh Phú Thọ để từ đó<br /> tìm ra một số giải pháp tăng cường ứng dụng Marketing - Mix trong hoạt động kinh<br /> doanh tại chi nhánh Phú Thọ của công ty VMS Mobifone.<br /> Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2013<br /> Ý KIẾN GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN<br /> <br /> HỌC VIÊN<br /> <br /> TS. Phan Diệu Hương<br /> <br /> Nguyễn Tiến Đại<br /> <br /> .<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2