intTypePromotion=3

Tổng quan kinh tế tài chính 5

Chia sẻ: Dah Lia | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
49
lượt xem
11
download

Tổng quan kinh tế tài chính 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tổng quan kinh tế tài chính 5', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tổng quan kinh tế tài chính 5

  1. 1.3 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN • PHÙ HỢP Nguyên tắc này đòi hỏi việc ghi nhận doanh thu và chi phí phải phù hợp với nhau. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. Chi phí tương ứng với doanh thu bao gồm: Chi phí của kỳ kế toán tạo ra doanh thu; chi phí của các kỳ trước hoặc chi phí phải trả nhưng liên quan đến doanh thu của kỳ đó. 20
  2. 1.3 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN • NHẤT QUÁN Các chính sách và phương pháp kế toán mà doanh nghiệp đã lựa chọn phải được áp dụng thống nhất ít nhất là trong một kỳ kế toán năm. Trường hợp có thay đổi chính sách kế toán và phương pháp kế toán đã chọn thì phải giải trình lý do và ảnh hưởng của sự thay đổi đó trong phần thuyết minh báo cáo tài chính. 21
  3. 1.3 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN • THẬN TRỌNG Thận trọng là việc xem xét, cân nhắc, phán đoán cần thiết để lập các ước tính kế toán trong các điều kiện không chắc chắn 22
  4. 1.3 CÁC NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CƠ BẢN • TRỌNG YẾU Thông tin được coi là trọng yếu trong trường hợp nếu thiếu thông tin hoặc sự thiếu chính xác của thông tin đó có thể làm sai lệch đáng kể báo cáo tài chính, làm ảnh hưởng đến quyết định kinh tế của người sử dụng báo cáo tài chính. 23
  5. 1.3 CÁC YẾU TỐ CỦA BCTC - Các yếu tố trong bảng cân đối kế toán: Tài sản; Nợ phải trả; Vốn chủ sở hữu - Các yếu tố của Báo cáo kết quả kinh doanh: Doanh thu và thu nhập khác; chi phí 24
  6. 1.4 SỔ KẾ TOÁN • Sổ kế toán dùng để ghi chép, hệ thống và lưu giữ toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế, tài chính đã phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian có liên quan đến doanh nghiệp. • Sổ kế toán gồm sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết. 25

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản