intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:50

61
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 5: Thị trường ngoại hối" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế, thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối, các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối, thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 5 - TS. Đặng Ngọc Đức

 1. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI    
 2. Chương 5: THỊ TRƯỜNG TÀI NGOẠI HỐI  Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế  Thị trường ngoại hối  Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối  Các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối  Thị trường ngoại hối của các nước đang phát triển  Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối  Câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập
 3. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Tổng quan về thị trường tài chính quốc tế  Khái niệm và vai trò của thị trường tài chính quốc  tế  Các chủ thể tham gia vào hoạt động của thị trường  tài chính quốc tế  Cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế
 4. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Khái niệm về thị trường tài chính quốc tế  Những nơi diễn ra các hoạt động mua và bán  vốn của ngưòi cư trú và không cư trú  Những nơi diễn ra các hoạt động mua bán vốn  giữa các chủ thể thuộc các nền kinh tế khác  nhau với nhau và với các tổ chức tài chính quốc  tế  Những nơi diễn ra sự giao lưu của các luồng 
 5. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Vai trò của thị trường tài chính quốc tế  Là kênh rất quan trọng giao lưu và đáp ứng nhu  cầu khác nhau về vốn đối với tất cả các chủ thể  của nước phát triển và các nước đang phát triển  Tác động đến lượng vốn đầu tư của các nước  tham gia, do vậy tác động đến nhịp độ tăng  trưởng kinh tế của mỗi nước và nền kinh tế thế  giới  Điều tiết sử dụng và nâng cao hiệu quả các  nguồn lực tài chính  Thúc đẩy hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá
 6. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Các chủ thể tham gia   Các chủ thể của nền kinh tế của các nước bao  gồm:  Chính phủ,  Các doanh nghiệp: Các công ty đa quốc gia  (MNCs)  Các trung gian tài chính Các cá nhân  Các tổ chức quốc tế: IMF, WB, ADB, v.v…  Các tổ chức xã hội, v.v… 
 7. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế  Thị trường tiền tệ quốc tế ­ Thị trường ngoại  hối: Những nơi chuyển giao những khoản vốn  có thời hạn ngắn, thanh khoản cao đáp ứng nhu  cầu về khả năng thanh toán  Thị trường vốn quốc tế ­ Thị trường trái phiếu  và cổ phiếu quốc tế: đáp ứng nhu cầu đầu tư  quốc tế của các chủ thể khác nhau
 8. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Cấu trúc của thị trường tài chính quốc tế  Thị trường ngoại hối ­ Đặc trưng của thị trường tiền  tệ quốc tế  Thị trường cổ phiếu ­ Đặc trưng của thị trường đầu tư  quốc tế  Lưu ý về phạm vi nghiên cứu:  ­ Những hoạt động tín dụng ngắn hạn của các doanh  nghiệp xuất nhập khẩu cũng như của ngân hàng ­ Một số hoạt động tín dụng dài hạn (các dự án phát triển  và vay nợ của chính phủ, v.v…)
 9. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Thị trường ngoại hối  Khái niệm về trường ngoại hối  Vai trò của thị trường ngoại hối  Cấu trúc của thị trường ngoại hối  Các chủ thể tham gia vào hoạt động của thị trường  ngoại hối  Hoạt động và các nghiệp vụ kinh doanh trên thị  trường ngoại hối  Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối
 10. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Khái niệm về trường ngoại hối  Ngoại tệ và ngoại hối   Khái niệm về thị trường ngoại hối: Là nơi diễn  ra các hoạt động mua và bán ngoại tệ và vốn  bằng ngoại tệ  Bản chất của thị trường ngoại hối là thị trường  tiền tệ quốc tế
 11. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Vai trò của thị trường ngoại hối  Cọ sát cung và cầu về ngoại tệ, thoả mãn nhu  cầu khác nhau về ngoại tệ đáp ứng nhu cầu về  khả năng thanh toán, hạn chế rủi ro trong các  hoạt động kinh doanh ngoại tệ và bằng ngoại tệ  Cơ sở hình thành và điều tiết tỷ giá  Công cụ điều tiết sự di chuyển của các luồng  vốn ngắn hạn bằng ngoại tệ 
 12. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Các chủ thể tham gia  hoạt động của thị trường ngoại hối  Các đối tượng khách hàng  Các trung gian tài chính: Các sàn giao dịch, các  ngân hàng thương mại và thể chế trung gian tài  chính khác  Các cơ quan quản lý của nhà nước  Các nhà môi giới tự do  Các nhà đầu cơ ngoại tệ
 13. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Cấu trúc của thị trường ngoại hối  Căn cứ vào sự can thiệp của Nhà nước: Thị  trường chính thức và thị trường không chính thức  – các sàn giao dịch, thị trường liên ngân hàng và thị  trường vô hình  Căn cứ vào tính chất giao dịch: Thị trường giao  ngay (Spot transactions) và thị trường phái sinh  (Derivatives markets).
 14. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Hoạt động và các nghiệp vụ kinh doanh trên  thị trường ngoại hối giao ngay  Hoạt động của thị trường ngoại hối 1. Đặc trưng hoạt động của thị trường ngoại hối 2. Một số quy định về hoạt động của thị trường ngoại hối  Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại  hối 1. Các giao dịch giao ngay (Spot transactions) 2. Các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối (Derivatives).
 15. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Các nghiệp vụ trên thị trường giao ngay  Đặc trưng của các nghiệp vụ mua bán giao  ngay  Các nghiệp vụ trên thị trường giao ngay 1. Nghiệp vụ mua bán giao ngay 2. Nghiệp vụ mua bán khống 3. Nghiệp vụ Ac­bit (Arbitrages) 4. Nghiệp vụ kinh doanh khác
 16. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Các nghiệp vụ phái sinh ngoại hối 1. Nghiệp vụ mua bán theo hợp đồng kỳ hạn  (Forwards contracts) 2. Nghiệp vụ mua bán theo hợp đồng tương lai  (Futures contracts) 3. Nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (Swaps) 4. Nghiệp vụ mua bán theo hợp đồng quyền chọn  (Options).
 17. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Thị trường tiền tệ châu Âu  Thị trường tiền tệ châu Âu (European Currencies):  Thực chất là thị trường ngoại hối song bao gồm cả  hoạt động tiền gửi và cho vay, do vậy hình thành  cơ chế tạo tiền  Cơ sở hình thành và phát triển: sự hình thành các  ngân hàng Eurobanks và European Dollars  Những đặc trưng cơ bản:  Luôn gắn với các trung tâm tài chính lớn  Lãi suất thả nổi và cơ sở quan trọng nhất là lãi suất LIBOR  Hoạt động với những lợi thế đặc biệt của các Eurobanks
 18. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Thị trường ngoại hối của các nước đang phát  triển  Đặc trưng chung về thị trường ngoại hối của các  nước đang phát triển  Một số thị trường ngoại hối mới nổi Thị trường ngoại hối Trung Quốc Thị trường ngoại hối CHLB Nga Thị trường ngoại hối Việt Nam
 19. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối Mục địch quản lý Cơ quan quản lý Đối tượng quản lý Phương thức quản lý
 20. Chương 5: THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI Câu hỏi nghiên cứu, thảo luận và bài tập 1. Thị trường ngoại hối: Khái niệm, cấu trúc, vai trò và các  chủ thể tham gia 2. Các nghiệp vụ mua bán giao ngay và các nghiệp vụ phái  sinh ngoại hối. Ý nghĩa của vấn đề nghiên cứu đối với  việc quản lý thị trường ngoại hối ở Việt Nam 3. Hoạt động kinh doanh ngoại tệ của các ngân hàng thương  mại Việt Nam 4. Quản lý hoạt động của các thị trường ngoại hối mới nổi  trên thế giới và Việt Nam 5. Bài tập về thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ 
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2