Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 4

Chia sẻ: Nhan Tai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
93
lượt xem
8
download

Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm dao động điều hòa - đề 4', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Trắc nghiệm dao động điều hòa - Đề 4

  1. Dao đ ng đi u hoà - Đ 4 : Câu h i 1: A. B. C. D. E. Câu h i 2: A. B. C. D. E. Câu h i 3: Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò xo có đ c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía dư i, đ n v trí x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 2 D. 0,10 m/s 2 E. 0,05 m/s
  2. A. B. C. D. E. Câu h i 4: M t con l c đơn dao đ ng v i li giác r t bé θ. Tính cư ng đ l c h i ph c khi qu n ng có kh i lư ng 10kg. Cho g =9,8 m/s2. A. F = 98θ N B. F = 98 N 2 C. F = 98θ N D. F = 98sinθ N C. F = 98cosθ N A. B. C. D. E. Câu h i 5: A. B. C. D. E. Câu h i 6: Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) E. x = sin(5t + π) A. B. C. D. E. Câu h i 7: M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5)
  3. E. x + y = 2cos(πt/5) A. B. C. D. E. Câu h i 8: M t con l c đơn g m m t dây treo dài 1,2m, mang m t v t n ng kh i lư ng m = 0,2 kg, dao đ ng nơi gia t tr ng l c g = 10 m/s2 . Tính chu kỳ dao đ ng c a con l c khi biên đ nh . A. 0,7s B. 1,5s C. 2,1s D. 2,2s E. 2,5s A. B. C. D. E. Câu h i 9: A. B. C. D. E. Câu h i 10: M t con l c đơn có đ dài b ng 1. Trong kho ng th i gian t nó th c hi n 12 dao đ ng. Khi gi m đ dài c a nó b t 16cm, trong cùng kho ng th i gian t như trên, con l c th c hi n 20 dao đ ng. Cho bi t g = 9,8 m/s2 . Tính đ dài ban đ u c a con l c. A. 60cm B. 50cm C. 40cm D. 30cm E. 25cm A. B. C. D. E.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản