intTypePromotion=1

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
250
lượt xem
59
download

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:sự di truyền liên kết với giới tính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH

  1. SỰ DI TRUYỀN LIÊN KẾT VỚI GIỚI TÍNH Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính được phát hiện đầu tiên bởi: Câ u 1 A) Moocgan Menđen B) C) Coren và Bo Oatxơn và Cric D) Đáp án A Hịên tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng: Câ u 2 Di truyền các tính trạng giới tính mà gen quy định chúng nằm trên các NST A) thường Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST Y B) Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST X C) Di truyền các tính trạng thường mà gen quy định chúng nằm trên NST giới D) tính Đáp án D Mô tả nào sau đây là không đúng với hiện tượng di truyền liên kết với giới Câ u 3 tính : Nhiều gen liên kết với giới tính được xác minh là nằm trên NST giới tính X A) Hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là hiện tượng di truyền của các B) tính trạng thường mà các gen đã xác định chúng nằm trên NST giới tính Trên NST Y ở đa số các loài hầu như không mang gen C) Một số NST giới tính do các gen nằm trên các NST thường chi phối sự di D) truyền của chúng được gọi là di truyền liên kết với giới tính Đáp án D Trong trường hợp di truyền liên kết với giới tính, gen nằm trên các NST giới Câ u 4 tính X, kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau do: Có sự thay đổi quá trình làm bố, làm mẹ trong quá trình lai A) Do sự khác biệt trong cặp NST giới tính ở cơ thể bố và mẹ nên bố mẹ không B) đóng vai trò như nhau trong quá trình di truyền các tính trạng Do có hiện tượng di truyền chéo, cơ thể XX sẽ chỉ truyền gen cho con XY ở C) thế hệ sau Do có hiện tượng di truyền thẳng, cơ thể XY sẽ chỉ truyền gen cho con XY D) ở thế hệ sau Đáp án B Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm di truyền của gen lặn quy Câ u 5 định tính trạng thường nằm trên NST giới tính X: Tính trạng có xu hướng dễ biểu hiện ở cơ thể mang cặp NST giới tính XX A) Có hiện di truyền chéo B) Tỉ lệ phân tính của tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới C) Kết quả của phép lai thuận và lai nghịch khác nhau D) Đáp án A Để phân biệt hiện tượng di truyền qua các gen nằm trên NST thường với Câ u 6 hiện tượng di truyền liên kết với NST giới tính X người ta dựa vào các đặc điểm nào?
  2. Gen trên NST thường không có hiện tượng di truyền chéo A) Gen trên NST thường luôn luôn biểu hiện giống nhau ở cả hai giới B) Gen trên NST thường cho kết quả giống nhau trong phép lai thuận nghịch C) Tất cả đều đúng D) Đáp án -D Bệnh nào dưới đây của người bệnh là do đột biến gen lặn di truyền liên kết Câ u 7 với giới tính: Bệnh thiếu máu huyết cầu đỏ hình lưỡi liềm A) Hội chứng Claiphentơ B) Bệnh mù màu C) Hội chứng Tơcnơ D) Đáp án C Câu 8 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Trong quần thể sẽ có bao nhiêu kiểu gen và kiểu giao phối khác nhau? 3 kiểu gen, 6 kiểu giao phối A) 3 kiểu gen, 3 kiểu giao phối B) 6 kiểu gen, 4 kiểu giao phối C) 5 kiểu gen, 6 kiểu giao phối D) Đáp án D Câu 9 Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Cặp nào dưới đây được coi là cặp lai thuận nghịch ♂ XWXw x ♀ XWY và ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂ XwXw x ♀ XWY và ♂XWXW x ♀ XwY B) ♂ XwXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XWY C) ♂ XWXw x ♀ XwY và ♂XWXW x ♀ XwY D) Đáp án B Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 10 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn đến hiện tượng phân tính theo giới tính(các tính trạng biểu hiện không giống nhau ở hai giới) ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) A và B đúng D) Đáp án A Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 11 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn đến hiện tượng phân tính theo giới tính: ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂ X WX W x ♀ X WY C) A và B đúng D) Đáp án -D
  3. Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 12 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 mắt đỏ : 1 mắt trắng ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂XWXW x ♀ XwY C) A và B đúng D) Đáp án -D Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 13 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 ruồi cái mắt đỏ : 1 ruồi đực mắt trắng ♂XWXw x ♀ XwY A) ♂XwXw x ♀ XWY B) ♂ X WX w x ♀ X WY C) ♂XWXW x ♀ XwY D) Đáp án B Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 14 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây sẽ cho tỷ lệ phân tính 3 ruồi mắt đỏ : 1 ruồi mắt trắng trong đó ruồi mắt trắng đều là ruồi đực: ♂ X WX w x ♀ X WY A) ♂XWXW x ♀ XwY B) ♂XWXw x ♀ XwY C) ♂XwXw x ♀ XWY D) Đáp án A Ở ruồi giấm gen W quy định tính trạng mắt đỏ, gen w quy định tính trạng Câu 15 mắt trắng mắt trắng nằm trên NST giới tính X không có alen tương ứng trên NST Y. Phép lai nào dưới đây dẫn sẽ cho tỷ lệ phân tính 1 : 1: 1: 1 ở hệ lai: ♂XWXW x ♀ XwY A) ♂XWXw x ♀ XwY B) ♂ X WX w x ♀ X WY C) ♂XwXw x ♀ XWY D) Đáp án B Đặc điểm nào dưới đây không phải là đặc điểm của bệnh di truyền do gen Câu 16 lặn liên kết với NST giới tính X ở người: Bệnh có xu hướng dễ biểu hiện ở người nam do gen lặn đột biến không có A) alen bình thường tương ứng trên Y át chế Mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp sẽ làm biểu hiện ở một nửa số con B) trai Bố mẹ mang gen bệnh sẽ truyền gen bệnh cho một nửa số con gái C) Người nữ khó biểu hiện bệnh do muốn biểu hiện gen bệnh phải ở trạng thái D) đồng hợp Đáp án C Bệnh di truyền do gen lặn liên kết với NST Giới tính X ở người có xu hướng Câu 17 dễ biểu hiện ở người nam do:
  4. NST giới tính X bị bất hoạt nên gen bệnh trên NST giới tính X không gây A) biểu hiện ở người nữ XX Do trong quần thể, mẹ là người mang gen bệnh nên truyền gen bệnh cho con B) trai Ở người nam gen lặn đột biến dễ dàng xuất hiện ở trạng thái đồng hợp và C) biểu hiện bệnh Ở người nam gen lặn biểu hiện trên NST X không có alen bình thường D) tương ứng trên Y át chế Đáp án D Bệnh máu khó đông ở người rất khó gặp ở nữ do: Câu 18 bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới tính X, người nữ mang cặp NST A) giới tính XX nên muốn biểu hiện gen phải ở trạng thái đồng hợp. Người nam XY do chỉ có một NST giới tính X nên chỉ cần một gen là đủ để gây bệnh bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới t ínhY nên chỉ biểu hiện ở người B) nam, người nữ mang cặp NST giới tính XX nên muốn biểu hiện gen phải xảy ra đột biến chuyển đoạn NST mang gen đột biến qua NST X bệnh do gen lặn đột biến nằm tên NST giới t ính X, người nữ mắc bệnh sẽ C) có biểu hiện nặng nề hơn so với người nam do đó bị chết sớm dẫn đến kết quả là bệnh ít gặp ở người nữ hơn so với nam A và C đúng D) Đáp án A ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 19 quy định máu đông bình thường Bố và con trai đều mắc bệnh khó đông,mẹ bình thường , nhận định nào dưới đây là đúng: Con tri đã nhận gen bệnh từ bố A) mẹ không mang gen bệnh XHXH B) mẹ mang gen bệnh ở trạng thái dị hợp XHXh C) Toàn bộ con gái của hai người này sẽ có kiểu gen dị hợp tử XHXh D) Đáp án C ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 20 quy định máu đông bình thường Bố mắc bệnh máu khó đông,mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh khó đông, nhận định nào dưới đây là đúng: Con gái của họ không bao giờ có người mắc bệnh A) 100% số con trai của họ sẽ mắc bệnh B) 50% số con trai của họ có khả năng mắc bệnh C) 100% số con gái của họ sẽ mắc bệnh D) Đáp án C ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 21 quy định máu đông bình thường Bố mắc bệnh máu khó đông, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh máu khó đông, Họ có một người con gái bình thường. Con gái của họ lấy chồng hoàn toàn bình thường, nhận định nào dưới đây là đúng: khả năng mắc bệnh ở con của họ là 50% A)
  5. 100% số con trai của họ hoàn toàn bình thường B) 50% số con trai của họ hoàn toàn bình thường C) 50% số con gái của họ sẽ mắc bệnh D) Đáp án C ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 22 quy định máu đông bình thường khả năng để một cặp vợ chồng sing con gái mắc bệnh máu khó đông có thể được gặp trong tình huống sau: bố mắc bệnh, mẹ bình thường, ông ngoại mắc bệnh A) bố mắc bênh, mẹ bình thường, ông bà ngoại bình thường nhưng có cậu mắc B) bệnh bố mắc bệnh, mẹ bình thường nhưng có dì mắc bệnh C) tất cả đều đúng D) Đáp án -D ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 23 quy định máu đông bình thường Bố mẹ bình thừơng, ông nội mắc bệnh máu khó đông, ông bà ngoại bình thường, khả năng họ sinh con trai mắc bệnh sẽ là A) 12,5% B) 50% C) 25% D) 0% Đáp án D ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 24 quy định máu đông bình thường Một người nam mắc bênh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 25 quy định máu đông bình thường Một người nam mắc bệnh lấy một người nữ bình thường nhưng có bố mẹ mắc bệnh, khả năng họ sinh ra được đứa con gái khoẻ mạnh là bao nhiêu? A) 100% B) 25% C) 50% D) 75% Đáp án C ở người bệnh máu khó đông do gen lặn h nằm trên NST X quy định, gen H Câu 26 quy định máu đông bình thường
  6. Một người nam bình thường kết hôn với một người nữ bình thường nhưng có bố mắc bệnh, hkả năng họ sinh ra được đứa con khoẻ mạnh là bao nhiêu? A) 75% B) 25% C) 50% D) 100% Đáp án A ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy Câu 27 định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn. Mẹ tam thể x bố đen, tỉ lệ màu lông của các mèo con sẽ là: Mèo cái toàn đen, mèo đực 50% đen,50% hung A) Mèo cái: 50%đen: 50% tam thể, mèo đực 100% đen B) Mèo cái: 50% đen:50% tam thể, mèo đực 100% hung C) Mèo cái:50% đen:50% tam thể, mèo đực:50% đen:50% hung D) Đáp án D ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy Câu 28 định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn mẹ hung x bố đen, tỷ lệ màu lông của các mèo con sẽ là: Mèo cái toàn đen, mèo đực toàn hung A) Mèo cái toàn tam thể, mèo đực toàn hung B) Mèo cái toàn tam thể, mèo đực toàn đen C) Mèo cái toàn hung, mèo đực toàn đen D) Đáp án B ở mèo, gen B quy định màu lông đen nằm trên NST giới tính X, gen B quy Câu 29 định màu lông hung, mèo cái dị hợp về gen này có màu lông tam thể do gen B trội không hoàn toàn Mèo đực tam thể chỉ có thể xuất hiện trong trường hợp: mẹ lông đen, bố lông hung, mèo bố bị rối loạn phân ly cặp NST giới tính, A) mèo đực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông hung, bố lông đen, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo B) đực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông đen, bố lông hung, mẹ bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo C) đực tam thể có NST giới tính là XXY mẹ lông hung, bố lông hung, bố bị rối loạn phân ly căp NST giới tính, mèo D) đực tam thể có NST giới tính là XXY Đáp án A hịên tượng di truyền thẳng trong di truyền kiên kết với giới tính là hiện Câu 30 tượng Gen quy định tính trạng nằm trên NST X do đó ở cơ thể mang cặp NST giới A) tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y do đó ở cơ thể mang cặp NST giới B) tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau
  7. Gen quy định tính trạng nằm trên NST X do đó ở cơ thể mang cặp NST giới C) tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể khác giới ở thế hệ sau Gen quy định tính trạng nằm trên NST Y do đó ở cơ thể mang cặp NST giới D) tính XY tính tạng luôn luôn được truyền cho cá thể cùng giới ở thế hệ sau Đáp án D bệnh tật nào dưới đây ở người gây ra bởi đột biến gen lặn trên NST Y: Câu 31 A) Mù màu Máu khó đông B) tật dính ngón tay số 2 và số 3 C) Bệnh teo cơ D) Đáp án C bệnh nào dưới đây ở người gây chỉ biểu hiện ở nam giới: Câu 32 A) Mù màu Máu khó đông B) tật có túm lông ở tai C) hội chứng Tơcnơ D) Đáp án C bệnh di truyền nào dưới dây ở người hiện đã có thể điều trị được một phần Câu 33 và cho phép người bệnh sống một cuộc sống gần như bình thường Bệnh teo cơ A) bệnh máu khó đông B) hội chứng Tơcnơ C) hội chứng Claiphentơ D) Đáp án B Ý nghĩa trong sản xuất của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là: Câu 34 Giúp phân biệt giới tính ở giai đoạn sớm, nhất là ở gia cầm A) Tăng cường hiệu quả của phép lai thuận nghịch trong việc tạo ưu thế lai B) chọn đôi giao phối thích hợp dể tạo ra các biến dị tổ hợp monhgmuốn C) tất cả đều đúng D) Đáp án A Ý nghĩa trong của hiện tượng di truyền liên kết với giới tính là đối với y học Câu 35 là Giúp phân biệt giới tính của thai nhi ở giai đoạn sớm A) Giúp tư vấn di truyền và dự phòng đối với các bệnh di truyền liên kết với B) giới tính Giúp hạn chế sự xuất hiện trong trường hợp bất thường của cặp NST giới C) tính Giúp hiểu được nguyên nhân và cơ chế gây ra các trường hợp bất thường về D) số lượng của cặp NST giới tính Đáp án B người ta gọi bệnh mù màu và bệnh máu khó đông là bệnh của nam giới vi: Câu 36 bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST Y không có alen tương ứng trên A) NST X
  8. bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST X không có alen tương ứng trên B) NST Y bệnh gây ra do đột biến gen trội trên NST Y không có alen tương ứng trên C) NST X bệnh gây ra do đột biến gen lặn trên NST X không có alen tương ứng trên D) NST Y Đáp án D sự di truyền của các tính trạng được quy định bởi gen trên NST Y có đặc Câu 37 điểm như thế nào? chỉ biểu hiện ở cơ thể đực A) chỉ biểu hiện ở cơ thể cái B) Có hiện tượng di truyền chéo C) chỉ biểu hiện ở cơ thể XY D) Đáp án D sự di truyền của các bệnh tật được quy định bởi gen đột biến trên NST Y ở Câu 38 người có đặc điểm như thế nào? Chỉbiểu hiện ở người nam A) bố luôn luôn truyền bệnh tật cho con trai B) Tính chất trội hoặc lặn của gen đột biến không có ý nghĩa C) tất cả đều đúng D) Đáp án -D ở gà gen trội R quy định lông vằn, gen r quy định gen không vằn nằm trên Câu 39 NST X để có thể sớm phân biệt trống và mái khi gà mới nở bằng tính trạng trên NST X người ta phải thực hiện phép lai nào? ♂XRXR x ♀XrY A) ♂XrXr x ♀XRY B) ♂XRXr x ♀XRY C) ♂XRXr x ♀XrY D) Đáp án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2