intTypePromotion=4

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thắng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
174
lượt xem
21
download

TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'trắc nghiệm sinh học:sự di truyền qua tế bào chất', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TRẮC NGHIỆM SINH HỌC:SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT

  1. SỰ DI TRUYỀN QUA TẾ BÀO CHẤT Hiện tượng di truyền lạp thể đã được phát hiện bởi: Câ u 1 Menđen A) B) Mocgan C) Côren và Bo Oatxơn và Críc D) Đáp án C Bản chất hoá học của các gen ngoài NST là: Câ u 2 A) ARN B) ADN Thể ăn khuẩn C) D) Plasmit Đáp án B Gen ngoài nhân được thấy ở : Câ u 3 Ti thể và lạp thể A) Plasmit của vi khuẩn B) C) Ribôxôm A và B đúng D) Đáp án -D ADN ngoài nhân có mặt trong các cấu trúc nào của tế bào động vật có nhân Câ u 4 chính thức Lạp thể A) B) Plasmit Ti thể C) Tất cả đều đúng D) Đá p án C ADN có mặt trong các cấu trúc nào của tế bào có nhân chính thức Câ u 5 Lạp thể và Ti thể A) B) Plasmit Nhân tế bào C) A và C đúng D) Đáp án -D Điểm khác nhau cơ bản giữa ADN trong nhân và ADN ngoài nhânvề cấu Câ u 6 trúc là: ADN trong nhân không có cấu trúc dạng vòng A) Cấu trúc hoá hóc của hai loại ADN nàykhác nhau ở một số bazơ nitric B) ADN ngoài nhân có số lượng đơn phân ít hơn C) A và C đúng D) Đáp án -D Điểm khác nhau cơ bản giữa ADN trong nhân và ADN ngoài nhânvề chức Câ u 7 năng là: ADN ngoài nhân không mang thông tin di truyền quy định tính trạng A) ADN ngoài nhân không có khả năng sao mã ra mARN B) ADN ngoài nhân có khả năng tự nhân đôi độc lập với ADN trong nhân C)
  2. A và C đúng D) Đáp án C Khi gen ngoài nhân bị đột biến Câ u 8 Tất cả các tế bào con đều mang nhân đột biến A) Tính chất của gen đột biến chỉ được biểu hiện ở cơ thể đồng hợp B) Gen đột biến không phân bố đều cho các tế bào con C) Đột biến sẽ không được di truyền cho các thế hệ sau D) Đáp án C Khi gen trên ADN của lục lạp ở thực vật bị đột biến sẽ không dẫn đến kết Câ u 9 quả nào dưới đây` Lục lạp sẽ mất khả năng tổng hợp diệp lụclàm xuất hiện màu trắng A) Sự phân phối ngẫu nhiên và không đồng đều của những lạp thể này thông B) qua quá trình nguyên phân sẽ sinh ra hiên tượng lá có đốm xanh đốm trắng Trong một tế bào có mang nhân đột biến sẽ có hai loại lục lạp xanh và trắng C) Làm cho toàn cây hoá trắng do không tổng hợp được diệp lục D) Đáp án D Làm thế nào để phân biệt đột bíên gen trên ADN của lục lạp ở thực vật làm Câu 10 lục lạp mất khả năng tổng hợp diệp lục làm xuất hiện màu trắng với đột biến của gen trên ADN trong nhân gây bệnh bạch tạng của cây Trường hợp đột biến ngoài nhân sẽ gây hiện tượng lá có đốm xanh đốm A) trắng, đột biến trong nhân sẽ làm toàn thân có màu trắng Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ không di truyền, đột biến B) trong nhân gen đột biến có thể di truyền được cho thế hệ tế bào sau Trường hợp đột biến ngoài nhân gen đột biến sẽ di truyền, đột biến trong C) nhân gen đột biến không di truyền được cho thế hệ tế bào sau Không thể phân biệt được D) Đáp án A Trong di truyền qua tế bào chất Câu 11 Vai trò của bố và mẹ là như nhau A) Vai trò của cơ thể mang nhiễm sắc thể giới tính XX đóng vai trò quyết định B) Vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể cái C) Sự di truyền qua các tính trạng chịu sự chi phối của quy định Menđen D) Đáp án C Nhận xét nào dưới đây là không đúng trong trường hợp di truyền qua tế bào Câu 12 chất Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau A) Tính trạng luôn luôn được di truyền qua dòng mẹ B) Tính trạng được biểu hiện đồng loạt qua thế hệ lai C) Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở cơ thể cái của thế hệ lai D) Đáp án D Hiện tượng di truyền qua tế bào chất có đặc điểm Câu 13 Lai thuận nghịch cho kết quả khác nhau A) Tính trạng luôn luôn được di truyền theo dòng mẹ B) Tính trạng biểu hiện đồng loạt ở thế hệ lai C) Tất cả đều đúng D)
  3. Đáp án -D Tại sao trong di truyền qua tế bào chất tính trạng luôn luôn được di truyền Câu 14 theo dòng mẹ và cho kết quả khác nhau trong lai thụân nghịch? Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới A) tính X Do gen chi phối tính trạng di truyền kết hợp với nhiễm sắc thể (NST) giới B) tính Y Do hợp tử nhận tế bào chất có mang gen ngoài nhân chủ yếu từ mẹ C) Do hợp tử nhận vật chất di truyền chủ yếu từ mẹ D) Đáp án C Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền Câu 15 qua nhân thể hiện ở đặc điểm nào ? Di truyền qua tế bào chất không phân tính như các tỉ lệ đặc thù như gen A) trong nhân và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ. Di truyền qua tế bào chất cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch, gen B) trong nhân luôn cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch Di truyền qua tế bào chất cho hiện tượng phân tính theo giới tính còn gen C) trong nhân luôn luôn cho kết quả giống nhau ở cả hai giới Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen D) trong nhân vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố Đáp án A Sự khác nhau cơ bản trong đặc điểm di truyền qua tế bào chất và di truyền Câu 16 liên kết với giới tính gen trên nhiễm sắc thể X thể hiện ở điểm nào ? Di truyền qua tế bào chất không cho kết quả khác nhau trong lai thuận A) nghịch, gen trên NST giới tính cho kết quả khác nhau trong lai thuận nghịch Di truyền qua tế bào chất không phân tính theo các tỉ lệ đặc thù như trường B) hợp gen trên NST giới tính và luôn luôn di truyền theo dòng mẹ Trong di truyền qua tế bào chất tính trạng biểu hiện chủ yếu ở cơ thể cái XX C) còn gen trên NST giới tính biểu hiện chủ yếu ở cơ thể đực XY Trong di truyền qua tế bào chất vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể mẹ còn gen D) trên NST giới tính vai trò chủ yếu thuộc về cơ thể bố. Đáp án B
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2