intTypePromotion=1
ADSENSE

TỰ HỌC EXCEL 2007 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

Chia sẻ: Nguyễn Quang Hòa | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

478
lượt xem
234
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'tự học excel 2007 - bài thực hành số 2', công nghệ thông tin, tin học văn phòng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỰ HỌC EXCEL 2007 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 2

 1. Bài 26 ngày 28.3.2010 utbinh soạn theo HG  30.ĐẶT LỀ TRANG IN Xem Video tại : http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/49.swf Việc thiết lập khoảng cách cho lề Trang In rất quan trọng . Có nhiều bạn chưa  biết nên khi trình bày Trang Bảng Tính sẽ  không  được  đẹp mắt vì  nó  không  cân xứng với Trang In nhất là chọn khoảng cách chừa Lề bên Phải nhiều hơn  bên Trái . 1. Để  đặt lề  Trang In Bảng Tính , chọn Thẻ Page Layout > Chọn biểu tượng cũa Page  Setup . 2. HT Page Setup mở ra , chọn lớp Margins > Hiện ra nội dung của lớp này . Bạn thiết lập giá trị của các  : Ô Top ( canh lề Trên ) – Ô Left ( Canh lề Trái ) –   • Ô  Right ( Canh lề Phải ) –  Ô  Bottom ( canh lề  đáy ) > Trong lúc nhấp nút lên  hay xuống  để  tăng hay giảm giá  trị  bạn sẽ  thấy ngay khoảng cách lề  trong   Khung Priview . Chọn Horizontal để canh Chiều Ngang và Nút Vertical để canh Chiều Dọc  • Nhấp Nút Print Preview  để  xem trước khi in và  nhấp Nút Print  để  in > Nhấp  • Ok  để  áp  dụng  . 1
 2. 31.TẠO TIÊU ĐỀ ĐẦU TRANG VÀ CUỐI TRANG Xem Video tại : http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/50.swf Bài này hướng dẫn cho các bạn Tạo Tiêu Đề  Trên và Tiêu Đề  Dưới cho Trang  In Bảng Tính . Thông thường thì   áp dụng Tiêu  Đề  dưới Trang In nhiều hơn  Trên . Nội dung thường là  Lập lại Tiêu  Đề  của Trang Bảng Tính hoặc Tên  Doanh Nghiệp . 1. Chọn Thẻ  page Layout , chọn biểu tượng Page setup > Chọn Lớp Header/Footer ,  hiện ra nội dung của Lớp này . 2.   ập nội dung của Tiêu Đề  Trên của Trang In : Ô  Header chọn Sheet1 > Nhấp Nút  Nh   Custom Header . 2
 3. 3. HT Header hiện ra , bạn nhập nội dung Tiêu Đề Trên của Trang In vào : Left Section : Nhập nội dung sẽ hiển thị bên Trái Trang In phía trên . • Center Section : Nhập nội dung sẽ hiển thị bên Giữa Trang In phía trên . • Right  Section : Nhập nội dung sẽ hiển thị bên Phải Trang In phía trên . • Ví dụ : Nhập : “ Tiêu đề Trên ở giữa “  > Ok . • 3
 4. 4.   ập nội dung của Tiêu Đề Dưới của Trang In  : Ô  Header chọn Sheet1 > Nhấp Nút  Nh   Custom   Footer   >   Thực   hiện   giống   các   bước   của   Header   >   Ok   .   Trở   lại   Lớp   Header/Footer , nhấp Ok để áp dụng . 4
 5. 32.LẬP LẠI TIÊU ĐỀ BẢNG TÍNH KHI SANG TRANG Xem Video tại : http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/52.swf Bài này giống Bài số 44 ở dưới : TẠO GHI CHÚ CHO TÀI LIỆU . 33.THỰC HIỆN IN ẤN  Xem Video : http://www.digilife.vn/Product/Pages/200922/20090528111128.aspx Bài này hướng dẫn các bạn cách sử  dụng Bảng PRINT . Cách in trên 1 mặt  giấy – Cách in trên 2 mặt giấy để tiết kiệm – Cách in có chọn lựa từ Trang này  đến Trang kia và cách in nhanh 1 tài liệu hiện đang mở . 1. Nhấp Nút Office  > Chọn Nút Print >  Chọn Nút Print nếu muốn có chọn lựa tiếp theo . • Chọn Nút Quick Print nếu muốn in liền tài liệu đang mở . In trên 1 mặt giấy và  • in trên nhiều tờ giấy . 5
 6. 2. Chọn Nút Print : Name : Chọn tên Máy In. • Nếu muốn In từ Trang 3 đến Trang 6 : Ô From là nhập số thứ tự bắt đầu in  • của Trang Tài Liệu ( Ví dụ 3 ) Ô From là nhập số thứ tự cuối trang  in của Trang Tài Liệu ( Ví dụ 6 ) • In 2 mặt giấy khi có tài liệu gồm 8 Trang :  • o Ô From nhập : 1,2,5,7 o Ô To nhập : 2,4,6,8. 6
 7. 34.CHÈN ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH    Xem Video : http://www.digilife.vn/Product/Pages/200922/20090527154524.aspx Chèn Hình Ảnh vào trong Excel giống như thao tác bạn thực hiện trong WORD  , bạn thực hiện như sau : 1. Chọn Thẻ lệnh Insert > Chọn lệnh Pictures > Đến nơi bạn đã lưu hình ảnh , chọn 1  Hình > Nhấn Nút Insert . 7
 8. 2. Lập tức Hình bạn chọn đã được bạn chèn trong Bảng Tính Excel , bạn rê nó đến vị  trí thích hợp . 35.CHÈN ĐỐI TƯỢNG CLIPART     Xem Video : http://www.digilife.vn/Product/Pages/200922/20090527154706.aspx Chèn ClipArt  vào trong Excel giống như thao tác bạn thực hiện trong WORD ,  bạn thực hiện như sau : 8
 9. 1. Chọn Thẻ  lệnh Insert > Chọn lệnh ClipArt > HT ClipArt hiển thị  , bạn nhập tên chủ   đề cần tìm trong Ô Search for ( Ví dụ : Computer ) > Nhấp Go . 2. Nhấp lên 1 Hình ClipArt > Mẫu này lập tức hiển thị trong Bảng Tính . Close HT nếu   không dùng đến nó nửa . 3. Dời ClipArt  đến vị  trí  thích hợp . Nếu muốn thêm nhiều Clipart , bạn giữa phím   Ctrl+Alt và rê dời nó qua kế bên sẽ có thêm 1 Clip Art nửa . 9
 10. 36.CHÈN ĐỐI TƯỢNG WORDART Xem Video : http://www.digilife.vn/Product/Pages/200922/20090527155016.aspx 1. Chọn Nhóm Thẻ  Lệnh Insert > Chọn Biểu tượng Lệnh WORDART > Một danh   sách các Mẫu WordArt hiển thị , bạn chọn 1 mẫu thích hợp . 2. Nhập   nội   dung   cho   WordArt   :   “   utbinhdesign   chào   mừng   các   bạn   ”   .   Chọn  Font : Times New Roamn – Size 20 ­ Để con trỏ lên Khung . Hiện Mủi tên 4 đầu   rê WordArt đến vị trí thích hợp . 10
 11. 3. Với  đồi tượng WordArt , bạn có  thể  di chuyển – Xoay chúng tương tự  như   đối   tượng Hình Ảnh hoặc ClipArt . 4. Để   thay   đổi   WordArt   ,   bạn   bôi   đen   nó   ,   nhấp   Thẻ   Format   >   Chọn   các   mẫu   WordArt khác > Lựa chọn Text Fill :  màu chữ  ­ Text OutLine : màu viền chữ  ­  Text Effects : Hiệu ứng chữ  . 5. Sử  dụng   HT Format Text  Effects  :  Chọn Thẻ  Format > Nhấp  WordArt  Styles  giúp bạn lựa chọn các hiệu ứng cho nội dung WordArt . Nhấp Text Fill giúp bạn lựa chọn các Màu Nền cho nội dung WordArt  Bạn có thể mở HT Format Text Effects để hiệu chỉnh : Text Fill  : Tô nền cho nội dung . • Text OutLine : Lựa chọn các nét viền chữ . • OutLine Styles : Lựa chọn viền Tiêu Đề . • Text Shadow : Lựa chọn bóng đổ . • 3D­Fornat : Lựa chọn bóng đổ . • 3D Rotation : Lựa chọn xoay theo kiểu 3 D . • Text Box : WordArt hiển thị trong TextBox  > Nhấp Close để áp dụng . • 11
 12. 37.CHÈN ĐỐI TƯỢNG TEXT BOX Xem Video : http://www.digilife.vn/Product/Pages/200922/20090527155301.aspx Thực hiện việc chèn Text Box vào trong Bảng Tính tương tự như trong mội  trường Word . 1. Nhấp Thẻ lệnh Insert > Chọn lệnh Text Box . 2. Giữ chuột , rê trên Bảng tính tạo 1 hình chữ nhật . Đó là TEXT BOX . 12
 13. 3. Việc nhập liệu trong Text Box tương tự như nhập liệu trong 1 Ô của Bảng Tính . 4. Bôi đen chữ , bạn có thể thay đổi : Font chữ ­ Màu chữ . • Chèn : Hình ảnh – ClipArt – WordArt . • Di chuyển – Xoay – Thay đổi kích thước . • 5. Hiệu chỉnh thêm , chọn nhóm lệnh Format   > Trong Shape Styles bạn có  thể  chọn 1 mẫu và  nhiều mẫu nửa khi nhấp nút xổ  xuống và  sau  đó  chọn : Shape  Fill : Màu nền – Shape OutLine : Màu viền – Sgape Effects : Hiệu ứng bóng đổ  13
 14. 44.TẠO GHI CHÚ CHO TÀI LIỆU Xem Video tại : http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/52.swf Ở các Bảng Tính Lớn , khi sang trang để tránh gỏ lại Tài Liệu bạn cần tạo Ghi Chú cho Tài  Liệu bằng hướng dẫn sau đây : 1. Chọn Thẻ lệnh Page Layput > Nhấn biểu tượng để mở HT Page Setup > Nhấn Tab  Sheet .Nhấp biểu tượng của Ô Row to repeat at top . 2. Chọn Khối Tiêu Đề cần lập lại khi sang Trang > Nhấp biểu tượng Row to repeat at  top  14
 15. 3. Nếu muốn in ra giấy , nhấp nút Print ­ Nếu muốn xem thử trước khi in , nhấp nút  Print Preview  > Xong Ok . LINKS CÁC FILE VIDEOS HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH  EXCEL 2007 TRONG BÁO THANH NIÊN  Thực hiện in ấn : http://goo.gl/On8u Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang : http://goo.gl/PEdv Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang : http://goo.gl/Zz0a Đặt lề trang in : http://goo.gl/rAW7 Tổng quan Excel : http://goo.gl/1cve Bài tập thực hành : http://goo.gl/52jd Chèn và hiệu chỉnh media : http://goo.gl/MnuY Nhập và xử lý dữ liệu trong bảng tính : http://goo.gl/U1Jz Sắp xếp, lọc và tổng hợp cơ sở dữ liệu : http://goo.gl/L378 Tạo và chỉnh sửa đồ thị : http://goo.gl/b80A Khôi phục tập tin Excel bị lỗi (P.1) : http://goo.gl/oXGP Khôi phục tập tin Excel bị lỗi (P.2) : http://goo.gl/F4dL Thực hiện in ấn : http://goo.gl/On8u Chọn hình ảnh làm nền cho bảng tính : http://goo.gl/kXXR Bảo vệ bảng tính : http://goo.gl/NWQL Đổi màu SheetTab và ẩn hiện bảng tính : http://goo.gl/T0sg Đổi tên, sao chép và di chuyển bảng tính : http://goo.gl/zgqt Chèn thêm và xóa bớt bảng tính : http://goo.gl/Vw4E Tổng quan giao diện Excel : http://goo.gl/e2UY Đặt tên, ghi chú và bảo vệ ô : http://goo.gl/AdYd Định dạng dữ liệu : http://goo.gl/qZ6K 15
 16. Xử lý ô, cột, hàng trong bảng tính : http://goo.gl/h2QZ Thao tác với khối trong Excel : http://goo.gl/QfqP Cách nhập dữ liệu kiểu công thức : http://goo.gl/o5y3 Chèn các ký tự đặc biệt vào bảng tính : http://goo.gl/UrCb Chèn đối tượng TextBox : http://goo.gl/PyGR Chèn đối tượng WordArt : http://goo.gl/kaQJ Chèn đối tượng ClipArt : http://goo.gl/Yykv Chèn đối tượng hình ảnh : http://goo.gl/7eSw Lặp lại tiêu đề bảng tính khi sang trang : http://goo.gl/PEdv Tạo tiêu đề đầu trang và cuối trang : http://goo.gl/Zz0a Đặt lề trang in : http://goo.gl/rAW7 BẢNG KÊ TIỀN THUÊ MÁY TÍNH http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/55.swf BẢNG KÊ CHI PHÍ KHÁCH SẠN  http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/56.swf BẢNG GIÁ NOTEBOOK hhttp://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/57.swf BẢNG THỐNG KÊ XUẤT HÀNG http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/58.swf BẢNG TÍNH LƯƠNG http://www.microsoft.com/vietnam/products/office/training/Movie/59.swf 5 Mẫu thực hành Bài Thực Tập này (40.72KB) : http://utbinh.com/AA3/26032010/MauThucHanh_26032010.rar 25BAI_EXCEL2007.rar  (30.82 MB) : http://goo.gl/kPi4 NGÀY 28.3.2010 : 16
 17. 26.EXCEL 2007 : THỰC TẬP 2 http://utbinh.com/AA3/28032010/THUCHANH2.png[/img] http://utbinh.com/AA3/28032010/THUCHANH2.png http://utbinh.com/AA3/28032010/THUCHANH2.doc http://utbinh.com/AA3/28032010/THUCHANH2.pdf Mẫu Thực hành  http://utbinh.com/AA3/28032010/MauThuchanh_2.xlsx 17
 18. Phim Hay ngày 28.3.2010 (1.12MB) : http://utbinh.com/AA3/28032010/PHIMHAY_28032010.doc Tuần Báo Tin Học 11 (4.73MB) : http://utbinh.com/AA3/28032010/TBTH11.doc Tuần Báo Tin Học 11 dạng HTM : Đọc Báo ngày 28.3.2010 (3.39MB) : 18
 19. http://utbinh.com/AA3/28032010/DOCBAO.doc 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2