Ung thư đại trực tràng ở người trẻ gia tăng

Chia sẻ: Bun Bo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
40
lượt xem
5
download

Ung thư đại trực tràng ở người trẻ gia tăng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người bệnh thường lo lắng khi nội soi đại trực tràng, tuy nhiên cảm giác đau hay khó chịu khi nội soi sẽ được bác sĩ giúp hạn chế bằng thuốc an thần khi soi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Ung thư đại trực tràng ở người trẻ gia tăng

  1. Ung thư i tr c tràng ngư i tr gia tăng Ngư i b nh thư ng lo l ng khi n i soi i tr c tràng, tuy nhiên c m giác au hay khó ch u khi n i soi s ư c bác sĩ giúp h n ch b ng thu c an th n khi soi. Ung thư i tr c tràng là ung thư ng hàng u trong h tiêu hóa, là m t trong nh ng lo i ung thư có t l t vong cao nh t các nư c phát tri n. Ung thư thư ng xu t hi n nh ng ngư i trên 50 tu i nhưng g n ây có xu hư ng tr hóa v i nhi u trư ng h p m c b nh tu i 18-20. T m soát phát hi n s m
  2. V i nh ng ngư i trên 50 tu i nên i khám t m soát ung thư i tràng. Tuy nhiên, c n ph i t m soát s m hơn n u trong gia ình có ngư i thân như cha m , anh ch em ru t b ung thư i tràng ho c b n thân mình cũng b ung thư vú, ung thư t cung... Vi c phát hi n s m và có phác i u tr phù h p s kéo dài s s ng, cho ch t lư ng cu c s ng t t hơn. N u có m t trong nh ng d u hi u sau, c n n khám bác sĩ chuyên khoa: i c u phân có máu, thay i tính ch t phân, i c u nhi u l n, i c u khó, au b ng, s t cân, thi u máu, táo bón, thay i thói quen i c u. Khi khám b nh, bác sĩ s phát hi n s m các y u t b t thư ng và cho ch nh các xét nghi m c n thi t phát hi n s m các d u hi u c a ung thư.
  3. N i soi t m soát giúp phát hi n s m ung thư i tr c tràng. nh: Tú Dung Nên th c hi n n i soi i tràng ki m tra h ng năm (n i soi i tràng không au). Ngư i b nh thư ng lo l ng khi n i soi, c m giác au hay khó ch u khi n i soi s ư c bác sĩ giúp b n b ng thu c an th n khi soi. N i soi i tr c tràng là ch n oán có giá tr nh t phát hi n có kh i u hay không, ngay c phát hi n nh ng kh i u r t nh , các i m viêm loét, các polyp có kh năng gây ung thư sau này.
  4. K t qu i u tr kh quan N u phát hi n s m và i u tr úng phác thì kh năng s ng còn trên 5 năm là 90%, các phương pháp i u tr ngày càng hi n is c i thi n áng k ch t lư ng cu c s ng. Ph u thu t c t b kh i u là phương pháp t i ưu nh t. Ph u thu t giai o n s m s cho t l s ng còn cao cũng như h n ch các bi n ch ng. Hóa tr b ng thu c sau ph u thu t ph i ư c th c hi n. Ngày nay các thu c v hóa tr ung thư i tr c tràng ã phát tri n r t m nh, chính vì v y hóa tr sau ph u thu t ung thư i tr c tràng cho k t qu khá t t và ung thư i tr c tràng là b nh có kh năng ch a tr hoàn toàn. X tr ch có hi u qu i v i ung thư tr c tràng th p và ung thư ng h u môn. X tr có th
  5. ti n hành trư c ho c sau ph u thu t. Ph u thu t n i soi i u tr ung thư i tr c tràng ư c ví như “món quà thư ng n t thiên ư ng” dành cho b nh nhân b ung thư tr c tràng. Ngoài ra, v i ph u thu t n i soi tr c tràng th p s gi m t l r i lo n v ch c năng sinh lý cũng như ch c năng v ti u ti n. V i ph u thu t n i soi s b o t n hi u qu các ám r i th n kinh vùng h v .
Đồng bộ tài khoản