Vị thuốc, bài thuốc từ dư phẩm hải sản

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

1
54
lượt xem
11
download

Vị thuốc, bài thuốc từ dư phẩm hải sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khi ăn các loại hải sản, ta thường vứt bỏ những bộ phận tưởng chừng không có tác dụng gì như mai mực, mang cua biển, vỏ ốc... Nhưng những chất dư phẩm đó lại là vị thuốc được dùng phổ biến trong y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Vị thuốc, bài thuốc từ dư phẩm hải sản

  1. V thu c, bài thu c t dư ph m h is n Khi ăn các lo i h i s n, ta thư ng v t b nh ng b ph n tư ng ch ng không có tác d ng gì như mai m c, mang cua bi n, v c... Nhưng nh ng ch t dư ph m ó l i là v thu c ư c dùng ph bi n trong y h c c truy n và kinh nghi m dân gian. Mai m c Mai m c ư c l y t con cá m c mai. Ch dùng nh ng mai dày, màu tr ng như ph n, không gãy v . Lo i màu vàng ho c thâm en là kém ph m
  2. ch t. Thành ph n hóa h c c a mai m c g m các mu i calci, các ch t h u cơ và ch t keo. Trong y h c c truy n, mai m c có tên thu c là ô t c c t hay h i phiêu tiêu, có v m n chát, mùi hơi tanh, tính m, không c, có tác d ng c m máu, gi m au, làm se ch ng loét. Ch a ho ra máu, băng huy t, tr em ch m l n: Ngày u ng 4-8g b t mai m c có th n 12g. Ch a i ti n ra máu: Mai m c nư ng vàng, tán b t, m i l n u ng 4- 8g v i nư c s c cây m c t c. Ch a au loét d dày, tá tràng, chua, i ti n táo: Mai m c 20g, cam th o 12g, th bôi m u 6g, tán nh , rây b t m n. Ngày u ng 2 l n, m i l n 6g trư c b a ăn kho ng n a gi . Ch a cam t u mã, loét mũi, viêm tai ch y nư c: Mai m c, hoàng liên, thanh i, h ng ơn, t tân, ngũ b i t , nhân trung b ch, m i th 12g, phèn phi 8g; mai hoa 4g. T ng th sao riêng tr h ng ơn, mai hoa, thanh i, r i tán nh m n, tr n u. Khi dùng, r c b t lên v t thương, v t loét.
  3. Ch a viêm tai có m : L y b t mai m c r c ho c dùng tăm bông s ch th m thu c ngoáy vào tai. Mang và mai cua bi n Mang cua bi n là l p x p hình v y dài ph lên mình cua, n m dư i mai, g kh i mình cua bi n. Ch a ch ng ái d m: Mang cua bi n r a s ch l y 20-30g, lu c chín cho tr ăn u n hàng ngày. Dùng li n 15-30 ngày.
  4. Ch a ch ng au b ng ph n sau khi : Mai cua bi n 1 cái, pv v n, sao t n tính, tán b t, u ng v i rư u hâm nóng làm 2-3 l n trong ngày. Ch a sưng t y: L y mai cua bi n 5 cái ph i h p v i xuyên sơn giáp 10g, gai b k t 7 cái. T t c sao vàng, tán nh , rây b t m n, u ng trong ngày v i rư u hâm nóng. V c kh ng ư cl yt c chín l hay c u kh u, bào ngư. c kh ng b t v r a s ch cát và rêu bám ngoài v , r i r a l i b ng nư c mu i sau ó c y v l y th t riêng r i phơi khô. Dư c li u có tên thu c là th ch quy t minh, có v m n, tính bình, không c, có tác d ng b gan th n, thanh nhi t, làm sáng m t. Ch tr chóng m t, hoa m t, thong manh, m t m có màng m ng, th l c kém. Li u dùng hàng ngày là 4-8g dư i d ng thu c b t ho c 15-30g dư i d ng thu c s c. Thư ng dùng ph i h p v i các v thu c khác trong nh ng trư ng h p sau:
  5. Ch a au m t, s chói: V c kh ng, cúc hoa vàng và cam th o (lư ng b ng nhau) phơi khô, tán b t, ngày dùng 4g chiêu v i nư c m, có th dùng d ng thu c s c u ng. Ch a au m t , m t kéo màng, au nhói v t i: V c kh ng nung thành vôi, c tháp bút (m c t c) sao khô. Hai th lư ng b ng nhau, tán nh , rây b t m n. Ngày u ng 2 l n, m i l n 2g v i nư c thang có 3 lát g ng và m t qu táo, r i ăn c bã. Ch a quáng gà: V c kh ng, sơn thù, sơn dư c, m i th 16g, cúc hoa, b ch tru t lê, k t , ơn bì, b ch thư c, ph c linh, tr ch t , th c a, m i th 12g. T t c phơi khô, tán nh , rây b t m n tr n v i m t làm thành viên. M i ngày u ng 20g chia làm 2 l n.
  6. V hàu V hàu tên thu c là m u l . Sau khi l y th t, em v hàu ch bi n như sau: Cho v vào n i cùng v i cát, trát kín nung kho ng 12 gi n khi v có màu xanh nh t và bóp v n ra là ư c. Có th nung khô ho c t m d m, r i tán thành b t m n mà dùng. V hàu ch a calci v i hàm lư ng cao dư i d ng mu i carbonat, phosphat và sulphat, magiê, s t, nhôm và ch t h u cơ, có v m n, chát, tính hơi l nh, không c, có tác d ng thanh nhi t, hóa m, gi i c, l i ti u, tr nóng khát, hư t n, ch a di tinh, b ch i, ái d t, au d dày, băng huy t.
  7. Ch a m ng tinh, di tinh: V hàu ã ch bi n 50g, l c giác sương 50g. Tr n u tán nh , u ng m i ngày 8-16g v i nư c s c dây tơ h ng 30g. Ch a khí hư: V hàu 40g, phèn chua phi 40g, t m ng ti n (nư c ti u tr em), phơi khô, tán nh , rây b t m n, m i l n u ng 4g. Ch a au d dày, chua: B t v hàu 8g, b t cam th o 8g. Tr n u, u ng v i nư c m, dùng nhi u ngày. Ch a ái r t, ái són: B t v hàu 40g, nh i vào bong bóng l n r i n u nh . B b t v hàu, thái nh bong bóng, ăn trong ngày. Kinh nghi m dân gian còn dùng b t v hàu u ng v i nư c m, m i ngày 8g ch a m hôi tr m, ch ng n i h ch.
  8. V ngao m t ư c l y t con ngao m t, ư c ch bi n như sau: Cho v vào nư c, n u trong kho ng 5-6 gi , r i phơi khô. Khi dùng nguyên ho c t m d m (t l 1kg v ngao c n 100ml d m) ho c t m ng ti n r i sao vàng, tán thành b t m n. Dư c li u có tên thu c là văn cáp, cáp xác hay h i cáp ph n, có v m n, tính bình, có tác d ng thanh nhi t, l i th p hóa àm, ch a phi n nhi t, au h ng, ho t c, ho m, b ng lâu, tràng nh c, trĩ. Li u dùng hàng ngày 12- 20g dư i d ng thu c s c ho c thu c b t u ng. B t v ngao 15g m i l n u ng v i rư u hâm nóng còn ch a ư c ch ng au b ng ph n sau .
Đồng bộ tài khoản