Windows Server 2008 Server Core

Chia sẻ: Nhan Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
228
lượt xem
76
download

Windows Server 2008 Server Core

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Server Core là một chức năng mới trên Microsoft Windows Server 2008. Server Core cho phép cài đặt một số server role cần thiết cho hệ thống, bạn có thể quản lý các dịch vụ trên Server Core bằng giao diện command line, hoặc quản lý Server Core từ xa bằng công cụ MMC và công cụ Remote Server Administration Tools được tích hợp trong Windows Vista và Windows Server 2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Windows Server 2008 Server Core

 1. Windows Server 2008 Server Core Server Core là một chức năng mới trên Microsoft Windows Server 2008. Server Core cho phép cài đặt một số server role cần thiết cho hệ thống, bạn có thể quản lý các dịch vụ trên Server Core bằng giao diện command line, hoặc quản lý Server Core từ xa bằng công cụ MMC và công cụ Remote Server Administration Tools được tích hợp trong Windows Vista và Windows Server 2008 Lợi ích của Server Core: - Giảm thiểu công việc quản lý và bảo trì do có ít ứng dụng và dịch vụ được cài đặt trên Server Core - Giảm được hiểm họa tấn công do Server Core sử dụng giao diện tối thiểu, cài đặt ít dịch vụ và ứng dụng - Yêu cầu về phần cứng không cao, Server Core chỉ yêu cầu khoảng 1GB không gian đĩa trống để cài đặt và xấp xỉ 2GB cho các dịch dụ sau khi cài đặt. Server Core hỗ trợ các Roles: - Active Directory Domain Services - Active Directory Lightweight Directory Services (AD LDS) - Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Server - DNS Server - File Services - Print Server - Streaming Media Services - Web Server (IIS)
 2. Server Core hỗ trợ các Features: - Microsoft Failover Cluster - Network Load Balancing - Subsystem for UNIX-based Applications - Windows Backup - Multipath I/O - Removable Storage Management - Windows Bitlocker Drive Encryption - Simple Network Management Protocol (SNMP) - Windows Internet Naming Service (WINS) - Telnet client - Quality of Service (QoS) Mục đích của bài lab này là hướng dẫn cài đặt và cấu hình một số Server Roles quan trọng trên nền Server Core Bài lab bao gồm các bước: 1. Cài đặt Windows Server 2008 Server Core 2. Đặt tên máy, cấu hình TCP/IP và bật tắt Windows Firewall 3. Nâng cấp Domain Controller 4. Máy Client join domain 5. Máy Client cài Remote Server Administration Tools 6. Cấu hình DNS Server core
 3. 7. Cài đặt DHCP Server core 8. Cấu hình DHCP Server core 9. Cấu hình máy client nhận IP từ DHCP Server Core II. Chuẩn bị Bài lab bao gồm 2 máy: - Máy Server Core: chưa cài hệ điều hành - Máy Client: Windows Server 2008 II. Thực hiện 1. Cài đặt Windows Server 2008 Server Core - Khởi động máy Server Core từ đĩa DVD cài đặt Windows Server 2008 - Trong cửa sổ Install Windows, để cấu hình mặc định, chọn Next
 4. - Trong cửa sổ Install Windows tiếp theo, nhấn nút Install Now
 5. - Cửa sổ Type your product key for activation, bỏ dấu chọn Automatically activate Windows when I’m online, chọn Next
 6. - Trong hộp thoại thông báo Windows Install, chọn No
 7. - Trong cửa sổ Select the edition of Windows that you purchased, chọn Windows Server 2008 Enterprise (Server Core Installation), đánh dấu chọn I have selected the edition of Windows that I purchased, chọn Next
 8. - Trong cửa sổ Please read the license terms, đánh dấu chọn I accept the license terms, chọn Next
 9. - Trong cửa sổ Which type of installation do you want? Chọn Custom (advanced)
 10. - Trong cửa sổ Where do you want to install Windows? Chọn Next
 11. - Bắt đầu quá trình cài đặt Windows Server 2008 Server Core
 12. - Sau khoảng 20 phút, kiểm tra đã cài đặt thành công Windows Server 2008 Server Core
 13. - Trên máy Server Core, log on Administrator password trắng - Khi nhận được thông báo đổi password, chọn OK
 14. - Trong cửa sổ đổi password, đặt password mới cho Administrator là P@ssword
 15. - Kiểm tra log on thành công bằng quyền Administrator
 16.  
Đồng bộ tài khoản