Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
294
lượt xem
10
download

Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống mỹ cứu nước', biểu mẫu - văn bản, thủ tục hành chính phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước

  1. Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Thông tin Lĩnh vực thống kê:Người có công Cơ quan có thẩm quyền quyết định:Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Lao động Thương binh và Xã hội Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Cách thức thực hiện:Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết:Văn bản không quy định. Đối tượng thực hiện:Cá nhân TTHC yêu cầu trả phí, lệ phí: Không Kết quả của việc thực hiện TTHC:Văn bản đề nghị
  2. Các bước Tên bước Mô tả bước 1. Bước 1 Lập bản khai cá nhân hoặc bản khai của thân nhân Công văn đề nghị của UBND cấp xã, phường trên cơ sở kết quả xét duyệt của Hội đồng chính sách cấp xã, biên bản xác 2. Bước 2 nhận của hội nghị liên tịch thôn xóm, biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường đề nghị. UBND huyện lập danh sách kèm công văn đề nghị gửi Sở 3. Bước 3 Lao động Thương binh và Xã hội Sở Lao động Thương binh và Xã hội xét duyệt ra Quyết 4. Bước 4 định trợ cấp một lần.
  3. Hồ sơ Thành phần hồ sơ Bản khai cá nhân của người đề nghị chế độ cán bộ, công nhân viên 1. chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Biên bản hội nghị liên tịch của Hội đồng xã phường, biên bản xác nhận 2. của Hội nghị liên tịch thôn xóm Xác nhận cán bộ, công nhân viên chức, cán bộ dân chính Đảng, thanh 3. niên xung phong trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước Số bộ hồ sơ: Văn bản không quy định. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 1. Mẫu số 1A Thông tư Liên tịch số 191/200... 2. Mẫu số 1B Thông tư Liên tịch số 191/200...
  4. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định 3. Mẫu số 2 A Thông tư Liên tịch số 191/200... 4. Mẫu số 2B Thông tư Liên tịch số 191/200... Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Không

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản