intTypePromotion=1
ADSENSE

Xây dựng chiến lược truyền thông

Chia sẻ: Phan Xuan Khue | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

307
lượt xem
65
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiến lược truyền thông là một phần của chiến lược thị trường. Một chiến lược truyền thông cụ thể tạo ra một định hướng cần thiết cho mọi hoạt động truyền thông, nó giúp doanh nghiệp chuyển thông điệp của mình đến khách hàng một cách nhanh chóng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Xây dựng chiến lược truyền thông

  1. Xây dựng chiến lược truyền thông Chiến lược truyền thông là một phần của chiến lược thị trường. Một chiến lược truyền thông cụ thể tạo ra một định hướng cần thiết cho mọi hoạt động truyền thông, nó giúp doanh nghiệp chuyển thông điệp của mình đến khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả, qua đó tạo ra một vị trí vững chắc trong suy nghĩ, nhận thức c ủa khách hàng. Chiến lược truyền thông bao gồm các yếu tố sau đây: 1. Đối tượng mục tiêu. Rõ ràng là bạn phải xác định rõ đối tượng khách hàng sẽ nhận các thông điệp truy ền thông c ủa bạn là ai. Bạn cũng cần phân định rõ ràng giữa khách hàng hiện h ữu và khách hàng ti ềm năng, b ởi vì giữa hai đối tượng nầy bạn sẽ có thể gởi đi những thông điệp khác nhau, s ử d ụng ph ương ti ện truyền thông khác nhau. Ngoài ra, bạn cần xem xét yếu tố tạo nên sự khác nhau giữa một nhóm khách hàng nầy v ới nhóm khác. Sự khác nhau có thể được phân định bởi nhu cầu, tuổi tác, đ ịa lý, thu nh ập, tâm lý ho ặc l ối sống. Cần lưu ý là số lượng người mà bạn cố truyền thông đến càng l ớn thì thông đi ệp c ủa b ạn càng thiếu cụ thể, thiếu thuyết phục. 2. Thông điệp định vị. Bằng cách định vị, bạn chọn cho mình một vị trí trong trí óc của khách hàng. Hi ện nay, khách hàng dường như bị quá tải do họ là đích nhắm của quá nhiều thông điệp truyền thông, h ầu nh ư m ọi lúc mọi nơi. Giữa một rừng thông điệp truyền thông như vậy, một định vị t ốt giúp b ạn có c ơ h ội tìm được con đường đi vào trong nhận thức, suy nghĩ của khách hàng và l ưu l ại đó lâu dài. 3. Mục tiêu truyền thông. Mục tiêu truyền thông là điều bạn muốn đạt được qua một chương trình truyền thông. M ục tiêu truyền thông có thể là xây dựng một hình ảnh, giá trị cho một th ương hi ệu; gia tăng s ự nh ận bi ết của khách hàng về một sản phẩm, một dịch vụ; thông báo về m ột ch ương trình khuy ến m ại; gi ới thiệu một sản phẩm mới cùng những lợi ích mà nó mang l ại cho khách hàng; uốn nắng nh ững nhận thức lệch lạc về một thương hiệu, một công ty .v.v.. Xác định m ục tiêu truyền thông c ụ thể, giúp bạn có cơ sở để đo lường hiệu quả của một chương trình truyền thông 4. Chiến lược tiếp cận và thông điệp cần truyền đi. Chỉ bằng sự hiểu biết của mình về khách hàng và thị trường, bạn mới có th ể xây d ựng cho mình một chiến lược tiếp cận khách hàng hiệu quả. Bạn cũng cần xác định thông đi ệp mình mu ốn truyền đến khách hàng là gì, thông điệp đó phản ánh nỗ lực của b ạn trong vi ệc chi ếm l ấy m ột vị trí trong tâm trí khách hàng mà bạn đã định vị. Thông điệp đó có thể đ ược truy ền đ ến khách hàng bằng một phương tiện truyền thông đơn lẻ hoặc một tập hợp của nhiều ph ương ti ện truy ền thông khác nhau, tuỳ vào đặc điểm khách hàng và thị trường, tuỳ vào kh ả năng c ủa b ạn. 5. Truyền thông và hiệu quả kinh doanh. Muốn hay không, truyền thông phải mang lại hiệu quả trong kinh doanh, và do v ậy c ần ph ải đ ược đo lường. Người ta đo lường hiệu quả truyền thông bằng cách so sánh hiệu quả đ ạt đ ược v ới m ục tiêu truyền thông đề ra ngay từ đầu. Ngoài ra người ta còn so sánh chi phí ph ải b ỏ ra gi ữa nh ững phương tiện truyền thông khác nhau để đạt được một đơn vị đo l ường cụ thể.   Một ví dụ về mục tiêu và đo lường hiệu qủa truyền thông: Bạn đặt ra m ục tiêu ít nhất 80% khách hàng mục tiêu có thể nhận biết m ột sản ph ẩm mới của bạn trong vòng 3 tháng, và sau 3 tháng kể t ừ khi th ực hiện ch ương trình truyền thông, bạn thực hiện một cuộc thăm dò khách hàng để ki ểm tra xem bao nhiêu phần trăm khách hàng nhận biết sàn phẩm m ới của bạn. 6. Theo đuổi. Một sản phẩm hoàn toàn mới, đáp ứng một nhu cầu bức thi ết của khách hàng th ường d ễ đi vào lòng người hơn là một sản phẩm không có gì khác biệt so với những sản ph ẩm cùng loại khác, và cùng tham gia trên một thị trường. Xây dựng một thương hiệu đòi h ỏi sự kiên trì và m ột chi ến l ược truyền thông lâu dài.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2